Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) ÇARPAN OSİLASYONLU JETLERDE OSİLASYON KARAKTERİSTİKLERİNİN VE ÇARPMA MESAFESİNİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Tolga DEMİRCAN, Haşmet TÜRKOĞLU
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) ÇARPMA YÜKÜ ALTINDAKİ RİJİT PLASTİK KİRİŞLERİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Tekin GÜLTOP, Mahmut Cem YILMAZ, Bahadır ALYAVUZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) CASUS YAZILIMLAR: BULAŞMA YÖNTEMLERİ VE ÖNLEMLER Öz   PDF
Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Cbs Ve Uzaktan Algılama Destekli Kar Erimesi Modeli (Srm) İle Akış Hidrografı Benzetimi (Kayseri-Sarız Çayı Havzası Örneği) Öz   PDF
İbrahim GÜRER, İbrahim UÇAR
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) ÇELİĞİN KOROZYON POTANSİYELİNE ENZİMATİK AKTİVİTENİN ETKİSİ Öz   PDF
Muzaffer Balbaşı, Ayşe Tosun, Mehmet Tamirci, Mübeccel Ergun
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Çelik fiber katkılı etriyesiz betonarme kirişlerin davranışı Öz   PDF
Selçuk Saatcı, Baturay Batarlar
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ÇELİK KEMER KÖPRÜLERİN RASGELE TİTREŞİM ANALİZİNDE FİLTRE EDİLMİŞ BEYAZ GÜRÜLTÜ MODELİNİN TAHKİKİ Öz   PDF
Kurtuluş SOYLUK, Kürşat YÜCEL
 
Cilt 18, Sayı 4 (2003) ÇELİK YAPI BİLEŞENLERİ VE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Öz   PDF
Füsun DEMİREL, Enis ÖZKAN
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Çelik Yüksek Yapılar Öz   PDF
Reşat ÖNGEN
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) CENTROID SINIFLAYICILAR YARDIMIYLA MEME KANSERİ TEŞHİSİ Öz   PDF
HİDAYET TAKCI
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) ÇERÇEVELİ VE PERDELİ-ÇERÇEVELİ BETONARME BİNALARIN ÖTELENMESİ: ANALİTİK ÇÖZÜMLER Öz   PDF
Hamide TEKELLİ, Fuat DEMİR, Ergin ATIMTAY
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ozan ÇİLDİR, Mustafa ÇANAKÇI
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) ÇEŞİTLİ ORGANİK KATKILARIN KİRECİN KARBONİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Çiğdem TEKİN, Sedat KURUGÖL
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Çeşitli Parametrelerin Güneş Enerjisinden Faydalanmakta Kullanılan Hava Tutuculu Pencerelerin Performansına Etkisi Öz   PDF
Mecit SİVRİOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) ÇEŞİTLİ YAPI TİPLERİ İÇİN İZİN VERİLEBİLİR FARKLI OTURMA SINIRLARININ DERİN KİRİŞ MODELİ İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
S. Oğuzhan AKBAŞ
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) CEVİZ KABUĞU VE FINDIK KABUĞU KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN DİSPERS AZO BOYALARIN GİDERİMİ Öz   PDF
Nihan KAYA, A. Tuğçe YÜCEL, Arzu KONKAN, Deniz MOCUR, Murat GÜLTEKİN
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Çevre Dostu Atıksu Arıtımı Yöntemleri ile Mikrokirletici Giderimi Kinetiğinin İncelenmesi: LaFeO3 Perovskit Tipi Katalizör Varlığında Metilen Mavisinin Fenton Benzeri Oksidasyonu Öz   PDF
Burcu Palas, Gülin Ersöz, Süheyda Atalay
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Çevresel Atıkların Yapı Malzemesinde Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayşe MURATHAN, Abdurrahman ASAN, Taha A. ABDULKAREM
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gülsu Ulukavak Harputlugil, Timuçin Harputlugil
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) ÇEYREK AYNA SÜZGEÇ BANKASI TASARIMI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Nurhan KARABOĞA, Bircan KAMIŞLIOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) CEZA FONKSİYONUYLA DURDURMALI GENETİK ALGORİTMALAR İLE TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE OPTİMUM AŞIRI AKIM RÖLE KOORDİNASYONU Öz   PDF
Barış GÜRSU
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) C.I. ASİT VİYOLET 90 METAL-KOMPLEKS BOYARMADDESİNİN SULU ORTAMLARDAN SENTETİK VE DOĞAL ZEOLİT KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMASI Öz   PDF
Müjgan OKUR, Filiz Aktı
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) ÇİFT BUHARLAŞTIRICILI VE EJEKTÖRLÜ BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Şaban ÜNAL, Mehmet Tahir ERDİNÇ, ÇAĞRI KUTLU
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) ÇİFT FAZLI ÇELİĞİN ÇEKME ÖZELLİKLERİNE MİKROYAPININ ETKİSİ Öz   PDF
Elmas SALAMCI, Fikret KABAKCI
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Çift Fazlı Çeliklerde Martenzit Morfolojisinin Statik Deformasyon Yaşlanma Davranışı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Mustafa TÜRKMEN, Süleyman GÜNDÜZ
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) ÇİFT GEÇİŞLİ L BAND ERBİYUM KATKILI FİBER YÜKSELTECİN SICAKLIK BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Murat YÜCEL, H. Haldun GÖKTAŞ
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Çift Oluklu Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörünün Tasarımı, İmalatı Ve Performansının İncelenmesi Öz   PDF
Ganime Tuğba ERCOŞKUN, Ali KESKİN, Metin GÜRÜ, Duran ALTIPARMAK
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Öz   Başlıksız
Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN, Necati ÖZSEZEN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ÇİFT YAKIT ENJEKSİYONLU BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA LPG KULLANIM ORANININ PERFORMANS VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Metin GÜMÜŞ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) ÇİFT YAKITLI BİR DİZEL MOTORDA LPG YÜZDESİNİN PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Abdurrezzak AKTAŞ, Oğuzhan DOĞAN
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU Öz   PDF
İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) ÇIKINTILI AYRIK ISITICILAR ÜZERİNDEKİ LAMİNAR KONVEKSİYON İLE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Tolga PIRASACI, Mecit SİVRİOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (1986) Çimenkuyu - Güçler (Karaman) Yöresinin Jeolojisi Öz   PDF
Süleyman PAMPAL
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) ÇİMENTO ENJEKSİYONLARININ KUMLARA ENJEKTE EDİLEBİLİRLİĞİNİN DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE İRDELENMESİ Öz   PDF
Erhan TEKİN, S. Oğuzhan AKBAŞ
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMLARINI BULABİLMEK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: ÜÇGEN PLAKA YÖNTEMİ Öz   PDF
Hakan Tacettin Türker
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) ÇİNKO BORAT KATKILI POLİPROPİLEN’İN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Abdulmecit GÜLDAŞ, Adem ÇANKAYA, Abdulkadir GÜLLÜ, Metin GÜRÜ
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Çırpan kanadın aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi Öz   PDF
İlker YILMAZ, Sinan KEİYİNCİ, Ömer ÇAM, Adem KARCI
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Çocuk Oyun Alanları Tasarımı Öz   PDF
Güzin TÜREL
 
Cilt 16, Sayı 1 (2001) ÇOK AMAÇLI ARDIŞIK BARAJLARIN İŞLETİLMESİ Öz   PDF
Osman N. ÖZDEMİR
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Çok Amaçlı Genelleştirilmiş Kaynak Kısıtlı Çift Taraflı Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Hesaplama Analizi Öz   PDF
Süleyman METE, Kürşad AĞPAK
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Çok Amaçlı Karar Sürecinin İki Kişili Sabit Toplamlı Olmayan Oyunlarda Uygulaması Öz   PDF
Hakan Soner APLAK, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) ÇOK AMAÇLI TEK SIRA TESİS DÜZENLEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN NSGA-II VE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Esra Duygu Durmaz, Ramazan Şahin
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) ÇOK AMAÇLI TESİS YERLEŞİM PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR MELEZ SEZGİSEL ALGORİTMA Öz   PDF
Ramazan ŞAHİN, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) ÇOK AŞAMALI BÜTÜNLEŞİK LOJİSTİK AĞI OPTİMİZASYONU PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ Öz   PDF
Neslihan DEMİREL, Hadi GÖKÇEN, M.Ali AKÇAYOL, Eray DEMİREL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Çok Çekirdekli İşlemcilerde Set-Bazlı Dinamik Önbellek Bölünmesi Öz   PDF
Gürhan KÜÇÜK, İsa Ahmet GÜNEY
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİTE KONTROL ÇİZELGELERİNİN DÖKÜM SANAYİİNDE UYGULANMASI Öz   PDF
Suna ÇETİN, Burak BİRGÖREN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) Çok Değişkenli Kalite Kontrolu Öz   PDF
Fevzi KUTAY
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Çok Değişkenli Kalite Kontrolunda Önemli Bileşenlerin Kullanılması Öz   PDF
Fevzi KUTAY
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Çok fonksiyonlu toplanabilir köprü için yeni bir iki serbestlikli mekanizması önerisi Öz   PDF
Şebnem Gür, Müjde Yar, Koray Korkmaz
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) ÇOK İNCE TANELİ ÇİMENTO (RHEOCEM 900) ENJEKSİYONU İLE FARKLI GRADASYONA SAHİP KUMLARIN ENJEKTE EDİLEBİLİRLİĞİ Öz   PDF
Erhan TEKİN, Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Toplam 1466 ögeden 301 - 350 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>