Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) SİNİR HÜCRESİNİN PASİF KABLO MODELLEMESİ VE SİMÜLASYONU Öz   PDF
Özlem Coşkun, Mesut KAHRİMAN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Suat ÖZKORUCUKLU
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Sinterleme, Yaşlandırma Ve Kriyojenik Isıl İşlemlerinin Aa2014-B4c Kompozit Yapısına Ve Mekanik Özelliklerine Etkileri Öz   PDF
Sinan AKSÖZ, A. Tamer ÖZDEMİR, Recep ÇALIN, Zemzem ALTINOK, Bülent BOSTAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SİNTERLENMİŞ TİTANYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA PERFORMANSI VE BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, Remzi VAROL
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARTLARDA AKTİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
M. Erhan BALCI, M. Hakan HOCAOĞLU
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Öz   PDF
A. Kürşad TÜRKER, Çağrı SEL
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) SIRT-SIRTA BAĞLI YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM SİSTEMLERİ İLE BÖLGELER-ARASI SALINIMLARIN SÖNÜMLENDİRİLMESİ: ZAMAN BÖLGESİ TABANLI TASARIM Öz   PDF
Ahmet Mete VURAL
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) SİSMİK TABAN İZOLASYONU UYGULAMASI İÇİN TARİHİ ŞEHZADE MEHMET CAMİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Asena SOYLUK, M. Emin TUNA
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Sismik Tehlike Analiz Yöntemlerinin Ülkemizdeki Büyük Beton Barajların Toplam Riski Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Evren SEYREK, Hasan TOSUN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet BARAN, Merve AKTAŞ, Sabahattin AYKAÇ
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) SIVI DESİKANT NEM ALMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Ertuğrul Cihan, Barış Kavasoğulları, Hasan Demir
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) SIVI-KATI İKİ FAZLI KARIŞIMIN KARARSIZ HAREKETLERİNİN SAYISAL VE SLEZKİN-TARG YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Kemal ATİK, Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) SIVILAR İÇİN ISI İLETİM KATSAYISI ÖLÇÜM CİHAZININ TASARIMI, İMALİ VE TEST EDİLMESİ Öz   PDF
Muhammet KAYFECİ, Hüseyin KURT
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) SMEED VE ANDREASSEN KAZA MODELLERİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI: FARKLI SENARYO ANALİZLERİ Öz   PDF
Ali Payıdar AKGÜNGÖR, Erdem DOĞAN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SODYUM HEGZAMETAFOSFAT MİKTARININ HİDROMETRE DENEY SONUÇLARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Mert GÜLÜM, Atilla BİLGİN, Abdülvahap ÇAKMAK
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) SOĞUTMA SIVISINDA ÇÖZÜNEN OKSİJENİN ELEKTRO EROZYONLA DELİNEN DELİKLERİN PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Kürşad GÖV
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) SOLİTON İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM MODELİ Öz   PDF
H. Haldun GÖKTAŞ, Murat ARI
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SOL-JEL YÖNTEMİYLE BOR KARBÜR ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Ebru KARAÇAY, Erdem ALP, H. Canan CABBAR
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) SOLUNUM RAHATSIZLIĞI OLAN HASTALAR İÇİN BULANIK TABANLI TİDAL VOLÜM ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Hasan GÜLER, Fikret ATA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2005) SON İŞLEMCİ TASARIMINA YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
Ali Osman ER, Ersan ASLAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SONSUZ GÜÇLÜ BARAYA BAĞLI ÇİFT SENKRON JENERATÖRDEN OLUŞAN DİNAMİK SİSTEMİN KÜÇÜK İŞARET KARARLILIK ANALİZİ Öz   PDF
B. TAŞAR, M. ÖZDEMİR
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) SOSYO-TEKNİK SİSTEMLERDE HATALI DAVRANIŞ RİSKİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ERKEN UYARI MODELİ Öz   Başlıksız
İhsan YÜKSEL, Metin DAĞDEVİREN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SÖZDE FAZ KULLANARAK DAYANIKLI BİR HAREKET TAHMİNİ Öz   PDF
Mustafa ATALAR, Hasan Şakir BİLGE
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ Öz   PDF
Güngör BAL, M. Cihat ÖZGENEL, Şevki DEMİRBAŞ
 
Cilt 19, Sayı 4 (2004) Standart Termoelektrik Modülün Z Parametresinin Ölçülmesi İçin Yeni Yöntem Ve Yeni Sistem Öz   PDF
Raşit AHISKA, Bünyamin CİYLAN, Yılmaz SAVAŞ, İnan GÜLER
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) STEATİTİN ENJEKSİYONLA KALIPLANABİLİRLİĞİNE BESLEME STOK REOLOJİLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Levent URTEKİN, İbrahim USLAN, Bedri TUÇ
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) Steganografi Tabanlı Yeni Bir Klasör Kilitleme Yaklaşımı ve Yazılımı Geliştirilmesi Öz   PDF
Mehmet Ali ATICI, ŞEREF SAĞIROĞLU
 
Cilt 11, Sayı 1 (1996) STİREN POLİMER REAKTÖRÜNÜN ÇEVRİMİÇİ BİLGİSAYAR İLE KONTROLU Öz   PDF
A. Rıza KARAGÖZ, Mehmet SAÇAK, Sebahat ERDOĞAN, Mustafa ALPBAZ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) STİREN-BUTADİEN-STİREN MODİFİYELİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN SUPERPAVE SİSTEMİNE GÖRE YÜKSEK SICAKLIK PERFORMANS SEVİYESİNİN VE İŞLENEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Öz   PDF
Can ÇINAR, Tolga TOPGÜL, H. Serdar YÜCESU
 
Cilt 30, Sayı 4 (2015) STOKASTİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE İKİ YENİ YÖNTEM: SMAA- GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve SMAA-DEMATEL-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ Öz   PDF
Mihrimah Özmen, Emel Kızılkaya Aydoğan
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Bir Sezgisel Öz   PDF
Kürşad AĞPAK, Hadi GÖKÇEN, N. Nergiz SARAY, Suna ÖZEL
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Stokastik Montaj Hatlarının Kısıt Programlama Ve Kapalı Kuyruk Ağları İle Dengelenmesi Öz   PDF
Hacı Mehmet ALAĞAŞ, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Ahmet Kürşad TÜRKER
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) Su Bazlı Boya Atık Suyu Arıtımında Bir Adım İleri Gelişmiş Deneysel pH Kontrol Uygulaması Öz   PDF
Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Zehra Zeybek, Hale Hapoğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (1995) SU VERİLMİŞ VE YAŞLANDIRILMIŞ SEYRELTİK Al-Li İKİLİ ALAŞIMLARINDA POZİTRON KAYIP SPEKTROMETRESİ (PKS) VE TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) İNCELEMELERİ Öz   PDF
Sedat ÖZBİLEN
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sucul Ortamdan Ağır Metal İyonlarının Modifiye Edilmiş Kayısı Çekirdeği Kabuğu İle Giderimi Öz   PDF
Hafize Nagehan (Ucan) Köysüren, Şükrü Dursun
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) SUDAN KURŞUN VE NİKEL İYONLARININ Verbascum cheiranthifolium L. MATERYALİ İLE GİDERİMİ Öz   PDF
Şükrü DURSUN, H. Nagehan (UÇAN) KÖYSÜREN
 
Cilt 17, Sayı 4 (2002) SULARDA BULUNAN NİTRATIN ADSORPSİYON YOLUYLA UZAKLAŞTIRILMASI Öz   Başlıksız
Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR, Olcay ŞENDİL
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi Öz   PDF
Atilla MURATHAN, Hasan KOÇYİĞİT
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) SÜPERKRİTİK AKIŞKAN ÖZÜTLEMESİYLE BÖĞÜRTLENDE (RUBUS FRUCTICOSUS) DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ Öz   PDF
Elif ÖZTAŞ, Fatma GALİP, Ayşe MURATHAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ Öz   PDF
Banu GÜNER, Servet HASGÜL
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Sürekli Zamanlı Otonom Kaotik Devre Tasarımı Ve Sinyal Gizleme Uygulaması Öz   PDF
Ünal ÇAVUŞOĞLU, Yılmaz UYAROĞLU, İhsan PEHLİVAN
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İÇİN TAKIM TUTUCU TASARIMI Öz   PDF
Cemal MERAN, Mustafa ÇOLAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI YAPILMIŞ Cu/Al- 1050 ALIN BİRLEŞTİRMESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Zafer BARLAS, Hüseyin UZUN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA KAYNAK HIZININ BİRLEŞEBİLİRLİĞE ETKİSİ Öz   PDF
Adem KURT, Mustafa BOZ, Mehmet ÖZDEMİR
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN AA2124/SiCp/25 KOMPOZİT LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TAKIM AŞINMASININ ETKİSİ Öz   PDF
Yahya BOZKURT, Hüseyin UZUN, Serdar SALMAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAKLI EN AW - 5005 (Al Mg1) ALÜMİNYUM ALAŞIMI İÇİN OPTİMUM KAYNAK PARAMETRE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Onur ER
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilen Sondaj Borularının Yorulma Davranışları Öz   PDF
Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KAÇAR
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Vedat DEMİR, Tuncay GÜNHAN, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Orhan EKREN, Hamdi BİLGEN, Aytunç EREK
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) SÜTUN OLUŞTURMA YAKLAŞIMI İLE BİR HAVAYOLU EKİP ÇİZELGELEME UYGULAMASI Öz
Gözde ÇANKAYA, Murat ARIKAN
 
Toplam 1435 ögeden 1151 - 1200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>