Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) KLASİK TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM TANIMA İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ KULLANIMI Öz   PDF
Didem Abidin, Övünç Öztürk, Tuğba Özacar
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KLİMALAR İÇİN YENİ BİR KONTROL SİSTEMİ Öz   PDF
İbrahim SEFA, H. Tolga KAHRAMAN
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) KLİNKER VE FARİNİN AŞINDIRICI OLDUĞU KOŞULLARDA ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ÖĞÜTÜCÜ OLARAK KULLANILAN DEMİR ESASLI SERT DOLGU İLE KAPLANMIŞ AŞINMA PLAKALARININ ABRASİF AŞINMA DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Gökçe Mehmet GENÇER, Reza Ghasemi OWSALOU, Süleyman KARADENİZ
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Klinoptilolit Destekli, Polivinil Alkol Bazlı Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakıt Hücresi Performans Testleri Öz   PDF
Alpay ŞAHİN, İrfan AR
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KLİNOPTİLOLİT VE TWEEN-20’NİN ETANOL ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BİYOKÜTLE GELİŞİMİ VE METAL İYONU DEĞİŞİMİYLE İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Kloroheptametin Siyanin Boyarmaddenin Eldesi Ve Floresans Özelliklerininin Belirlenmesi Öz   PDF
Atilla MURATHAN, A. Doğan SOYAL
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) KOBİ’LERDE EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR AHŞAP İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Gülesin Sena Daş, M. Fatih Yaşin
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının Promethee ve Oreste yöntemleri ile belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet Akif YERLİKAYA, Feyzan ARIKAN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) KOHEZYONSUZ ZEMİNLER İÇERİSİNDE YATAY YÜKLENMİŞ ÇELİK KAZIKLARIN DEPLASMANLARININ ELASTİK EĞRİ DENKLEMİ YARDIMI İLE BULUNMASI Öz   PDF
Ayhan GÜRBÜZ
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) KOHEZYONSUZ ZEMİNLERE GÖMÜLÜ ANKRAJ PLAKALARININ ÇEKME DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KOLONLARDAN YUVALI TEMELLERE AKTARILAN YÜKLEMENİN LİNEER OLMAYAN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Bahadır ALYAVUZ, Özgür ANIL
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Kompozit malzeme üretiminde kullanılan polyesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Bayram Poyraz, Şevki Eren, Neslihan Gökçe, Ayhan Şamandar, Serkan Subaşı
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Erdoğan ŞİMŞEK, Mehmet BİLGİLİ, Abdulkadir YAŞAR, Beşir ŞAHİN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE TEMEL KRİTERLERİN HİYERARŞİK MODELLENMESİ İLE ÜRETİLECEK EN UYGUN ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mücella GÜNER, Önder YÜCEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KONİK REZİSTANSIN SELF, HACİM VE YAYILIM DİRENÇLERİ Öz   PDF
Osman GÜRDAL
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) KONKAV MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMİ İÇİN GENE-TİK ALGORİTMA TABANLI SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI Öz   PDF
Türkay DERELİ, Gülesin Sena DAŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KONTROL SİSTEMLERİNDE BELİRSİZLİKLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ: LYAPUNOV TARZI YAKLAŞIMLAR Öz   Başlıksız
Erkan ZERGEROĞLU, İlyas KANDEMİR, Murat ŞEKER, Emre EROĞLU
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) KONTROLLÜ GEÇİRGEN KALIPLARIN BETON YÜZEY SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Metin ARSLAN, Serkan SUBAŞI
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) KONUŞMACI YAŞ VE CİNSİYETİNİN GKM SÜPERVEKTÖRLERİNE DAYALI BİR DVM SINIFLANDIRICISI İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ergün Yücesoy, Vasif V. Nabiyev
 
Cilt 8, Sayı 2 (1993) Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin Bir Model Tanımı: Woonerf Öz   PDF
Nur ÇAĞLAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) KONUT YER SEÇİMİ-ULAŞIM ETKİLEŞİM TEORİLERİ: KRİTİK BİR LİTERATÜR İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Mehmet C. MARIN, Hakan ALTINTAŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) KONUTTA KALİTE KAVRAMI VE YAPI HASARLARI Öz   PDF
Ziya UTKUTUĞ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) KONYA KAPALI HAVZASI’NIN TMPA UYDU KAYNAKLI YAĞIŞ VERİLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ Öz   PDF
Meriç Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) KOOPERATİF ÜST BİRLİKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YAŞAM ÇEVRELERİNDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME/BATIKENT ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nuray BAYRAKTAR, Çiğdem GİRGİN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları Öz   PDF
Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) KÖTÜCÜL VE CASUS YAZILIMLAR: KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) Kozmetik atık sularından fenton prosesiyle organik madde gideriminin ve kinetiğinin incelenmesi Öz   PDF
Yalçın Kemal Bayhan, Gökçe Didar Değermenci
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KRİSTAL SIR UYGULAMALARINDA ZnO’İN KRİSTAL SIR GELİŞİMİNE ETKİSİ Öz   PDF
Keriman PEKKAN, Eda TAŞÇI, Yalçın GÜN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE Öz   PDF
Reşit YALÇINKAYA, Atilla BIYIKOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) KROM MAGNEZİT TUĞLA TOZUNUN PORTLAND ÇİMENTOSUNUN PRİZ BAŞLAMA ve BİTİŞ SÜRELERİNE ETKİSİNİN BULANIK MANTIKLA TAHMİNİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN, Kürşat YILDIZ
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR RÜZGAR JENERATÖRÜNDE KULLANIM İÇİN EKSENEL AKILI BİR SÜREKLİ MIKNATISLI MOTORUN ANALİZİ, TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Emin YILDIRIZ, M. Timur AYDEMİR
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KÜÇÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN FARKLI BİR BULANIK MANTIK KARAR VERİCİLİ MGNİ METODU Öz   PDF
Onur Özdal MENGİ, İsmail Hakkı ALTAŞ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULA TARİHSEL KENTİNİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN MEKÂN DİZİM ANALİZİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ela ÇİL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULLANICI MERKEZLİ TASARIM VE ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Diyar AKAR, Mustafa KURT
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KÜNDEKARİ TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ AHŞAP PANELLERİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Cevdet SÖĞÜTLÜ, Abdullah SÖNMEZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (1994) Küresel Dolgulu Ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Kolon Uzunluğunun Basınç Düşüşüne Etkisi Öz   PDF
Ahmet ALICILAR, Metin GÜRÜ, Atilla M. MURATHAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) KÜRESEL EN İYİ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OTOMATİK KÜMELEME Öz   PDF
Celal ÖZTURK, Emrah HANCER, Dervis KARABOGA
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesinde Östemperleme İşleminin Yorulma Çatlak İlerleme Davranışına Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nihal YUMAK, Kubilay Aslantaş
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) KÜRESEL KENT ISTANBUL’DA YABANCI SERMAYENIN MEKANSAL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Gülsen YILMAZ
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) KÜRESEL YÜZEYLER ETRAFINDA NANO AKIŞKANLARDA HAVUZ KAYNAMA ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Doğan ÇİLOĞLU, Abdurrehim BÖLÜKBAŞI, Harun ÇİFCİ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KURU KAYMA ŞARTLARINDA MATRİS YAPISININ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SÜRTÜNME KATSAYISINA VE PİM SICAKLIĞINA ETKİSİ Öz   PDF
Melik ÇETİN, Ferhat GÜL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Kürüme İçin Küçük Ölçekli Otonom İş Makinesi Tasarımı Ve Üretimi Öz   PDF
Önder Halis BETTEMİR, Burak TOMBALOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNDE GÜVENLİK TESTLERİ VE ÖNERİLER Öz   PDF
Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Yusuf Tansel İÇ, Muhteşem TEKİN, Fazıl Ziya PAMUKOĞLU, S. Erdinç YILDIRIM
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) KURUMSAL İŞ AKIŞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YETKİ DENETİMİ VE YETKİLİ SAYISAL İMZA MODELİ Öz   PDF
Alper UĞUR, İbrahim SOĞUKPINAR
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR Öz   Başlıksız
Aysel KARADEDE, Ömer Faruk BAYKOÇ
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) KÜTAHYA-EMET BÖLGESİ YERALTI SULARINDA BOR VE ARSENİK KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
M. İlker ÜNLÜ, Murat BİLEN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
İrfan ŞENLİK, Güven ÖNBİLGİN, Onur COPCUOĞLU
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2 ÇELİĞİNİN YÜZEY KAREKTERİZASYONU Öz   PDF
İbrahim GÜNEŞ, Şükrü TAKTAK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) KÜTÜPHANE WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   Başlıksız
Elif KILIÇ, Zühal GÜNGÖR
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) L12 yapıdaki Co3Al ve Co3Ta alaşımlarının mekanik ve dinamik özellikleri Öz   PDF
Osman ÖRNEK, Ahmet İYİGÖR, Nihat ARIKAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) LABORATUAR ÖLÇEKLİ YERALTI KABLO MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Öz   PDF
Mehmet Ali ANADOL, Musa AYDIN, Tankut YALÇINÖZ
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) LABORATUVAR/PİLOT ÖLÇEKTE MEMBRAN BİYOREAKTÖR(MBR) SİSTEMİNİN TASARIMI ve İMALATI Öz   PDF
Çağlayan Açıkgöz
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet EMİROĞLU, Servet YILDIZ, Ercan ÖZGAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) LASTİK HAVA BASINCI VE TAŞIT HIZININ DİNAMİK YARIÇAP DEĞİŞİMİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Atilla KOCA
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ Öz   PDF
Remzi YILDIRIM, Fatih V. ÇELEBİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) LAZER KIRINIM YÖNTEMİYLE ZEMİNLERİN TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ: GENEL İLKELER VE ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMİ Öz   PDF
Mustafa ÖZER, Mehmet ORHAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Recep Onur UZUN, Ömer KELEŞ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (1987) Lıapunov’un İkinci Metodu İle Bir Güç Sisteminin Kararlılığının İncelenmesi Öz   PDF
Ayhan ALBOSTAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O İLE ÇALIŞAN ÇİFT ETKİLİ BİR SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ANALİZİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
Arzu ŞENCAN
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lineer Elektromanyetik Fırlatıcı Sistem Tasarımı Ve Eşdeğer Devre Modeli Kullanarak Geliştirilmiş Fırlatma Performansı İçin Boyut Optimizasyonu Öz   PDF
İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: YALIN ALTI SİGMA METODOLOJİSİ Öz   PDF
Ediz ATMACA, S. Şule GİRENES
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Lityum Bor Karbür (LiBC) Bileşiğinin Yapısal, Elektronik ve Mekanik Özelliklerinin Basınç Altında Değişimi Öz   PDF
Sezgin Aydın
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Termodinamik Analizi Öz   PDF
Hayri YALÇIN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin Güleryüz
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım Öz   PDF
Mehmet KABAK, Ömer Osman UYAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Öz   PDF
Ömer KASIM, Ahmet Emin KUZUCUOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 4 (2003) LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ Öz   PDF
Ata SEVİNÇ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) LORENZ-TABANLI DİFERANSİYEL KAOS KAYDIRMALI ANAHTARLAMA (DCSK) MODELİ KULLANILARAK KAOTİK BİR HABERLEŞME SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Funda Ergün YARDIM, Erkan AFACAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) M/M/L Kuyruk Modeli Simülasyonunda Genelleştirilmiş Lambda Dağılımı Öz   PDF
Berna DENGİZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MAKİNA İŞLERLİLİĞİNDE KONUT TASARIMI Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MAKİNA SIRALAMA PROBLEMLERİNDE ÇOK AMAÇLI BULANIK KÜME YAKLAŞIMI Öz   PDF
Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Makine öğrenmesi tabanlı yazılım güvenliği zayıflık analizi Öz   PDF
Gürsoy DURMUŞ, İbrahim SOĞUKPINAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Çevresindeki Bazı Piroklastik Kayaçların Sedimanter Petrografisi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Magmatitlerinin Petrografisi Ve Dokusal Analizi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) MALİYET TABANLI STOKASTİK MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ Öz   PDF
Ahad FOROUGHI, Hadi GÖKÇEN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASINDA PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN SEÇİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Öz   Başlıksız
Mustafa YURDAKUL, Ahmet Özgür İPEK
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MALZEME VE GEOMETRİK ÖZELLİKLER BAKIMDAN LİNEER OLMAYAN ÇOK KATLI ÇELİK UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU Öz   PDF
Yüksel ESEN, Mehmet ÜLKER
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Bengi AYKAÇ, Hüsnü CAN
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması Öz   PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) Manyetik Parçacık Görüntüleme için Sinyal-Gürültü Oranını Eniyileyen Görüntü Geriçatım Tekniği Öz   PDF
Ecem Bozkurt, Emine Ülkü Sarıtaş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MARŞ MOTORU AKIM SİNYALLERİ WAVELET ANALİZ SONUÇLARININ BULANIK MANTIK İLE SINIFLANDIRILARAK ARIZA TESPİTİ Öz   PDF
Raif BAYIR, Ömer Faruk BAY
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Öz   PDF
Sezgin KAÇAR, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI Öz   PDF
Cüneyt BAYILMIŞ, Murat ÇAKIROĞLU, Selim Şeref ÖZTÜRK, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN UÇ ETKİLİ LİNEER ASENKRON MOTORUN KONTROL SİMÜLASYONU Öz   PDF
Hüseyin ALTUN
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) MATRİS YAPISININ ve BORLAMA SÜRESİNİN Cu-Ni-Mo ALAŞIMLI KGDD’İN AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ, Kenan GÜLSÜN
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Yapılı Östenitik Paslanmaz Çelik Alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 İlavelerinin Tane Büyümesi ve Sertliğe Etkisi Öz   PDF
Hasan Kotan
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Hasan KARABULUT, Ramazan ÇITAK, Hanifi ÇİNİCİ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MEKANİK ALAŞIMLAMA VE EKSTRÜZYON SONRASI Al4C3 OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bülent BOSTAN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Mekanik otofretaj işleminin eniyilemesi Öz   PDF
Veli Çelik, Onur Güngör, Halil Yıldırım
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) MEKANİK ÖZELLİK VE KESME GEOMETRİSİNİN AA2014 ALAŞIMININ İŞLENEBİLME ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Öz   Başlıksız
Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Bayram AYDIN
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Mekanokimyasal Yöntemle Bor Karbür Sentezi Ve Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemede Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Duygu ARSLAN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR OKSİTTEN ELEMENTEL BOR SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Duygu Gökdai, Metin Gürü, Taner Toğrul
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MEKANSAL İMAJ ÜZERİNE BİR DENEME: GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ EĞİTİM BLOĞU GİRİŞ HOLÜ Öz   PDF
Aysu BAŞKAYA, Pınar DİNÇ, Uğurtan AYBAR, Murat KARAKAŞLI
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) MEME KANSERİ SINIFLANDIRMASI İÇİN VERİ FÜZYONU VE GENETİK ALGORİTMA TABANLI GEN SEÇİMİ Öz   PDF
Oktay YILDIZ, Mesut TEZ, H. Şakir BİLGE, M. Ali AKCAYOL, İnan GÜLER
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) MEMRİSTOR TEMELLİ SALLEN-KEY SÜZGEÇLER Öz   PDF
Şuayb Çağrı YENER, Reşat MUTLU, H. Hakan KUNTMAN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti Öz   PDF
Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE DAYANIM FARKLILIĞI SONUCU OLUŞAN BURULMA ETKİLERİ Öz   PDF
bora akşar, Bülent Akbaş, Ercan Şerif Kaya, Ferit Çakır
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MERMER KESME İŞLEMİNDE BOR YAĞI KATKILI SOĞUTMA SIVISININ DİSK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İsmail UCUN, İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Kubilay ASLANTAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MERMER KESME TESTERELERİNDE OLUŞAN KESME KUVVETİNİN BULANIK MANTIK (BM) YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, İsmail UCUN, Murat KORU
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MERSİN’İN MEKÂNSAL BİÇİMLENME SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ Öz   PDF
Tolga ÜNLÜ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MESAFE KORUMA İÇİN BİR ÖRÜNTÜ TANIMA UYGULAMASI Öz   PDF
Sami EKİCİ, Selçuk YILDIRIM, Mustafa POYRAZ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI Öz   PDF
Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUNDA İNDİRGEME VE REAKSİYON SICAKLIKLARININ MEZOGÖZENEKLİ ALÜMİNA DESTEKLİ NİKEL KATALİZÖRLERİN AKTİVİTELERİNE VE KARBON OLUŞUMUNA ETKİLERİ Öz   PDF
Hüseyin ARBAĞ, Sena YAŞYERLİ, Nail YAŞYERLİ, Gülşen DOĞU, Timur DOĞU
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) METİN SINIFLANDIRMADA SEZGİSEL ARAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Ahmet HALTAŞ, Ahmet ALKAN, Mustafa KARABULUT
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi Öz   PDF
Nevin Çankaya
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Salih KARAASLAN, Nureddin DİNLER, Nuri YÜCEL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL, EKONOMİK VE BARINMA SORUNLARININ ANALİZİ Öz   PDF
Şule ÖZBEKMEZCİ, Sare SAHİL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MİDYAT GELENEKSEL KENT DOKUSU VE EVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Neslihan DALKILIÇ, Işık AKSULU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MIG/MAG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ÇELİK MALZEMELERDE İLAVE TEL TÜRLERİ VE KORUYUCU GAZ KARIŞIMLARININ EĞMELİ YORULMA ÖMÜRLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydın ŞIK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) MIG-MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BORULARIN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ Öz   Başlıksız
Behçet GÜLENÇ, İlhan CANDAN, Nizamettin KAHRAMAN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi Öz   PDF
Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma Öz   PDF
Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi Öz   PDF
Orkun Özşahin
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) MİKROALGLERDEN YENİLENEBİLİR BİYOYAKIT ÜRETİMİ Öz   PDF
Harun Elcik, Mehmet Çakmakcı
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Mikrobilgisayar Kontrollü Işıklı İletişim Sistemi Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) MİKRODALGA İLE SİNTERLENMİŞ Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti TOZ KARIŞIMLARININ Cu ARATABAKALI DİFÜZYON KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet ÇAKMAKKAYA, Şükrü TALAŞ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MİKRODENETLEYİCİ İLE ROTORU SARGILI ASENKRON MOTOR ROTOR DİRENCİNİN DEĞİŞTİRİLEREK TORK VE HIZ KONTROLÜ Öz   PDF
Şevki DEMİRBAŞ, Erdal IRMAK, Sertaç BAYHAN, İlhami ÇOLAK
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (1992) Mikroişlemci Tabanlı Dc Ve Stepper Motor Kontrol Modülleri Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Mikrotremor verisi kullanılarak zeminlerin dinamik büyütme faktörü değerlerinin hesaplanması: İzmir (Kuzey) örneği Öz   PDF
Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) MİMAR KEMALEDDİN SALONU AKUSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Demet IRKLI ERYILDIZ, Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mine Hamamcıoğlu TURAN
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MEKÂNSAL-DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİ-MEKÂN ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ Öz
Pınar DİNÇ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI Öz   PDF
Nurgül İNAN, Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ TASARIMDA BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İLİŞKİSİ Öz   PDF
M. Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi Ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sare SAHİL
 
Cilt 17, Sayı 3 (2002) Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme Öz   PDF
Sevgi LÖKÇE
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlık Eğitimi Ve Toplum Öz
Sare SAHİL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MİMARLIK EĞİTİMİNDE ALGORİTMA: STÜDYO UYGULAMALARI Öz   PDF
Birgül ÇOLAKOĞLU, Tuğrul YAZAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MİMARLIK TASARIMI PARADİGMASINDA BİOMİMESİS’İN ETKİSİ Öz   PDF
Semra ARSLAN SELÇUK, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım Öz   PDF
Esra AKİN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MİNERAL KATKILI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN BETONUN DAYANIMINI TAHMİN ETMEDE OLGUNLUK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Öz   PDF
Hasan ELÇİ, Arın YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MOBİL ELEKTRONİK İMZA, ALTYAPISI ve TÜRKİYE Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Demet KABASAKAL, Mustafa ALKAN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MOBİL ORTAMLARDA BİLGİ VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Hülya BULUT
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma Öz   PDF
Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi Öz   PDF
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Günay ÖZBAY
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) MOBİLYA İMALATINDA FAALİYET MALİYETLERİ YARDIMIYLA SİMÜLASYON DESTEKLİ PERSONEL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Modelleme göstergelerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi Öz   PDF
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öz
Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, M. Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU, Deniz ARSLAN, Efkan YÜKSEL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı Öz   PDF
Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Modifiye hibrit optimizasyon yöntemi ile rüzgâr-termal güç sistemleri için ekonomik dağıtım probleminin çözümü Öz   PDF
Mehmet Fatih Tefek, Harun Uğuz
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) MODÜLER YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ROBOT MODÜLÜ OMNIMO’NUN TASARIMI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
Ali KILIÇ, Sadettin KAPUCU
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu Öz   PDF
İbrahim Çiftçi, Hüseyin Gökçe
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi Öz   PDF
Berrak Öztürk Şimşek, Aydın Akan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDAKİ DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Öz   PDF
Özgür ANIL, M. Çağatay BELGİN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MONTAJ ALANI İŞ DAĞILIMI PROBLEMLERİ İÇİN AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK, M. Bilgehan AKGÜN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE BULANIK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
F. Yeşim KALENDER, Murat Mustafa YILMAZ, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MONTAJ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adem ÇİÇEK, Mahmut GÜLESİN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği Öz   PDF
Müsteyde Baduna Koçyiğit, Hüseyin Akay
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması Öz   PDF
Yiğit İmece, Oğuz Erdem, Bedri Tuç
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) MSMPR tipi kristalizörde kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonunun glutamik asit varlığında incelenmesi Öz   PDF
Sevgi POLAT, Perviz SAYAN, Sibel Titiz-Sargut
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) MÜFREDAT BAZLI AKADEMİK ZAMAN ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Yunus Demir, Cafer Çelik
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Multi-step Diferansiyel Transform Metodu ile Uç Kütle Eklentili Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi Öz   PDF
Hilal Doğanay Katı, Hakan Gökdağ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi Öz   PDF
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE VERİLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ Öz   PDF
Süleyman ERSÖZ, Nevra YAMAN, Burak BİRGÖREN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MÜZELERDE ALGILAMA VE AYDINLATMA KRİTERLERİNİN ANALİZİ: ANKARA-ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ORTA HOLÜ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Uğurtan AYBAR, Aysu BAŞKAYA, Işık AKSULU
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MÜZELERDE SENTAKTİK VE BİÇİMSEL ANALİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Naclo3 Ve Kbro3’ın Karbondioksitin Karbonatlı Tampon Çözeltilerdeki Reaksiyonu İçin Katalitik Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nurdan SARAÇOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Nacl’ Ün Çekirdeklenme Kinetiğine Ağır Metal Safsızlıklarının Etkisi Öz   PDF
Ayhan Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Ahmet GÜLCE
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
H. Mehmet Taşdemir, Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Nano magnezyum spinel ve kolemanit ile bitümün performans özelliklerinin geliştirilmesi Öz   PDF
Anıl Öcal, Metin Gürü, Murat Karacasu
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve yanma karakteristiklerine etkileri Öz   PDF
İsmet Sezer
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) NANO PARÇACIK Al2O3/B4C SERAMİK FAZININ MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZLENMESİ VE MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Hakan GÖKMEŞE, Bülent BOSTAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTESİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ: TANECİK BOYUTU ETKİSİ Öz   PDF
Alpaslan Turgut, Şahika Sağlanmak, Serkan Doğanay
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NANOKİL KATKILI POLİAMİD 6 / YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Alim Kaştan
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) NANOKİL VE KABARAN ALEV GECİKTİRİCİ İLAVESİNİN RİJİT POLİÜRETAN KÖPÜK MALZEMELERİN ISIL BOZUNMA VE YANMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bilal AYDOĞAN, Nazım USTA
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ Öz   PDF
İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) NESNE KAYNAŞTIRMA İŞLEMİ İÇİN SİNİRSEL-BULANIK TEKNİĞİ TABANLI BİR YÖNTEM Öz   PDF
Ahmet ÇINAR, Ahmet ARSLAN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: Var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması Öz   PDF
Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NİKEL ESASLI WASPALOY ALAŞIMININ TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNDE TAGUCHİ METODU İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ Öz   PDF
Abdil Kuş, Ali Riza MOTORCU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Nikel Oksit - Bakır Oksit Sisteminde Faz Bağıntıları Öz   PDF
Rafet ARIKAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) NOHUT SAMANI TARLA ATIĞININ SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ BİYOSORBENT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat KILIÇ, Özge ÇEPELİOĞULLAR, Gamzenur ÖZSİN, Başak Burcu UZUN, Ayşe E. PÜTÜN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ Öz   PDF
Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Nöromüsküler hastalıkların yapay zeka yöntemleri ile sınıflandırılması Öz   PDF
Hanife Küçük, İlyas Eminoğlu, Kemal Balcı
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Nötrino Kütlelerinin Deneysel Çözümlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Güneş TANIR
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) NOZUL İÇİ GEOMETRİLERİNİN PARTİKÜL EROZYONUNDA HEDEF MALZEME AŞINMA VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ Öz   PDF
Barış Önen, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, Ali Çınar
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) n-Si ve PET alttaşlar üzerine RF-kaplanan GZO ince filmlere tavlama sıcaklığının etkileri Öz   PDF
Nihan AKIN SÖNMEZ, Meltem DÖNMEZ, Buse CÖMERT, Tarık ASAR, Barış KINACI, Süleyman ÖZÇELİK
 
Cilt 17, Sayı 2 (2002) NÜMERİK YÖNTEMLERDE HATA ANALİZİ VE BİR NÜMERİK ÇÖZÜM PAKETİNİN HAZIRLANMASI Öz   PDF
Selma YÜNCÜ, Cihan ASLAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Numune Örselenmeleri Öz   PDF
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Murat Erdem
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) OBEZİTE RİSKİ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN ÖRNEK TABANLI SINIFLANDIRICI TOPLULUKLARIYLA TESPİTİ Öz   PDF
Faruk BULUT
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Odak dışı beslemeli asimetrik ikili reflektör anten sistemlerinde eşdeğer paraboloid anten ve eşdeğer besleyici yöntemlerinin uygulanması Öz   PDF
Erdem Yazgan, Gökşen Turgut
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Odaklanma – meditasyon sürecinin aktif EMDR yazılımı ile kontrol edilmesi Öz   PDF
Uğur Fidan, Neşe Özkan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA Öz   PDF
Serap Ulusam SEÇKİNER, Mustafa KURT
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Ögrenci İşlemlerinin Sistem Analizi Ve Dbase Iv İle Programlanması Öz   PDF
Selma YÜNCÜ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama temelli çözüm yaklaşımı Öz   PDF
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı, Merve Köse Küçük
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) ÖĞRENME ETKİLİ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEMEDE ORTALAMA AKIŞ ZAMANININ ENKÜÇÜKLENMESİ Öz   PDF
Tamer EREN, Ertan GÜNER
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Ohrid Gölündeki Su Kalitesinin Değerlendirmesinde Diatome Ve MAKROFİT Endekslerinin Kullanılması Öz   PDF
Kupe Lirika, Imeri Alma, Cara Magdalena, Kurti Dashnor
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) ölçeklendirilen deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda izolatör deplasmanlarında gözlenen artış Öz   PDF
Esengül Çavdar, Gökhan Özdemir
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) OLED TV İçin Yarım Köprü LLC Rezonans Dönüştürücü Güvenilirlik Analizi Öz   PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar Öz   PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ÖN KARIŞIMLI BENZİN DOLGUSUNUN HCCI-DI MOTORUNDA YANMA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Özer CAN, Can ÇINAR, Fatih ŞAHİN
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) ÖNDEN VE YANAL RÜZGAR ŞARTI ALTINDA ZAMANA BAĞLI SIKIŞTIRILAMAZ AHMED CİSMİNİN SAYISAL İNCELENMESİ Öz   PDF
Baha Zafer, Furkan Haskaraman
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) Önden Yüklemeli Bir Çamaşır Makinesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Dinamik Olarak Modellenmesi Öz   PDF
Mehmet Özer, Atakan Altınkaynak, Vedat Temiz, Turhan Mutlu, Tuğba Dışpınar, Abdulkadir Özgen, Murat Yücel
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMANIN YÜKSEK GERİLİM KABLOLARINDAKİ KULLANIMINDA SICAKLIK VE GERGİNLİK OLUŞUMLARININ YOUNG VE SHEAR MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Abdurrahman GÜNDAY, Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE DİSPERSİYON KOMPANZASYONUNDA OPTİK IZGARA TABANLI ÇÖZÜMLER Öz   Başlıksız
N. Fatma GÜLER, İsa NAVRUZ
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Organik Rankine- Brayton birleşik çevriminin enerji ve ekserji analizi Öz   PDF
Önder Kaşka, Onur Bor, Nehir Tokgöz
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Organik Rankine çevrimi entegre edilmiş S-CO2 kullanılan bir gaz türbin çevriminin termodinamik ve termoekonomik analizi Öz   PDF
Alperen Tozlu, Emrah Özahi, Ayşegül Abuşoğlu
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARITMA ÇAMURLARINDAKİ POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN (PAH) FOTOKİMYASAL PARÇALANMA YOLUYLA GİDERİMİ: AÇIK HAVA UYGULAMALARI Öz   PDF
Gizem Karaca, Yücel Taşdemir
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Öz   PDF
Alpaslan ALKAN, Murat BOŞÖZ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMİNİN LİKİT LİMİT VE PLASTİK LİMİT DEĞERLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Mustafa ÖZER
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) ORTA ASYA TÜRK KENT MODELLERİ ÜZERİNE BİR TİPOLOJİ DENEMESİ (VIII. YÜZYILDAN XIII. YÜZYILA KADAR) Öz   Başlıksız
Koray ÖZCAN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Orta yükseklikteki hasar görmüş betonarme bir binanın hasargörebilirliğinin incelenmesi Öz   PDF
Zeynep Çiftçi, İlknur Fatma Kara, Yasin M. Fahjan
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE TAKIM-TALAŞ TEMAS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
İrfan UCUN, Kubilay ASLANTAŞ, Abdurrahman KARABULUT
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Ortogonal dizinler kullanarak kimyasal buhar çöktürme yöntemi ile büyütülen grafenin ana etkiler analizi Öz   PDF
Barış Şimşek, Ömer Faruk Dilmaç
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.) Öz   PDF
Ömer İskender TULUK
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Osmanlı Yapı Gruplarında "Yer"İn Belirleyicileri Üzerine Gözlemler Öz
Sercan YILDIRIM
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA ÖSTEMPERLEME İŞLEMİNDE SOĞUTMANIN ETKİSİ Öz   PDF
Melik ÇETİN, Ferhat GÜL
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE PVD YÖNTEMİ İLE TiN KAPLAMANIN ETKİSİ Öz   PDF
Faik OKAY, Hasan SERT, Kasım HABALI, Ferhat GÜL
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE TAKIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Öz   PDF
İsmail UCUN, Kubilay ASLANTAŞ, Süleyman TAŞGETİREN, Kadir GÖK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ VE KESME HIZININ KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ Öz   Başlıksız
İbrahim ÇİFTÇİ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2002) OSWALD MATHIAS UNGERS İŞLEV VE MORFOLOJİ BİRLİKTELİĞİNDE BİR MİMARLIK SANATI Öz   PDF
Aysu BAŞKAYA
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) Ot Toplama Tırmığı Montaj İşleminde Çalışma Duruşlarının Anybody Modelleme Sistemi ile Analizi Öz   PDF
Demet GÖNEN, Ali ORAL, Can ÖZCAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) ÖTEKTİK Al-Si ALAŞIMINDA SOĞUTUCU YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISINA ETKİSİ Öz   Başlıksız
H. Mehmet ŞAHİN, Kadir KOCATEPE, Ramazan KAYIKÇI, Neşet AKAR
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) OTO CAM TEMPERLEME İŞLEMİNDE ISITMA VE SOĞUTMA SICAKLIKLARININ ANİ SOĞUTMA SÜRESİNE VE PARÇACIK SAYISINA ETKİSİ Öz   PDF
Mehmet AKÇAY, Yakup SEKMEN, Mustafa GÖLCÜ
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) OTO CAMLARIN TEMPERLENMESİNDE ÇARPAN HAVA JETLERİ İLE SOĞUTMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ Öz
Mustafa GÖLCÜ, Hilmi YAZICI, Mehmet AKÇAY, Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU, Yakup SEKMEN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Otomat çeliğinin tornalama işleminde iş parçası çapı ve çıkıntı uzunluğunun yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve yüzey pürüzlülüğünün ANFIS ile modellenmesi Öz   PDF
Mustafa Dere, İ. Hüseyin Filiz
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Otomatik Kontrollü Elektrokimyasal İşlemenin (Eki) İncelenmesi Ve Uygulaması Öz   PDF
Selis ÖNEL
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÖNİŞLEMLER İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR Öz   Başlıksız
Şeref SAĞIROĞLU, Necla ÖZKAYA
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN TASARIM PROBLEMLERİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA MODELİ Öz   PDF
F. Yeşim KALENDER, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) OTOMOBİL EMNİYET KEMERİ KULLANILABİLİRLİK TESTİ Öz   Başlıksız
Diyar AKAY, Mustafa KURT
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Otomobillerde düşük frekanslı uğultu probleminin ayarlı kütle sönümleyicisi kullanımıyla iyileştirilmesi Öz   PDF
Akın Oktav, Çetin Yılmaz, Günay Anlaş
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) OTONOM BİR RÜZGÂR TÜRBİNİNİN FARKLI YÜKSEKLİKLERDEKİ ENERJİ ELDESİNİN YSA İLE ANALİZİ Öz   PDF
Raşit ATA
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) OVALBÜMİNİN TİTANYUM OKSİT VE ZİRKONYA YÜZEYLERLERLE ETKİLEŞİMİ VE ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Türkan Kopaç, Erol Kulaç
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Öz   PDF
Ahmet Kayabaşı, Ali AKDAĞLI
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Öz-Düzenlemeli Harita Ağları İle K-Ortalama Kümeleme Analizinin Karşılaştırılması: Tüketici Profilleme Örneği Öz   PDF
Hüseyin INCE, Salih Zeki IMAMOGLU, Halit KESKİN
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) ÖZNİTELİKLER ARASI KORELASYONUN DÜŞÜK OLDUĞU VERİ KÜMELERİNDE SINIFLANDIRMA BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN YOĞUNLUK TEMELLİ ÖZNİTELİK OLUŞTURMA Öz   PDF
Selahaddin Batuhan AKBEN, Ahmet ALKAN
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) ÖZÖRGÜTLEMELİ HARİTA AĞLARI VE GRİ DÜZEY EŞ OLUŞUM MATRİSLERİ İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME Öz   PDF
Ayşe DEMİRHAN, İnan GÜLER
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) PAMUK GABARDİN KUMAŞLARDA DİKİŞ RANDIMANI VE KAYMASI Öz   Başlıksız
Önder YÜCEL
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) PAMUK METİL ESTERİNE N-HEPTAN KATKISININ MOTOR PERFORMANSI VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet ÇELİK, Hamit SOLMAZ, H. Serdar YÜCESU
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Pamuk yağı metil esteri-eurodizel yakıt karışımlarının direkt püskürtmeli bir dizel motorunun yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkisi Öz   PDF
Ahmet Keskin
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Panoramik Görüntülerdeki Gökyüzü Sınır Çizgisini Kullanarak Yer Kestirimi Öz   PDF
Ahmet Buğra Koku
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) PARABOLİK KALINLIKLI DÖNEN DİSKLERİN ELASTİK DEFORMASYONU: ANALİTİK ÇÖZÜMLER Öz   PDF
Tunç APATAY, Ahmet N. ERASLAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) PARALEL MAKİNELERDE İŞLERİN VE MAKİNE OPERATÖRLERİNİN BİRLİKTE ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Öz   PDF
Emralı B. EDİS, Ceyda OĞUZ, İrem ÖZKARAHAN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR TAVLAMA BENZETİMİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Hakan ÇERÇİOĞLU, Uğur ÖZCAN, Hadi GÖKÇEN, Bilal TOKLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) PARAMETRİK ÜÇ BOYUT TABANLI HESAPLANMIŞ FAZ DİRENÇLERİNE SAHİP KISA KUTUP VE TAM KUTUP ADIMLI AR MOTORLARININ PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Kadir YILMAZ, Serkan SEZEN
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE BASMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Ergun ATEŞ, Kadir AZTEKİN
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELER İLE ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Öz   PDF
Abdullah EROĞLU, Gültekin ÖZDEMİR
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım Öz   PDF
Celal Yaşar, Serdar Özyön
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Parmak İzi Öznitelik Vektörleri Kullanılarak Ysa Tabanlı Cinsiyet Sınıflandırma Öz   PDF
Eyüp Burak CEYHAN, Şeref SAĞIROĞLU, Emre AKYIL
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA Öz   PDF
Necla ÖZKAYA, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Patlama kaynağı yöntemi ile birleştirilen ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) – S235JR kompozit malzemelerde patlayıcı oranının mikroyapı ve yorulma özelliklerine etkisi Öz   PDF
Özer Pamuk, Ahmet Durgutlu
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Patlıcan Dilimlerinin Kurutma ve Rehidrasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
İbrahim Doymaz, Cansu Aktaş
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) PEKİŞTİRİLMİŞ KOMPOZİT PANELLER İÇİN FARKLI BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN YAPISAL PERFORMANS ETKİNLİĞİ Öz   PDF
Faruk ELALDI
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) PEM TİPİ YAKIT PİLLERİ İÇİN ÇİFT KUTUPLU AKIŞ PLAKALARININ MODELLENMESİ Öz   PDF
Ahmet EKİZ, Talha CAMCI, İbrahim TÜRKMEN, Mehmet SANKIR, Sıtkı USLU, Derek K. BAKER, Ertan AĞAR
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) PEM yakıt hücresi uygulamaları için imidazol fonksiyonel nano SiO2/Nafyon nanokompozit membranların üretilmesi Öz   PDF
Ayşe Aslan, Ali Murat Soydan, Eda Gümüşdereli
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) PEM YAKIT PİLİNİN DEĞİŞİK MEMBRAN ELEKTROT ÇİFTİ KALINLIKLARINDA ve FARKLI ÇALIŞMA BASINCI KOŞULLARINDA ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ Öz   PDF
Muhittin Bilgili, Mecit Sivrioğlu
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Mehmet YÜKSEL
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) PERLİT AGREGASININ PESİMUM REAKTİF AGREGA ORANININ FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Öz   PDF
H. Süleyman GÖKÇE, Osman ŞİMŞEK
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ardalan Zarrabi AHRABİ, İbrahim BİLİCİ, Ali Y. BİLGESÜ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi Öz   PDF
Fatma Kosavalı Çavuş, Yeşim Özcanlı, Murat Beken
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) PETRODİZEL VE KANOLA BİYODİZELİ PERFORMANS VE EMİSYON KRİTERLERİNİN MANGAN ESASLI KATKI MADDELERİYLE GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
İsmet ÇELİKTEN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) PEYNİR ALTI SUYUNDAN KESİKLİ KEFİR TİPİ İÇECEK ÜRETİMİNİN AYARLANABİLEN BAZ AKIŞ HIZI İLE DENEYSEL PH GELİŞMİŞ KONTROLÜ Öz   PDF
Semin ALTUNTAŞ, Hale HAPOĞLU, Suna ERTUNÇ, Mustafa ALPBAZ
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) pH TİTRASYON EĞRİLERİNE DURUM-UZAYI YAKLAŞIMI Öz   PDF
Ibrahim ALISKAN, Mesut UYSAL
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) PIC DENETİMLİ REAKTİF GÜÇ RÖLESİ TASARIMI Öz   PDF
Ramazan BAYINDIR, Orhan KAPLAN
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ Öz   PDF
Mahmut Cüneyt Fetvacı
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Pinyon-Tipi Takımla İmal Edilen Standart Olmayan Dişlilerin Bilgisayar Simülasyonu Öz   PDF
Mahmut Cüneyt Fetvacı
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) PLANLAMADA DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER VE KENTSEL ARKEOLOJİNİN YERİ Öz   PDF
Zühal ÖZCAN
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) PLANLAMADA JEOLOJİK EŞİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ANALİTİK BİR MODEL ÖNERİSİ-PORTSMOUTH (İNGİLTERE) ÖRNEĞİ Öz   PDF
Şule TÜDEŞ
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA ŞARTLARININ POLİSTİREN DÜZ PARÇALARDAKİ KALINTI GERİLMELERE ETKİLERİ Öz   PDF
Şükran KATMER, Çetin KARATAŞ
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Plazma Ark Torçunda Gaz Akış Debisi ve Elektrik Akım Değerlerinin Gaz Çıkış Sıcaklığı ve Hızlarına Etkisinin HAD Analizi ile İncelenmesi Öz   PDF
Waleed Khaled Waleed SUNJUQ, Emre YURTKURAN, Abuzer ÖZSUNAR, Rahmi ÜNAL
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) PLAZMA DALDIRMA İYON İMPLANTASYONU VE BİRİKTİRME (PIII&D) PROSESİ GERİLİMLERİNİN AZOT PLAZMASINDA ORTOPEDİK İMPLANT MALZEMESİ Ti6Al4V YÜZEYİNDE OLUŞTURULAN Ag KAPLAMALARININ MORFOLOJİLERİNE, FAZ OLUŞUMLARINA ve E-Coli. ADEZYONUNA ETKİLERİ Öz   PDF
Gökçe Mehmet GENÇER, Süleyman Karadeniz, Fatma Yurt Lambrecht, Hasan Havıtçıoğlu, Sermin Özkal, Hüseyin Baskın
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) PLAZMA GAZLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ İLE KATI ATIK BERTARAFI Öz   PDF
Hüseyin Topal
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Plazma Nitrürlenmiş X40crmov5-1 Yüksek Alaşımlı Çeliğin Aşınma Davranışının İncelenmesi Öz   PDF
Fatih KAHRAMAN, Gökçe Mehmet GENÇER, Süleyman KARADENİZ
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) PMD23 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA CBN KESİCİ UÇLARIN KESME PERFORMANSININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Alaattin KAÇAL, Ferhat YILDIRIM
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) PMMA/mikroküre/montmorillonit nanokompozit ve PMMA/mikroküre/halloysite nanokompozitin atom transfer radikal polimerizasyon tekniği ile üretilmesi ve mekanik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Öz   PDF
Tayfun Bel, Cüneyt Arslan, Nilgün Baydoğan
 
Cilt 11, Sayı 2 (1996) POLİ (ETİLEN OKSİT) - POLİ (METİL METAKRİLAT) KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOMETRİK TAYİNİ Öz   PDF
Serpil AKSOY
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) POLİAMİD 6 POLİMERİ İLE POLİAMİD 6/VAKS KARIŞIMININ KENDİ ÜZERLERİNDE ÇALIŞMASI DURUMUNDAKİ TRİBOLOJİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Salih Hakan YETGİN, Hüseyin ÜNAL
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ PERFORMANSINA ETKİLERİ Öz   PDF
Mustafa Kemal BİLİCİ, Ahmet İrfan YÜKLER, Memduh KURTULMUŞ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005) POLİKLİNİK BEKLEME ALANLARINDA FONKSİYONEL VE ALGI-DAVRANIŞSAL KALİTE: ANKARA, İBNİ SİNA HASTANESİ POLİKLİNİĞİ Öz   Başlıksız
Aysu BAŞKAYA, Kemal YILDIRIM, Mustafa S. MUSLU
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) POLİTETRAFLORETİLEN BİLEŞİĞİNİN BİTÜMÜN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Polivinil alkol kompozit nanoliflerin hazırlanması ve katı-faz polivinil alkol’ün fotokatalitik bozunması Öz   PDF
Hafize Nagehan Köysüren, Özcan Köysüren
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) POLİVİNİLASETAT (PVAc) EMULSİYON KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Recep CAKIR, Mustafa ÖKSÜZ
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) POMPA DURMASIYLA OLUŞAN KARARSIZ AKIMLARIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Nuri Seçkin KAYIKÇI, M. Şükrü GÜNEY
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Pompaj depolamalı hibrid enerji sistemi optimizasyonu -Türkiye için vaka analizi Öz   PDF
Ayse Selin Kocaman
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) POMZA VE MİNERAL KATKILI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Salih YAZICIOĞLU, Nusret BOZKURT
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) POMZA ZEOLİT VE CEM I ÇİMENTOSUNUN MİNEROLOJİK MOLEKÜLER ELEKTROKİNETİK VE TERMAL UYUMUNUN YÜKSEK DAYANIMLI BETONA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Kürşat YILDIZ, Atila DORUM, Yılmaz KOÇAK
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) Portföy Seçimi Problemi İçin Kds/Ga Yaklaşımı Öz   PDF
Diyar AKAY, Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) PRATİKTE KULLANILAN BAZI KAYAN KİPLİ KONTROL TEKNİKLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet Buğrahan KALAYCI, İlhami YİĞİT
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPILARININ GÜÇLENDİRMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Hasan KAPLAN, Salih YILMAZ, Nihat ÇETİNKAYA, Halil NOHUTÇU, Engin ATIMTAY, Hasan GÖNEN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2003) PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DİYARBAKIR BİRİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Öz   PDF
Hatice GÖNÜL, Füsun DEMİREL
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Primer Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Uzun Dönem Kapasite Artış Yatırımlarının Planlama Metriklerine Dayalı Dinamik Optimizasyonu Öz   PDF
Osman Bülent Tör, Mahmut Erkut Cebeci, Mehmet Koç, Ali Nezih Güven
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) PROBLEMLİ KİL ZEMİNLERİN MAGNEZYUM KLORÜR SOLÜSYONU İLE İYİLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Murat TÜRKÖZ, Hasan SAVAŞ, Hasan TOSUN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması Öz   PDF
Mehmet Fatih Aycan
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ Öz   PDF
Metin DAĞDEVİREN, Ergün ERARSLAN
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) PROPANIN OKSİDATİF DEHİDROJENASYONU İÇİN DOĞRUDAN SENTEZ VE EMDİRME YÖNTEMLERİYLE HAZIRLANMIŞ MCF DESTEKLİ V-Mo-Nb KATALİZÖRLERİ Öz   PDF
Sena YAŞYERLİ, Özge AKTAŞ
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) PROTOTİP EDDY AKIMI AYRIŞTIRICISI İLE BAZI DEMİRSİZ METALLERİN GERİ KAZANIM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ahmet FENERCİOĞLU, Ali KARTAL
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Ptruc/Ceo2 Kompozit Elektro-Katalizörlerinin Karbon Monoksit Ve Etanol Elektro-Oksidasyon Aktivitesinin Belirlenmesi Öz   PDF
Niyazi Alper TAPAN, Uldana ZHUMATAYEVA, Ekin GÖKKAYA
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) PULS GENİŞLİĞİ MODÜLASYONLU ELEKTROHİDROLİK BİR SERVO SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Ömer KELEŞ, Yücel ERCAN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2000) Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik Bir Servo Sisteminin Teorik İncelenmesi Öz   PDF
Ömer KELEŞ, Yücel ERCAN
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) R. delemar ’IN ASİT FOSFATAZ ÜRETİMİ ve Zn(II) BİYOBİRİKİMİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ KULLANARAK OPTİMİZE EDİLMESİ Öz   PDF
Mehtap Erşan, Ünsal Açıkel
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) R12 VE R134a SOĞUTUCU AKIŞKANLARI KULLANAN OTOMOBİL İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL PERFORMANS ANALİZİ Öz   Başlıksız
Dilek Özlem ESEN, Murat HOŞÖZ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) R410A SOĞUTUCU AKIŞKANININ TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI METODUYLA MODELLENMESİ Öz   PDF
Önder KIZILKAN, Arzu ŞENCAN, Ali Kemal YAKUT
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) Radyal Havalı Yataklarda Basınç Dağılımının Nümerik Analizinde Çözüm Parametrelerinin ve Silindirik Grid Birleşiminin Etkileri Öz   PDF
Abdurrahim DAL, Tuncay KARAÇAY
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Radyal Perçinleme İşlemine Basınç ve Zamanının Etkisi Öz   PDF
Kadir Çavdar, Ali Durmuş
 
Cilt 17, Sayı 1 (2002) Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde İki Ucu Sabit Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi Öz   PDF
Müfit GÜLGEÇ, Selim TÜRKBAŞ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2005) RADYAL YÖNDE BASINÇ UYGULANAN KONSENTRİK UZUN TÜPLERDE VON MISES KRİTERİNE GÖRE AKMANIN BAŞLAMASI Öz   Başlıksız
Tolga AKIŞ, Ahmet N. ERASLAN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Rasemik Propranololün Biyokatalitik Derasemizasyonuna Ses Ötesi Dalga ve Tepkime Parametrelerinin Etkisi Öz   PDF
Rahime Songür, Ülkü Mehmetoğlu
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) RASSAL OLARAK KUSURLU ÜRETİM YAPAN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN EKONOMİK ÜRETİM MİKTARI MODELİ Öz   PDF
Abdullah EROĞLU, Abdullah SÜTÇÜ, Harun SULAK
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Rasyonel Ve İrrasyonel Uslubun Toplumsal Yapı Değişiklikleri İle Etkileşimi Öz   PDF
A. Zeynep ONUR
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Raylı sistemlerde görev çizelgeleme probleminin modellenmesi ve çözümü Öz   PDF
Pınar Zarif Tapkan, Lale Özbakır, Sinem Kulluk, Burak Telcioğlu
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) R.delemar ve Candida Türlerinin İmmobilizasyonu İle Sentezlenen Biyokompozitlerle Tetrasiklin Giderimi Öz   PDF
Feray KİP, Ünsal AÇIKEL
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) R.Delemar’ın Üremesi Ve Lipaz Üretimi Üzerine Karıştırma Ve Havalandırma Hızlarının Etkisinin Glukoz Veya Melas Sakkarozu Ve Pfr İçeren Ortamlarda Araştırılması Öz   PDF
Yeşim SAĞ AÇIKEL, Mehtap ERŞAN, Ünsal AÇIKEL
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Zeki Bir Simülatör Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi Öz   PDF
Ramazan BAYINDIR, Şevki DEMİRBAŞ, Ömer SESVEREN
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) REAKTİF MAVİ 221’İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ Öz   PDF
Aybüke Aksu, Atilla Murathan, Hasan Koçyiğit
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Reaktif organobentonit katkıların sert poliüretan köpüğün bazı performans özellikleri üzerine etkisi Öz   PDF
Murat Erdem, Kübra Ortaç, Bilge Erdem, Hayrettin Türk
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Reaktör Gövdesinde Kullanılan Kompozit Levhalardaki Kusurlar Civarında Termal Gerilme Analizi Öz   PDF
Osman Bulut
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) RENDELEME İŞLEMİNDE AĞAÇ MALZEMELERİN ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Levent GÜRLEYEN, Serkan SUBAŞI
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Renkli SURF Tabanlı Kopyala Yapıştır Sahteciliği Tespiti Öz   PDF
Gül Muzaffer, Güzin Ulutaş
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) RFID TAŞIYICI YONGALARI KULLANILARAK BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN KİMLİKLENDİRİLMESİ Öz   PDF
O. Ayhan ERDEM
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Tasarımı, İmalatı Ve Performans Testleri Öz   PDF
Can ÇINAR, Fatih AKSOY, Melih OKUR
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) RİJİD BİR KILIF İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ AKMA DAYANIMI SICAKLIĞA BAĞLI BİR MALZEMEDEN YAPILMIŞ SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Öz   PDF
Müfit GÜLGEÇ
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) RL YÜKÜNÜ BESLEYEN MATRİS KONVERTERİN MATLAB/SIMULINK İLE BENZETİMİ Öz   PDF
Ahmet GÜNDOĞDU, Hüseyin ALTUN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) ROBOT KOL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞKENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Uğur CANER, Mehmet EROĞLU
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) ROBOT MANİPÜLATÖRÜN KARTEZYEN-ÖZGÜL DENETİMİ Öz   PDF
Hikmet KOCA, Mustafa DOĞAN, M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) ROBOTLU BİR İMALAT HÜCRESİNDEKİ TAŞIMA İŞLEMLERİ İÇİN MODELE DAYALI BİR UZMAN SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ Öz   Başlıksız
Yusuf USTA
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) RRA İŞLEMİNDE YENİDEN ÇÖZELTİYE ALMA PARAMETRELERİN 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ÇEKME DAYANIMINA ETKİSİ Öz   PDF
Dursun ÖZYÜREK, Ramazan YILMAZ, Erkan KİBAR
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ Öz   PDF
Ayhan ALBOSTAN, Yalçın ÇEKİÇ, Levent EREN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) RÜZGAR TÜRBİNİ İLE SÜRÜLEN ÇİFT ÇIKIŞLI ASENKRON JENERATÖRÜN İNCELENMESİ VE BULANIK MANTIK KONTROL YÖNTEMİYLE MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜNÜN ELDE EDİLMESİ Öz   PDF
İres İSKENDER, Naci GENÇ
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE MEKANİK DENGESİZLİK ARIZALARININ ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLERDEN TESPİT EDİLMESİ Öz   PDF
Mehmet Bayrak, Nduwayezu Eric, Ahmet Küçüker
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) SABİT MIKNATISLI DEMİR NÜVELİ KÜRESEL EYLEYİCİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU STATİK MANYETİK ANALİZİ VE UYGULAMASI Öz   Başlıksız
Osman GÜRDAL, Yusuf ÖNER
 
Cilt 11, Sayı 2 (1996) SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLARIN KATLI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLEMESİ VE UYARLAMALI DENETİM Öz   PDF
Ayhan ALBOSTAN, Muammer GÖKBULUT
 
Cilt 17, Sayı 1 (2002) SABİT YATAKTA KÖMÜR YANMA PROSESİNİN MODELLENMESİ Öz   Başlıksız
Atilla BIYIKOĞLU
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU Öz   PDF
Fatma ERDEM, Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) SAE 1030 ÇELİK DÖVME MALZEMENİN TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME PARAMETRELERİNİN VE TAKIM AŞINMASININ AKUSTİK OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
KEMAL YAMAN, MUSTAFA BAŞALTIN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) SAF VE SBS MODİFİYELİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN KISA DÖNEM YAŞLANMADAN SONRAKİ ÖZELLİKLERİNİN İKİ FARKLI YAŞLANDIRMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet YILMAZ, Perviz AHMEDZADE
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SAF ZİRKONYUMUN MİKROARK OKSİDASYON YÖNTEMİYLE OKSİT ESASLI SERAMİK KAPLANMASI Öz   PDF
Yücel GENÇER, Mehmet TARAKÇI, Sezgin CENGİZ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) SAFFİL (δ-Al2O3) FIBER TAKVİYELİ ZA-12 ALAŞIMIN SÜRTÜNME AŞINMA DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Rafet ARIKAN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Sahil güvenlik yüzer unsurlarının arama ve kurtarma önceliklerinin tanımlanmasında analitik ağ süreci kullanımı Öz   PDF
Günay Uzun, Mehmet Kabak
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) SAHTE GSM BAZ İSTASYONU SALDIRI TESPİT ALGORİTMASI Öz   PDF
Refik SAMET, Ömer Faruk ÇELİK
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) SAKARYA NEHRİNDE BARAJLARIN MANSAP ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Sabahattin IŞIK, Mustafa ŞAŞAL, Emrah DOĞAN
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Saldırı Tespit Sistemlerinde Genetik Algoritma Kullanarak Nitelik Seçimi ve Çoklu Sınıflandırıcı Füzyonu Öz   PDF
Atilla Özgür, Hamit Erdem
 
Cilt 15, Sayı 1 (2000) Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı Öz   PDF
Demet IRKLI ERYILDIZ, Aysu BAŞKAYA
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Samsun Körfezi kıyı sularında rüzgar iklimi, dalga iklimi ve akıntı düzeni modellemesi Öz   PDF
Nihal Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) SANAL ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI: SENKRON JENERATÖR DENEYLERİ Öz   PDF
Erdal BEKİROĞLU, Alper BAYRAK
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Sanal yerel alan ağlarında ağ trafiği dengeleme için SNMP tabanlı yeni bir algoritma Öz   PDF
Serdar Kırışoğlu, Resul Kara, İbrahim Özçelik
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) SANAT, KENT VE MİMARLIK ELEŞTİRİSİ İÇİN ORTAK BİR TEMA: KENT KOLAJLARI Öz   PDF
Adnan AKSU, Zeynep ULUDAĞ, Nur ÇAĞLAR
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) ŞANLIURFA BALIKLIGÖL SUYUNUN BAZI KİMYASAL PARAMETRELERİNİN MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet DİŞLİ, Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR
 
Cilt 18, Sayı 4 (2003) ŞANLIURFA BALIKLIGÖL SUYUNUN FİZİKSEL PARAMETRELER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet DİŞLİ, Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) SARGILI BETON DAVRANIŞININ BETONARME ELEMAN VE SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Öz   PDF
Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) SARMAŞIK YAPILI TEK-FAZ DOĞRULTUCUNUN FARKLI AKIM KONTROL YÖNTEMLERİYLE PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Fatih Karık, Ires Iskender, Ahmet Karaarslan, Naci Genç
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SATIN ALMA FAALİYETİ İÇİN BİR TEDARİKÇİ SEÇİMİ- DEĞERLENDİRME PROBLEMİ VE ÇÖZÜMÜ1 Öz   PDF
Feyza ARIKAN, Yahya Sina KÜÇÜKÇE
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Savrun Fayı Batısında Yer Alan Taşköprü (Kadirli) - Akçaluşağı - Zincirlikuyu (Kozan) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi Öz   PDF
Süleyman PAMPAL
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) SAYISAL DENETİMLİ HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU Öz   PDF
Ahmet Murat PINAR, Abdulkadir GÜLLÜ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) SAYISAL HARİTALAMA TEKNİKLERİ VE FOURIER DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK DNA DİZİLİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Öz   PDF
Bihter Daş, İbrahim Türkoğlu
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sayısal Simülasyonla Dizel Motorda Kirletici Oluşum Tahmini Öz   PDF
Altin Dorri
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) ŞEBEKE DESTEKLİ HARMONİK GERİLİM KAYNAĞININ TASARIMI VE UYGULAMASI Öz   PDF
Metin KESLER, Engin ÖZDEMİR
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ŞEBEKEDEN BESLENEN ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR SARGI YAPISININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ Öz   PDF
İsmail COŞKUN, Yılmaz KORKMAZ
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi Öz   PDF
Musa Balta, İbrahim Özçelik
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ Öz   PDF
Tolga TANER, Mecit SİVRİOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Şekil Hafızalı NİTİ Alaşımının Mikro Frezelenmesi ve Kritik Talaş Kalınlığının Belirlenmesi Öz   PDF
Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi Öz   PDF
Raşit Sezer, Ayşegül Bilen, Emre Yılmaz, Selim Ertürk, Cüneyt Arslan
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Sensör görüş yeteneklerinin İHA rota optimizasyonuna entegrasyonu: doğrusal bir model ve sezgisel bir algoritma önerisi Öz   PDF
Nahit Yılmaz, Cevriye Temel Gencer
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sentez Gazı Elde Etmek İçin Kontrol Edilebilir Reaktör Parametrelerine Bağlı Geliştirilen İki Aşamalı Bir Su Gazı Yönlendirme Reaktörü Modeli Öz   PDF
A.M. Özbayoğlu, C. Kasnakoğlu, A. Güngör, A. Bıyıkoğlu, B.Z. Uysal
 
Cilt 11, Sayı 2 (1996) SEPİYOLİTTEN KARBO-TERMAL İNDİRGEME VE NİTRÜRLEME (KTİN) İLE Si3N4 ELDESİNDE SAFSIZLIKLARIN α-β-Si3N4 DÖNÜŞÜM ORANLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Halil ARIK, Abir ÇATMA
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi Öz   PDF
Hasan SARI, Semra KURAMA
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Serbest yüzey ve küre art izi arasındaki etkileşimlerin araştırılması Öz   PDF
Sercan Doğan, Muammer Özgören, Abdulkerim Okbaz, Beşir Şahin, Hüseyin Akıllı
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Ömer Aktürk, Zehra Gün Gök, Taylan Memik Daş, Özge Erdemli
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) SERT HAMMADDE TANE BOYUTUNUN SAĞLIK GEREÇLERİ PORSELENİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Emel ÖZEL, Derya Yeşim TUNÇEL, Mustafa Kerim KARA
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi Öz   PDF
Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) SERT VE YUMUŞAK ANAHTARLAMALI TAM KÖPRÜ ÇEVİRİCİLERDE KAYIP ANALİZİ Öz   PDF
Nihat ÖZTÜRK
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) SES YALITIMINDA SES AZALTIM İNDİSİ (R) MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Ceyhun Aksoylu, Engin Mendi, Arda Söylev
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Sıcak İzostatik Preslemenin A356 Alaşımının Metalürjik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Uğur AYBARÇ, Ali KARA, Halil Emre ÇUBUKLUSU, Ömer Burak ÇE
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi Öz   PDF
Nihal Yılmaz, Asu İnan
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) SICAKLIK KONTROLÜ İLE POLİSTİREN/KİL NANOKOMPOZİT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Filiz Orman, Ayla Altınten
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) SICAK-NEMLİ İKLİMLERDEKİ KONUT BİNALARINDA GECE HAVALANDIRMASI PERFORMANSININ ANALİZİ Öz   PDF
Yusuf YILDIZ
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sığ Rijit Tabaka Mevcudiyetinin Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Yüzeysel Temellerin Taşıma Kapasitesine Etkisi Öz   PDF
Güneş BABAGİRAY, Sami Oğuzhan AKBAŞ, Özgür ANIL
 
Cilt 11, Sayı 1 (1996) SIKIŞMAZ HİPERELASTİK CİSİMLERDE KESME BANDLARI Öz   PDF
Tekin GÜLTOP
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) SİLİKA DESTEKLİ, FOSFOLANMIŞ POLİ(VİNİL ALKOL) BAZLI MEMBRANLARIN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Alpay ŞAHİN, Handan AKTAN, İrfan AR, Muzaffer BALBAŞI
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) SİLİKA İLE MİKROENKAPSÜLE EDİLMİŞ FE2O3 İÇERİKLİ KÜRELERİN ÜRETİM PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Gamze Gunduz, Levent Değirmenci
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) silika yüzeylerin ıslanma hareketlerinin moleküler dinamik ile modellenmesi Öz   PDF
Murat Barisik
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) SİLİNDİRİK ROTORLU SENKRON MAKİNA V- VE AYAR EĞRİLERİNİ TAM TANIMLAYAN İKİ YENİ KOORDİNAT SİSTEMİ: KELEBEK KOORDİNAT SİSTEMLERİ (KKS-P & KKS-M) Öz   PDF
Osman GÜRDAL
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) SİLİNDİRİK TORNALAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇAP HATALARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Abdurrahman KARABULUT
 
Cilt 20, Sayı 3 (2005) SİLİS DUMANI KATKILI YAPI ALÇILARINDA EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Servet YILDIZ, Muahmmed YALINBAŞ, Oğuzhan KELEŞTEMUR
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Silis dumanın geri kazanılmış agregalı beton kırılma parametreleri ve çatlak haritası üzerine etkisi Öz   PDF
Özgür Çakır, Hasan Dilbas
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ Öz   Başlıksız
Osman ŞİMŞEK, Mürsel ERDAL, Emre SANCAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) SİLOPİ ASFALTİTİNİN YARI KESİKLİ REAKTÖRDE PİROLİZİ Öz   PDF
Melike SEZER, Ali KARADUMAN, Ali Y. BİLGESÜ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Siltlerin Boşluk Boyutu Dağılımı Ve Radyal Konsolidasyon Özelliğinin Sıvılaşma Potansiyeline Etkisi Öz   PDF
Aşkın ÖZOCAK, Mehmet TAPAN
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) SİMETRİK VE ASİMETRİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN FREKANS BİLEŞENLERİ SEÇİMİ Öz   PDF
Remzi YILDIRIM
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) SİMETRİK VE ASİMETRİK ŞİFRELEME YÖNTEMLERİNE METOTLAR: ÇIRPILMIŞ VE BİRLEŞİK AKM-VKM Öz   PDF
Kerim YILDIRIM, H. Engin DEMİRAY
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) SİMETRİK α-KARARLI GÜRÜLTÜ ALTINDA AKILLI ŞEBEKE GÜVENLİĞİ İÇİN DURAĞAN DURUM KESTİRİMİ VE VERİ ENJEKSİYON SALDIRILARININ TESPİTİ Öz   PDF
Alirıza Yavuz, Mehmet Emre Çek, Olcay Akay
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) SİMÜLASYON DESTEKLİ VARDİYA PLANLAMA MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) SİMÜLASYON-YAPAY SİNİR AĞI İLE ESNEK ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI Öz   PDF
Akif KURT
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) Sinan Ve Boşluklu Rezonatörler Öz   PDF
Mutbul KAYILI
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Sınıflandırma için diferansiyel mahremiyete dayalı öznitelik seçimi Öz   PDF
Esra Var, Ali İnan
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) SINIFLANDIRMA KURALLARININ ÇIKARIMI İÇİN ETKİN VE HASSAS YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Murat KÖKLÜ, Humar KAHRAMANLI, Novruz ALLAHVERDİ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) SİNİR HÜCRESİNİN PASİF KABLO MODELLEMESİ VE SİMÜLASYONU Öz   PDF
Özlem Coşkun, Mesut KAHRİMAN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Suat ÖZKORUCUKLU
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Sinterleme, Yaşlandırma Ve Kriyojenik Isıl İşlemlerinin Aa2014-B4c Kompozit Yapısına Ve Mekanik Özelliklerine Etkileri Öz   PDF
Sinan AKSÖZ, A. Tamer ÖZDEMİR, Recep ÇALIN, Zemzem ALTINOK, Bülent BOSTAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SİNTERLENMİŞ TİTANYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA PERFORMANSI VE BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, Remzi VAROL
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı Öz   PDF
Serdar Ekinci
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARTLARDA AKTİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
M. Erhan BALCI, M. Hakan HOCAOĞLU
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Öz   PDF
A. Kürşad TÜRKER, Çağrı SEL
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Alper Yontar, Yahya Doğu
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) SIRT-SIRTA BAĞLI YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM SİSTEMLERİ İLE BÖLGELER-ARASI SALINIMLARIN SÖNÜMLENDİRİLMESİ: ZAMAN BÖLGESİ TABANLI TASARIM Öz   PDF
Ahmet Mete VURAL
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) SİSMİK TABAN İZOLASYONU UYGULAMASI İÇİN TARİHİ ŞEHZADE MEHMET CAMİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Asena SOYLUK, M. Emin TUNA
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sismik Tehlike Analiz Yöntemlerinin Ülkemizdeki Büyük Beton Barajların Toplam Riski Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Evren SEYREK, Hasan TOSUN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet BARAN, Merve AKTAŞ, Sabahattin AYKAÇ
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) SIVI DESİKANT NEM ALMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Ertuğrul Cihan, Barış Kavasoğulları, Hasan Demir
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) SIVI-KATI İKİ FAZLI KARIŞIMIN KARARSIZ HAREKETLERİNİN SAYISAL VE SLEZKİN-TARG YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Kemal ATİK, Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) SIVILAR İÇİN ISI İLETİM KATSAYISI ÖLÇÜM CİHAZININ TASARIMI, İMALİ VE TEST EDİLMESİ Öz   PDF
Muhammet KAYFECİ, Hüseyin KURT
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) SMEED VE ANDREASSEN KAZA MODELLERİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI: FARKLI SENARYO ANALİZLERİ Öz   PDF
Ali Payıdar AKGÜNGÖR, Erdem DOĞAN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Sodyum aljinat/poli(etilen glikol) karışımların karışabilirliğinin bulanık sistemlerle tahmini Öz   PDF
Dilek imren koç, Nisa Özel Ergün, Mehmet Levent Koç
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SODYUM HEGZAMETAFOSFAT MİKTARININ HİDROMETRE DENEY SONUÇLARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Mert GÜLÜM, Atilla BİLGİN, Abdülvahap ÇAKMAK
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) SOĞUTMA SIVISINDA ÇÖZÜNEN OKSİJENİN ELEKTRO EROZYONLA DELİNEN DELİKLERİN PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Kürşad GÖV
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) SOLİTON İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM MODELİ Öz   PDF
H. Haldun GÖKTAŞ, Murat ARI
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SOL-JEL YÖNTEMİYLE BOR KARBÜR ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Ebru KARAÇAY, Erdem ALP, H. Canan CABBAR
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) SOLUNUM RAHATSIZLIĞI OLAN HASTALAR İÇİN BULANIK TABANLI TİDAL VOLÜM ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Hasan GÜLER, Fikret ATA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2005) SON İŞLEMCİ TASARIMINA YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
Ali Osman ER, Ersan ASLAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SONSUZ GÜÇLÜ BARAYA BAĞLI ÇİFT SENKRON JENERATÖRDEN OLUŞAN DİNAMİK SİSTEMİN KÜÇÜK İŞARET KARARLILIK ANALİZİ Öz   PDF
B. TAŞAR, M. ÖZDEMİR
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) SOSYO-TEKNİK SİSTEMLERDE HATALI DAVRANIŞ RİSKİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ERKEN UYARI MODELİ Öz   Başlıksız
İhsan YÜKSEL, Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SÖZDE FAZ KULLANARAK DAYANIKLI BİR HAREKET TAHMİNİ Öz   PDF
Mustafa ATALAR, Hasan Şakir BİLGE
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Spermiogram Görüntülerinden Hareket Belirleme Yöntemleri ile Aktif Sperm Sayısının Tahmini Öz   PDF
Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Güngör BAL, M. Cihat ÖZGENEL, Şevki DEMİRBAŞ
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) Standart Termoelektrik Modülün Z Parametresinin Ölçülmesi İçin Yeni Yöntem Ve Yeni Sistem Öz   PDF
Raşit AHISKA, Bünyamin CİYLAN, Yılmaz SAVAŞ, İnan GÜLER
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Statik, tuzlu ve asidik sulu ortamların poroziteli yapıtaşlarının kapiler su emme potansiyeline etkisi Öz   PDF
Mustafa Yavuz Çelik, Selim Yılmaz
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) STEATİTİN ENJEKSİYONLA KALIPLANABİLİRLİĞİNE BESLEME STOK REOLOJİLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Levent URTEKİN, İbrahim USLAN, Bedri TUÇ
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) Steganografi Tabanlı Yeni Bir Klasör Kilitleme Yaklaşımı ve Yazılımı Geliştirilmesi Öz   PDF
Mehmet Ali ATICI, ŞEREF SAĞIROĞLU
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Stereolitografi ile üç boyutlu (3B) olarak biyobaskılanmış yapay kalp kapakçıklarının biyouyumluluk özelliklerinin analizi Öz   PDF
Ali Akpek
 
Cilt 11, Sayı 1 (1996) STİREN POLİMER REAKTÖRÜNÜN ÇEVRİMİÇİ BİLGİSAYAR İLE KONTROLU Öz   PDF
A. Rıza KARAGÖZ, Mehmet SAÇAK, Sebahat ERDOĞAN, Mustafa ALPBAZ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) STİREN-BUTADİEN-STİREN MODİFİYELİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN SUPERPAVE SİSTEMİNE GÖRE YÜKSEK SICAKLIK PERFORMANS SEVİYESİNİN VE İŞLENEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Öz   PDF
Can ÇINAR, Tolga TOPGÜL, H. Serdar YÜCESU
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) STOKASTİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE İKİ YENİ YÖNTEM: SMAA- GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve SMAA-DEMATEL-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ Öz   PDF
Mihrimah Özmen, Emel Kızılkaya Aydoğan
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Bir Sezgisel Öz   PDF
Kürşad AĞPAK, Hadi GÖKÇEN, N. Nergiz SARAY, Suna ÖZEL
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Stokastik Montaj Hatlarının Kısıt Programlama Ve Kapalı Kuyruk Ağları İle Dengelenmesi Öz   PDF
Hacı Mehmet ALAĞAŞ, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Ahmet Kürşad TÜRKER
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Stokastik sınır analizi kullanarak rüzgâr türbinleri için etkinlik değerlendirmesi Öz   PDF
Harika AKALIN, Serap ULUSAM SEÇKİNER, Yunus EROĞLU
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Stone-Wales kusuru içerisindeki farklı bölgelere azot atomu katkılandırmanın grafenin mekanik özellikleri üzerine etkisi Öz   PDF
Ahmet Emin Şentürk, Ahmet Sinan Öktem, Alp Er Şevki Konukman
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) Su Bazlı Boya Atık Suyu Arıtımında Bir Adım İleri Gelişmiş Deneysel pH Kontrol Uygulaması Öz   PDF
Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Zehra Zeybek, Hale Hapoğlu
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Su Boru Hatlarında Sızıntı Konum Tespiti İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı IMU Sensör Füzyonu Uygulaması Öz   PDF
Abdullah Erhan Akkaya, Muhammed Fatih TALU
 
Cilt 10, Sayı 2 (1995) SU VERİLMİŞ VE YAŞLANDIRILMIŞ SEYRELTİK Al-Li İKİLİ ALAŞIMLARINDA POZİTRON KAYIP SPEKTROMETRESİ (PKS) VE TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) İNCELEMELERİ Öz   PDF
Sedat ÖZBİLEN
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sucul Ortamdan Ağır Metal İyonlarının Modifiye Edilmiş Kayısı Çekirdeği Kabuğu İle Giderimi Öz   PDF
Hafize Nagehan (Ucan) Köysüren, Şükrü Dursun
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneylerinde istatistiksel ortalama kontrol grafiklerinin kullanımı Öz   PDF
Hüseyin Ankara, Fatma Çiçek
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) SUDAN KURŞUN VE NİKEL İYONLARININ Verbascum cheiranthifolium L. MATERYALİ İLE GİDERİMİ Öz   PDF
Şükrü DURSUN, H. Nagehan (UÇAN) KÖYSÜREN
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) SULARDA BULUNAN NİTRATIN ADSORPSİYON YOLUYLA UZAKLAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR, Olcay ŞENDİL
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi Öz   PDF
Atilla MURATHAN, Hasan KOÇYİĞİT
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SÜPERKRİTİK AKIŞKAN ÖZÜTLEMESİYLE BÖĞÜRTLENDE (RUBUS FRUCTICOSUS) DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ Öz   PDF
Elif ÖZTAŞ, Fatma GALİP, Ayşe MURATHAN
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) süperkritik co2 özütlemesi ile iğde çekirdeklerinden quercetin miktarının yüzey cevap metodu ile optimizasyonu Öz   PDF
Levent Nuralın, Ayşe Tosun, Fatma Erol, Fatma Betül Akgün, Metin Gürü
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ Öz   PDF
Banu GÜNER, Servet HASGÜL
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Sürekli Zamanlı Otonom Kaotik Devre Tasarımı Ve Sinyal Gizleme Uygulaması Öz   PDF
Ünal ÇAVUŞOĞLU, Yılmaz UYAROĞLU, İhsan PEHLİVAN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İÇİN TAKIM TUTUCU TASARIMI Öz   PDF
Cemal MERAN, Mustafa ÇOLAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI YAPILMIŞ Cu/Al- 1050 ALIN BİRLEŞTİRMESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Zafer BARLAS, Hüseyin UZUN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA KAYNAK HIZININ BİRLEŞEBİLİRLİĞE ETKİSİ Öz   PDF
Adem KURT, Mustafa BOZ, Mehmet ÖZDEMİR
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN AA2124/SiCp/25 KOMPOZİT LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TAKIM AŞINMASININ ETKİSİ Öz   PDF
Yahya BOZKURT, Hüseyin UZUN, Serdar SALMAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAKLI EN AW - 5005 (Al Mg1) ALÜMİNYUM ALAŞIMI İÇİN OPTİMUM KAYNAK PARAMETRE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Onur ER
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilen Sondaj Borularının Yorulma Davranışları Öz   PDF
Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KAÇAR
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Engin Ünal, Faruk Karaca, Furkan Sarsılmaz
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Süt sığırı barınaklarından kaynaklanan kirletici gaz dağılımlarının modellenmesi Öz   PDF
İlker Kılıç, Onur Kazım Demirarslan
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Vedat DEMİR, Tuncay GÜNHAN, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Orhan EKREN, Hamdi BİLGEN, Aytunç EREK
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SÜTUN OLUŞTURMA YAKLAŞIMI İLE BİR HAVAYOLU EKİP ÇİZELGELEME UYGULAMASI Öz
Gözde ÇANKAYA, Murat ARIKAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) T/M İLE ÜRETİLMİŞ AA2014-Al4C3 KOMPOZİT MALZEMELERİN YAŞLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Elif Arslan Ateş, Ahmet GÜRAL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) TABAKALI AKIŞKAN ORTAMINDAKİ SU ALMA AĞZINA AİT KRİTİK BATIKLIK Öz   PDF
Pınar KOCABAŞ, Fikret KOCABAŞ, Nihat EROĞLU
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) TABAKALI KOMPOZİT BİR KİRİŞ VE LEVHADA HASAR TESPİTİNİN MODEL TABANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME TEKNİKLERİYLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mahmut Pekedis, Hasan Yıldız
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA HASAR İLERLEME MODELLEMESİ Öz   PDF
Tolga DURSUN, Mahmut ÖZBAY
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) TAGUCHI METODUNDA VARYANS ANALİZİNE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Erdal CANIYILMAZ, Fevzi KUTAY
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE CEP İŞLEMEDE KULLANILAN TAKIM YOLU HAREKETLERİNİN VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   Başlıksız
Nazım SAKARYA, Cevdet GÖLOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIĞININ TAKIM-İŞ PARÇASI ISIL ÇİFT YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ İÇİN GELİŞTİRİLEN SİSTEMİN UYGULANABİLİRLİĞİ Öz   Başlıksız
Hasan GÖKKAYA, Muammer NALBANT, Yusuf ÖZÇATALBAŞ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Ali KESKİN, Metin GÜRÜ, Duran ALTIPARMAK
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZGÜN BİR ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI Öz   PDF
Türev Sarıkurt, Abdulkadir Balıkçı
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE BAKIM POLİTİKALARININ ETKİSİ Öz   PDF
İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK, Berna DENGİZ
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ VE EN İYİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ertan GÜNER, Mahmut Engin KARACA
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) Tam Zamanında Üretim Sisteminin Servis Sistemlerine Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ö. Faruk BAYKOÇ, Seda ABACI, Mine DUYAR
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) TANYERİ BARAJI ÖRNEĞİNDE BARAJLARIN TAŞKIN NEDENİYLE ÜSTTEN AŞILMA GÜVENİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Melih Çalamak
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) TARİHİ YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINI BELİRLEMEK İÇİN SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Öz   PDF
Hüsnü CAN, Ali İhsan ÜNAY
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) TARİHİ YIĞMA YAPILARDAKİ HASARLI KEMERLER ÜZERİNDE FRP ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Fatih Kürşat Fırat, Ahmet Eren
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Öz   PDF
Ramazan ŞENOL
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) TAŞ DOKUSUNUN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAŞLAMA KUVVETLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Halil DEMİR, Abdülkadir GÜÇLÜ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) TAŞ SERTLİĞİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAŞLAMA KUVVETLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Halil DEMİR, Abdulkadir GÜLLÜ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
İlker Kazaz, İrfan Kocaman
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) TASARIM VE UYGULAMASI YAPILAN BİR ULTRASONİK AKIŞ ÖLÇERİN KALİBRASYONU Öz   PDF
İres İSKENDER, Emre ERTAŞ, Naci GENÇ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) TAŞITLARDA BAŞVURMA HAREKETİ ANINDA SALINIM MERKEZİ KONUM DEĞİŞİMİNİN SÜRÜŞ KONFORUNA ETKİSİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Hakan KÖYLÜ, Ali ÇINAR
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) TAŞITLARDA KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİNİN SES YUTMA KATSAYILARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
İhsan BATMAZ, İbrahim AYDIN
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) TAVUK DIŞKILARININ ANAEROBİK ARITIMINDA İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILARAK EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mustafa Serhat EKİNCİ, S. Ferda MUTLU
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) TCDD İltisak Hatları Projelerinin Değerlendirilmesinde Uzlaşık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Uygulaması Öz   PDF
OSMAN KILIÇ, HAKAN ÇERÇİOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 1 (2001) Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması Öz   PDF
Metin DAĞDEVİREN, Tamer EREN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI Öz   PDF
Erçetin ÖZ, Ömer Faruk BAYKOÇ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) TEK ANAHTARLI İNVERTERDE BAZI KONTROL PALSLERİNİN SİLİNMESİYLE GÜÇ KONTROLÜ Öz   Başlıksız
Selim ÖNCÜ, B. Sami SAZAK
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) TEK ETKİLİ BİR ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
M. Zeki YILMAZOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Gülseven UBAY TÖNÜK
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi Öz   PDF
Osman Akın Kutlar, Ömer Cihan, Hüseyin Emre Doğan, Abdurrahman Demirci
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNUN DİNAMİK VE TİTREŞİM ANALİZLERİ Öz   PDF
Erkan ÖZTÜRK, Halit KARABULUT
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) TEK SİLİNDİRLİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ATEŞLEME AVANSININ BİLGİSAYARLA KONTROLÜ Öz   PDF
İhsan BATMAZ, Fatih ŞAHİN, Hamza BİLGEN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) TEK SİLİNDİRLİ DÖRT ZAMANLI BİR DİZEL MOTORUNUN DİNAMİK MODELİ VE TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Halit KARABULUT, Erkan ÖZTÜRK, Can ÇINAR
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet Akif İLKHAN, Ahmet İhsan CANBOLAT, Ali ÖZEN
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) TEK VE PARALEL MAKİNALI PROBLEMLERDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR LİTERATÜR TARAMASI Öz   Başlıksız
Tamer EREN, Ertan GÜNER
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) TEK-DARBE MODÜLASYONLU BİR FAZLI EVİRİCİ SÜRÜCÜ SİSTEMİNDE HARMONİK ELİMİNASYONU İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Zeliha SÜNTER, Hüseyin ALTUN, Sedat SÜNTER
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) Tekil Değer Ayrışımı Tabanlı Yeni Bir İmge Kimliklendirme Yöntemi Öz   PDF
Türker TUNCER
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Tekil konumlardan geçen paralel robotlar için hareket planlamasında optimizasyon Öz   PDF
Mustafa Özdemir
 
Cilt 8, Sayı 2 (1993) Teknolojik Gelişim Sürecinin «Betopan» Yapı Malzemesi Örneğinde İncelenmesi Öz   PDF
Hatice ÜSKÜDAR
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Tekstil Atıksularındaki Metal Kompleks Boyarmaddelerin Yumurta Kabukları İle Giderimi Öz   PDF
Müjgan OKUR
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) TEKSTİL FABRİKASI ATIK KÜLÜ VE BAZALTİK POMZA KATKILI TUĞLALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Hanifi BİNİCİ, Hüseyin TEMİZ, Orhan AKSOĞAN, Ahmet ULUSOY
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) TELAFİ DERSİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN (TDÇP) MATEMATİKSEL MODELLE ÇÖZÜMÜ: GERÇEK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ukbe Üsame UÇAR, Selçuk Kürşat İŞLEYEN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) Termal Kararlılığı Arttırılmış Demir Esaslı Ferritik Çelik Tozlarının Sıcak Pres ve Sıcak Ekstrüzyon (ECAE) Yöntemleri ile Konsolidasyonu Öz   PDF
Hasan Kotan
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) TERMOELEKTRİK MODÜLÜN DİNAMİK ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRMASI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Raşit AHISKA
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) TERMOELEKTRİK MODÜLÜN JENERATÖR OLARAK MODELLENMESİ VE DENEYSEL ÇALIŞMASI Öz   PDF
Raşit AHISKA, Hayati MAMUR, Metin ULİŞ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar Öz   PDF
İdris Karagöz, Mustafa Öksüz
 
Toplam 1728 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>