Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) ANAHTARLAMA FONKSİYONLARI İÇİN YENİ YAKIN MİNİMUM SADELEŞTİRME ALGORİTMASI Öz   PDF
Fatih BAŞÇİFTÇİ, Şirzat KAHRAMANLI
 
Cilt 15, Sayı 1 (2000) Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yöntemini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi Öz   PDF
Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Android Kötücül Yazılımlar İçin İzin Tabanlı Tespit Sistemi Öz   PDF
Anıl UTKU, İbrahim Alper Doğru
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Öz   PDF
Özkan DEMİREL, Adnan KAKİLLİ, Mehmet TEKTAŞ
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) ANİ TABAN DÜŞÜLERİNDE OLUŞAN DALGA TİPİ AKIMLARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİNE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM Öz   PDF
Nihat EROĞLU, Nuray TOKYAY
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) ANKARA ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE YER ALAN KENTSEL DONATI ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KENT KİMLİĞİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Nuray BAYRAKTAR, Ayşe TEKEL, Özge YALÇINER ERCOŞKUN
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Ankara Atatürk Bulvarı'nda Yaptırılan Özel Sektör Yapılarının Gelişimi Öz   PDF
Sare SAHİL
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) ANKARA İÇİN DETERMİNİSTİK DEPREM TEHLİKE ANALİZİ Öz   PDF
Bülent ÖZMEN, Hüsnü CAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005) ANKARA KENTİNDE EĞLENCE MEKANLARININ OLUŞUMU VE YER SEÇİMİ Öz   Başlıksız
Nevin GÜLTEKİN, Dilşen ONSEKİZ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) ANKARA KENTİNDE KENTSEL ISI ADASI ETKİSİNİN YAZ AYLARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE METEOROLOJİK GÖZLEMLERE DAYALI OLARAK SAPTANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ülkü DUMAN YÜKSEL, Oğuz YILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2003) ANKARA MESA YONCA EVLER SİTESİ’NİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Uğurtan AYBAR
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) ANKARA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ MAMAK BELEDİYESİ KONSERVATUVAR BİNASI VE GÜRÜLTÜ KONTROL ANALİZİ Öz   PDF
Füsun DEMİREL, Zuhal ÖZÇETİN
 
Cilt 8, Sayı 2 (1993) Ankara Özel Örneği Çevresinde Konut Gelişimine Genel Bir Bakış Öz   PDF
Esin BOYACIOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) ANKARA YÖRESİNDEKİ BAZI AGREGA OCAKLARININ ALKALİ SİLİKA REAKTİVİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Metin ARSLAN, Mustafa ÇULLU
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) ANKARA’DA HIZLI VE HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN MODELLENMESİ Öz   Başlıksız
Remzi TOPRAK, Nizami AKTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Ankara’da Pilot Bölge Seçilen Kızılay Kavşağında Taşıtların Fren Sistemlerinden Atmosfere Atılan Tozlarda Asbest Analizi Ve Sonuçları Öz   PDF
Nihat GEMALMAYAN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2003) Ankara’da Raylı Ulaşım Öz   PDF
M. Kürşat ÇUBUK, Mutlu TÜRKMEN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) ANKARA’DA ULAŞIM TÜRLERİNİN ENERJİ KULLANIMI VE MEKANSAL YAPIYA ETKİLERİ Öz   PDF
Ebru Vesile ÖCALIR, Hermann KNOFLACHER
 
Cilt 2018, Sayı 2018 (2018) Anodize Ti6Al7Nb’un simule edilmiş vücut sıvısı ile etkileşimi Öz   PDF
MERVE İZMİR, YİĞİTHAN TUFAN, BATUR ERCAN
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) ANORTİT SERAMİK MALZEME ÜRETİMİNDE UÇUCU KÜL VE BORİK ASİTİN KULLANILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Uğur AYDOĞAN, Murat BİLEN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Erdem AKSAKAL, Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) AR SİSTEM MODELLEMEDE FARKLI ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Şaban ÖZER, Şeref SAĞIROĞLU, Ahmet KAPLAN
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) AR VE ARMA METOTLARININ KULLANIMI İLE TEŞHİS SİSTEMLERİ İÇİN ÖZNİTELİK ÇIKARMA: OFTALMİK ATARDAMAR DOPPLER İŞARETLERİNİN DURUM ANALİZİ Öz   PDF
Elif Derya ÜBEYLİ, İnan GÜLER
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) ARAÇTAN ARINDIRILMIŞ YERLEŞİMLER: VİYANA-FLORIDSDORF (AVUSTURYA) ÖRNEĞİ Öz   Başlıksız
Ebru Vesile YILDIZ
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ARAKRİTİK SICAKLIKLARDAN ÖSTEMPERLENMİŞ FERRİTİK KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRDE YENİ FERRİT OLUŞUMU Öz   PDF
Volkan KILIÇLI, Mehmet ERDOĞAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2002) ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Nizamettin KAHRAMAN, Behçet GÜLENÇ, Hüseyin AKÇA
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
İsmail Serkan ÜNCÜ, Osman GÜRDAL
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Arnavutluk Bölgesinde Kuraklık Ve Standart Yağış İndeksinin (Spı) Kullanımı Öz   PDF
Aferdita Laska Merkoci, Vangjel Mustaqi, Liri Mucaj, Mirela Dvorani
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Aşağı Doğru Paralel Akımlı Çalışan Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Akım Şekilleri Öz   PDF
Ahmet BİÇER
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) AŞAĞI DOĞRU PARALEL AKIMLI ÜÇ FAZLI KULE REAKTÖRLERDE KATI-SIVI TEMAS ETKİNLİĞİ Öz   PDF
Ahmet BİÇER, İsmail DAL
 
Cilt 9, Sayı 2 (1994) Aşağı Doğru Paralel Akışlı Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Eksenel Sıvı Dağılımı Öz   PDF
Ahmet BİÇER, Atilla M. MURATHAN, Ahmet ALICILAR
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Asansör uygulamalarında kullanılan daimi mıknatıslı senkron motor tasarımı Öz   PDF
Lale T. Ergene, Abdullah Polat, Hosein Bakhtiarzadeh
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) ASENKRON MOTORDA KAÇAK AKILARI AZALTACAK YARIKLI DİŞLİ YENİ BİR NÜVE TASARIMI Öz   PDF
Asım Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, Ali İhsan ÇANAKOĞLU
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞİMİ İLE HIZ KONTROLÜ DENEYİNİN BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Erdal IRMAK, Seyfettin VADİ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) ASENKRON MOTORLARIN SİNİRSEL-BULANIK DENETLEYİCİ İLE UYARLAMALI DENETİMİ Öz   Başlıksız
Beşir DANDIL, Muammer GÖKBULUT
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ASFALT ÇİMENTOLARINDA DUKTULİTENİN BULANIK MANTIKLA TAHMİNİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) ASİMETRİK EVOLVENT HELİSEL DİŞLİ ÇARKLARIN BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU Öz   PDF
Cüneyt FETVACI
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) AŞIRI DONATILI KİRİŞLERDE BOYUT ETKİSİNDE KIRILMA PARAMETRELERİNİN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Öz   PDF
Çağatay M. BELGİN, Sıddık ŞENER
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) ASKORBİK ASİTİN MoS2 ESASLI ELEKTROTLA ELEKTROKİMYASAL TAYİNİ Öz   PDF
Gülden ASAN, Hüseyin Çelikkan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) ATIK CAM ve YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Ömer ÖZKAN
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) ATIK FOSFOJİPSLERİN YAPI MALZEMESİ OLARAK EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILMASI Öz   PDF
Yusuf DEMİREL, Yasin Çağlar
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) ATIK KIZARTMA YAĞINDAN ELDE EDİLEN METİL ESTERİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORDA KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) ATIK LASTİK KATKILI HARÇ PLAK VE BRİKETLERİN TERMO-MEKANİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Paki TURGUT, Bülent YEŞİLATA
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) ATIK MİNERAL YAĞ İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA ORGANİK AZOT FRAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Neşe Şen Cihan, Efsun Dindar, Fatma Olcay Topaç Şağban, Hüseyin Savaş Başkaya
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ATIK PALMİYE VE KANOLA YAĞI METİL ESTERLERİNİN KULLANILDIĞI DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORDA PERFORMANS VE YANMA Öz   PDF
Ahmet Necati ÖNSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) ATIK STRAFOR, ÇAY LİFİ VE POLİSTİREN KÖPÜK KULLANILARAK SUDAKİ PETROL KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ Öz   PDF
Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, Ebru Lale UĞURLU
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Auger Etkili Araband Yapılı Güneş Pillerinde Akımın Araband Seviyesine Göre Değişimi Öz   PDF
Tuğba Selcen NAVRUZ
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÇELİK YAPI UYGULAMA OLANAK VE KISITLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Mustafa BADEM
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Aya: Haberleşme Uydusu Faydalı Yük Sistemi Akıllı Yedekleme Algoritması Öz   PDF
Şenol GÜLGÖNÜL, Etem KÖKLÜKAYA, İsmail ERTÜRK, Ahmet Y. TEŞNELİ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) AYARLANABİLİR HIZLI SÜRÜCÜLERİN ŞEBEKE ARAYÜZLERİ İÇİN 30 DARBELİ BİR DOĞRULTUCU TASARIMI Öz   PDF
İbrahim SEFA, Necmi ALTIN
 
Toplam 1643 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>