Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sayısal Simülasyonla Dizel Motorda Kirletici Oluşum Tahmini Öz   PDF
Altin Dorri
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) ŞEBEKE DESTEKLİ HARMONİK GERİLİM KAYNAĞININ TASARIMI VE UYGULAMASI Öz   PDF
Metin KESLER, Engin ÖZDEMİR
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) ŞEBEKEDEN BESLENEN ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR SARGI YAPISININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ Öz   PDF
İsmail COŞKUN, Yılmaz KORKMAZ
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi Öz   PDF
Musa Balta, İbrahim Özçelik
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ Öz   PDF
Tolga TANER, Mecit SİVRİOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Şekil Hafızalı NİTİ Alaşımının Mikro Frezelenmesi ve Kritik Talaş Kalınlığının Belirlenmesi Öz   PDF
Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi Öz   PDF
Raşit Sezer, Ayşegül Bilen, Emre Yılmaz, Selim Ertürk, Cüneyt Arslan
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Sensör görüş yeteneklerinin İHA rota optimizasyonuna entegrasyonu: doğrusal bir model ve sezgisel bir algoritma önerisi Öz   PDF
Nahit Yılmaz, Cevriye Temel Gencer
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sentez Gazı Elde Etmek İçin Kontrol Edilebilir Reaktör Parametrelerine Bağlı Geliştirilen İki Aşamalı Bir Su Gazı Yönlendirme Reaktörü Modeli Öz   PDF
A.M. Özbayoğlu, C. Kasnakoğlu, A. Güngör, A. Bıyıkoğlu, B.Z. Uysal
 
Cilt 11, Sayı 2 (1996) SEPİYOLİTTEN KARBO-TERMAL İNDİRGEME VE NİTRÜRLEME (KTİN) İLE Si3N4 ELDESİNDE SAFSIZLIKLARIN α-β-Si3N4 DÖNÜŞÜM ORANLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Halil ARIK, Abir ÇATMA
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi Öz   PDF
Hasan SARI, Semra KURAMA
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Serbest yüzey ve küre art izi arasındaki etkileşimlerin araştırılması Öz   PDF
Sercan Doğan, Muammer Özgören, Abdulkerim Okbaz, Beşir Şahin, Hüseyin Akıllı
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Ömer Aktürk, Zehra Gün Gök, Taylan Memik Daş, Özge Erdemli
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) SERT HAMMADDE TANE BOYUTUNUN SAĞLIK GEREÇLERİ PORSELENİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Emel ÖZEL, Derya Yeşim TUNÇEL, Mustafa Kerim KARA
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi Öz   PDF
Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) SERT VE YUMUŞAK ANAHTARLAMALI TAM KÖPRÜ ÇEVİRİCİLERDE KAYIP ANALİZİ Öz   PDF
Nihat ÖZTÜRK
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) SES YALITIMINDA SES AZALTIM İNDİSİ (R) MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Ceyhun Aksoylu, Engin Mendi, Arda Söylev
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) Sıcak İzostatik Preslemenin A356 Alaşımının Metalürjik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Uğur AYBARÇ, Ali KARA, Halil Emre ÇUBUKLUSU, Ömer Burak ÇE
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi Öz   PDF
Nihal Yılmaz, Asu İnan
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) SICAKLIK KONTROLÜ İLE POLİSTİREN/KİL NANOKOMPOZİT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Filiz Orman, Ayla Altınten
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) SICAK-NEMLİ İKLİMLERDEKİ KONUT BİNALARINDA GECE HAVALANDIRMASI PERFORMANSININ ANALİZİ Öz   PDF
Yusuf YILDIZ
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sığ Rijit Tabaka Mevcudiyetinin Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Yüzeysel Temellerin Taşıma Kapasitesine Etkisi Öz   PDF
Güneş BABAGİRAY, Sami Oğuzhan AKBAŞ, Özgür ANIL
 
Cilt 11, Sayı 1 (1996) SIKIŞMAZ HİPERELASTİK CİSİMLERDE KESME BANDLARI Öz   PDF
Tekin GÜLTOP
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) SİLİKA DESTEKLİ, FOSFOLANMIŞ POLİ(VİNİL ALKOL) BAZLI MEMBRANLARIN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Alpay ŞAHİN, Handan AKTAN, İrfan AR, Muzaffer BALBAŞI
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) SİLİKA İLE MİKROENKAPSÜLE EDİLMİŞ FE2O3 İÇERİKLİ KÜRELERİN ÜRETİM PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Gamze Gunduz, Levent Değirmenci
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) silika yüzeylerin ıslanma hareketlerinin moleküler dinamik ile modellenmesi Öz   PDF
Murat Barisik
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) SİLİNDİRİK ROTORLU SENKRON MAKİNA V- VE AYAR EĞRİLERİNİ TAM TANIMLAYAN İKİ YENİ KOORDİNAT SİSTEMİ: KELEBEK KOORDİNAT SİSTEMLERİ (KKS-P & KKS-M) Öz   PDF
Osman GÜRDAL
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) SİLİNDİRİK TORNALAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇAP HATALARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Abdurrahman KARABULUT
 
Cilt 20, Sayı 3 (2005) SİLİS DUMANI KATKILI YAPI ALÇILARINDA EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Servet YILDIZ, Muahmmed YALINBAŞ, Oğuzhan KELEŞTEMUR
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Silis dumanın geri kazanılmış agregalı beton kırılma parametreleri ve çatlak haritası üzerine etkisi Öz   PDF
Özgür Çakır, Hasan Dilbas
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ Öz   Başlıksız
Osman ŞİMŞEK, Mürsel ERDAL, Emre SANCAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) SİLOPİ ASFALTİTİNİN YARI KESİKLİ REAKTÖRDE PİROLİZİ Öz   PDF
Melike SEZER, Ali KARADUMAN, Ali Y. BİLGESÜ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Siltlerin Boşluk Boyutu Dağılımı Ve Radyal Konsolidasyon Özelliğinin Sıvılaşma Potansiyeline Etkisi Öz   PDF
Aşkın ÖZOCAK, Mehmet TAPAN
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) SİMETRİK VE ASİMETRİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN FREKANS BİLEŞENLERİ SEÇİMİ Öz   PDF
Remzi YILDIRIM
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) SİMETRİK VE ASİMETRİK ŞİFRELEME YÖNTEMLERİNE METOTLAR: ÇIRPILMIŞ VE BİRLEŞİK AKM-VKM Öz   PDF
Kerim YILDIRIM, H. Engin DEMİRAY
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) SİMETRİK α-KARARLI GÜRÜLTÜ ALTINDA AKILLI ŞEBEKE GÜVENLİĞİ İÇİN DURAĞAN DURUM KESTİRİMİ VE VERİ ENJEKSİYON SALDIRILARININ TESPİTİ Öz   PDF
Alirıza Yavuz, Mehmet Emre Çek, Olcay Akay
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) SİMÜLASYON DESTEKLİ VARDİYA PLANLAMA MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) SİMÜLASYON-YAPAY SİNİR AĞI İLE ESNEK ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI Öz   PDF
Akif KURT
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) Sinan Ve Boşluklu Rezonatörler Öz   PDF
Mutbul KAYILI
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Sınıflandırma için diferansiyel mahremiyete dayalı öznitelik seçimi Öz   PDF
Esra Var, Ali İnan
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) SINIFLANDIRMA KURALLARININ ÇIKARIMI İÇİN ETKİN VE HASSAS YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Murat KÖKLÜ, Humar KAHRAMANLI, Novruz ALLAHVERDİ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) SİNİR HÜCRESİNİN PASİF KABLO MODELLEMESİ VE SİMÜLASYONU Öz   PDF
Özlem Coşkun, Mesut KAHRİMAN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Suat ÖZKORUCUKLU
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Sinterleme, Yaşlandırma Ve Kriyojenik Isıl İşlemlerinin Aa2014-B4c Kompozit Yapısına Ve Mekanik Özelliklerine Etkileri Öz   PDF
Sinan AKSÖZ, A. Tamer ÖZDEMİR, Recep ÇALIN, Zemzem ALTINOK, Bülent BOSTAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SİNTERLENMİŞ TİTANYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA PERFORMANSI VE BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, Remzi VAROL
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı Öz   PDF
Serdar Ekinci
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARTLARDA AKTİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
M. Erhan BALCI, M. Hakan HOCAOĞLU
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Öz   PDF
A. Kürşad TÜRKER, Çağrı SEL
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Alper Yontar, Yahya Doğu
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) SIRT-SIRTA BAĞLI YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM SİSTEMLERİ İLE BÖLGELER-ARASI SALINIMLARIN SÖNÜMLENDİRİLMESİ: ZAMAN BÖLGESİ TABANLI TASARIM Öz   PDF
Ahmet Mete VURAL
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) SİSMİK TABAN İZOLASYONU UYGULAMASI İÇİN TARİHİ ŞEHZADE MEHMET CAMİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Asena SOYLUK, M. Emin TUNA
 
Toplam 1728 ögeden 1351 - 1400 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>