Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Borusal Bir Akım Reaktörünün Akış Hızı Değişikliklerinde, Dinamiğinin Ve Kontrolünün İncelenmesi Öz   PDF
Sabahat ERDOĞAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) BOYA ÖZELLİKLERİNİN RADAR ABSORPSİYON KAPASİTESİNE ETKİSİ Öz   PDF
Gülsün Aktaş, Ali Rıza Aktaş, Metin Gürü
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) BOYUNA YİVLİ PÜRÜZLÜLÜĞÜN AKIMIN BORUYA UYGULADIĞI SÜRÜKLEME KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Olcay GÜNDEMİR, Kerem TAŞTAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005) BRA ISDN ARAYÜZÜNDE SİNYALLEŞME KANALININ İZLENMESİ Öz   Başlıksız
Özcan UZUNOĞLU, Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) BUHAR FAZINDA ETİL TERSİYER BÜTİL ETER (ETBE) SENTEZİNDE KULLANILAN POLİHEMA BAZLI SİLİKOTUNGSTİK ASİT KATALİZÖRLER Öz   PDF
Levent DEĞİRMENCİ, Nuray OKTAR
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) BUHAR SIKIŞTIRMALI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDE R22 YERİNE N20 VE R444B SOĞUTUCU AKIŞKANLARINI KULLANMANIN TERMODİNAMİK PERFORMANSA ETKİSİ Öz   PDF
Vedat Oruç, Atilla Gencer Devecioğlu
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE AŞIRI SOĞUTMA VE AŞIRI KIZDIRMA ETKİSİNİN ISIL EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Önder KIZILKAN, Reşat SELBAŞ, Arzu ŞENCAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE HAVA GİRİŞ AÇIKLIĞI ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Mehmet KUNDUZ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Arif Emre ÖZGÜR, Mehmet KUNDUZ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI Öz   PDF
M. Bahattin ÇELİK, Alim ÇOLAK
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA SIKIŞTIRMA ORANININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Yakup SEKMEN, Perihan SEKMEN, M. Sahir SALMAN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) BUJİ ATEŞLEMELİ HİDROJEN MOTORUNDA KARIŞIM ORANI VE ATEŞLEME AVANSININ MOTOR PERFORMANSINA VE ÇEVRİMLER ARASI FARKA ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Habib GÜRBÜZ, Dinçer BURAN, İsmail Hakkı AKÇAY
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA YAKITA HİDROJEN İLAVESİNİN MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Öz   PDF
İhsan BATMAZ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Öz   PDF
Yakup İÇİNGÜR, Ahmet DOST
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI Öz   PDF
Kemal ERŞAN, Kamuran ÖNSOY
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Öz   PDF
İzzettin TEMİZ, Serpil EROL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ Öz   PDF
Bedriye ÖZEL, Bahar ÖZYÖRÜK
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİNDE KULLANILMASI Öz   PDF
Yavuz KUL, Alper ŞEKER, Mustafa YURDAKUL
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Bulanık Karar Verme Teknikleri İle CBS Destekli Konut Memnuniyeti Araştırması Öz   PDF
Bülent Bostancı, Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Merve Koçak Güngör
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) BULANIK MANTIK DENETİMLİ SERİ AKTİF GÜÇ FİLTRESİ KULLANARAK HARMONİK GERİLİMLERİN BASTIRILMASI Öz   PDF
İsmail ATACAK, Ömer Faruk BAY
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) BULANIK MANTIK TABANLI YÜZEY MODELLEME VE ÜÇ BOYUTTA NESNE KAYNAŞTIRMA İŞLEMİNE UYGULAMASI Öz   Başlıksız
Ahmet ÇINAR, Ahmet ARSLAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) BULANIK MANTIK VE TAGUCHİ YAKLAŞIMLI MÜŞTERİ İSTEMLİ ÜRÜN BELİRLEME Öz   PDF
Cevdet GÖLOĞLU, Cihan MIZRAK
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) BULANIK MODEL REFERANS ÖĞRENMELİ DENETİM YÖNTEMİNDE KULLANILAN KAZANÇLARIN BİR GENETİK ALGORİTMA İLE BELİRLENMESİ Öz   Başlıksız
Özgür KARADUMAN, Z. Hakan AKPOLAT
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) BULANIK ÖNCELİKLENDİRME METODU VE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİ BİRLEŞTİREN YENİ BİR RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ Öz   PDF
Pınar MIZRAK ÖZFIRAT
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) BULANIK PI DENETLEYİCİ İLE BİR ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORUN HIZ DENETİMİ Öz   PDF
Çetin ELMAS, M. Ali AKCAYOL, Tuncay YİĞİT
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Çaykur Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü Öz   PDF
Süleyman Çakır
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) Burhaniye-Karaburun (Ereğli-Konya) Çevresinin Stratigrafisi Öz   PDF
Süleyman PAMPAL
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Bürnük (Boyabat-Sinop) Civarının Jeolojisi Öz   PDF
Nurettin SONEL
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) BURSA’NIN ZEYTİNLİK ARAZİLERİNDEKİ TOPRAKLARDA POLİAROMATİK HİDROKARBON (PAH) KONSANTRASYONLARININ BÖLGESEL DEĞİŞİMİ Öz   PDF
Gizem EKER
 
Cilt 2, Sayı 2 (1987) Burulma Momenti Etkisinde Kalan Değişken Kesitli Ortotropik Millerde Kayma Gerilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Hesaplanmasına İlişkin Matematiksel Bir Model Öz   PDF
Mahmut ÖZBAY
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Bütünleşik Kuraklık İndeksi İle Aksarayda Hidrometeorolojik Kuraklık Analizi Öz   PDF
Mehmet Ali HINIS
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) BÜTÜNLEŞİK TUR-ROTASYON ÇİZELGELEME YAKLAŞIMI İLE İŞYÜKÜ MİNİMİZASYONU Öz   Başlıksız
Serap Ulusam SEÇKİNER, Mustafa KURT
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) BÜTÜNLEŞİK VERİ KÜPÜ SİSTEMİ (BVKS): SATIŞ KÜPÜ UYGULAMASI Öz   PDF
Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Hadi GÖKÇEN
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) BÜYÜK KÜTLELİ BİR ÇELİK PARÇANIN DÖKÜMÜNDE KLASİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ramazan KAYIKCI
 
Cilt 9, Sayı 2 (1994) Büyük Partiküllü Akışkan Yataklarda Isı Transferi Öz   PDF
Serhat BALCI, Nuri YÜCEL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) Ç1050 VE Ç4140 ÇELİKLERİNİN SERAMİK TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE OPTİMUM TAKIM ÖMRÜNÜ SAĞLAYAN PARAMETRELERİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE TAKIM AŞINMALARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Ali Rıza MOTORCU
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) ÇAĞDAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KENT DOKUSUNUN YENİDEN YORUMLANMASI Öz   Başlıksız
Gaye BİROL
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) ÇALIŞANLARIN TOPLAM İŞ YÜKÜ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI Öz   Başlıksız
Metin DAĞDEVİREN, Ergün ERASLAN, Mustafa KURT
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) ÇALIŞMA DURUŞLARININ BULANIK ORTAMDA ANALİZİ VE ERGONOMİK İŞ İSTASYONU TASARIM ÖNERİLERİ Öz   PDF
Gülin Feryal CAN, Kumru Didem ATALAY, Ergün ERASLAN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) ÇALIŞMA DURUŞLARININ ERGONOMİK ANALİZİ Öz   PDF
Diyar AKAY, Mustafa KURT, Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Cam Fiber Ve Parçacık Takviyeli Fenol Ve Üre Formaldehit’in Alev Direnci Ve Fiziksel Özelliklerinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Çetin ÇAKANYILDIRIM
 
Cilt 2, Sayı 2 (1987) Cam-Fiber Takviyeli Ortotropik Kompozit Malzemeden Yapılmış Değişken Kesitli Milde Kayma Gerilmeleri Analizi Öz   PDF
Mahmut ÖZBAY
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) CAMIN TEMPERLENMESİNDE ISITMA VE SOĞUTMA SÜREÇLERİNİN KARIŞIK SINIR ŞARTLARINDA SAYISAL MODELLENMESİ Öz   PDF
Selim TÜRKBAŞ, Ö. Ercan ATAER
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) Candida utilis MAYASIYLA LİPAZ ENZİMİ AKTİVİTESİNİN FARKLI ORTAM KOŞULLARINDA İNCELENMESİ Öz   PDF
Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK, Ünsal AÇIKEL
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005) CANDU REAKTÖRLERİNDE ThC VE LWR YAKIT ATIĞI KARIŞIMI KULLANIMININ İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Adem ACIR
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) CANDU REAKTÖRLERİNDE ThO2 ve 233UO2 YAKIT KARIŞIMI KULLANIMININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Necmettin ŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Çankırı. Çorum Havzası Karasal Tersiyer Çökellerinde Klinoptilolit Oluşumu Öz   PDF
Osman Nuri ERGUN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Çapraz Kamalı Haddeleme Kalıp Tasarımında Uygulanması Gereken Kuvvet Üzerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Öz   PDF
Necip Fazıl Yılmaz, Ali İhsan Çelik
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) ÇARPAN AKIŞKAN JETLERİ KULLANARAK KANATÇIKLI YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Tamer Çalışıır, Sinan Çalışkan, Mustafa Kılıç, Şenol Başkaya
 
Toplam 1466 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>