Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MONTAJ ALANI İŞ DAĞILIMI PROBLEMLERİ İÇİN AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK, M. Bilgehan AKGÜN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE BULANIK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
F. Yeşim KALENDER, Murat Mustafa YILMAZ, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MONTAJ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adem ÇİÇEK, Mahmut GÜLESİN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği Öz   PDF
Müsteyde Baduna Koçyiğit, Hüseyin Akay
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması Öz   PDF
Yiğit İmece, Oğuz Erdem, Bedri Tuç
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) MSMPR tipi kristalizörde kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonunun glutamik asit varlığında incelenmesi Öz   PDF
Sevgi POLAT, Perviz SAYAN, Sibel Titiz-Sargut
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) MÜFREDAT BAZLI AKADEMİK ZAMAN ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Yunus Demir, Cafer Çelik
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Multi-step Diferansiyel Transform Metodu ile Uç Kütle Eklentili Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi Öz   PDF
Hilal Doğanay Katı, Hakan Gökdağ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi Öz   PDF
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE VERİLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ Öz   PDF
Süleyman ERSÖZ, Nevra YAMAN, Burak BİRGÖREN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MÜZELERDE ALGILAMA VE AYDINLATMA KRİTERLERİNİN ANALİZİ: ANKARA-ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ORTA HOLÜ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Uğurtan AYBAR, Aysu BAŞKAYA, Işık AKSULU
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MÜZELERDE SENTAKTİK VE BİÇİMSEL ANALİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Naclo3 Ve Kbro3’ın Karbondioksitin Karbonatlı Tampon Çözeltilerdeki Reaksiyonu İçin Katalitik Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nurdan SARAÇOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Nacl’ Ün Çekirdeklenme Kinetiğine Ağır Metal Safsızlıklarının Etkisi Öz   PDF
Ayhan Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Ahmet GÜLCE
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
H. Mehmet Taşdemir, Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Nano magnezyum spinel ve kolemanit ile bitümün performans özelliklerinin geliştirilmesi Öz   PDF
Anıl Öcal, Metin Gürü, Murat Karacasu
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve yanma karakteristiklerine etkileri Öz   PDF
İsmet Sezer
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) NANO PARÇACIK Al2O3/B4C SERAMİK FAZININ MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZLENMESİ VE MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Hakan GÖKMEŞE, Bülent BOSTAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTESİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ: TANECİK BOYUTU ETKİSİ Öz   PDF
Alpaslan Turgut, Şahika Sağlanmak, Serkan Doğanay
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NANOKİL KATKILI POLİAMİD 6 / YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Alim Kaştan
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) NANOKİL VE KABARAN ALEV GECİKTİRİCİ İLAVESİNİN RİJİT POLİÜRETAN KÖPÜK MALZEMELERİN ISIL BOZUNMA VE YANMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bilal AYDOĞAN, Nazım USTA
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ Öz   PDF
İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) NESNE KAYNAŞTIRMA İŞLEMİ İÇİN SİNİRSEL-BULANIK TEKNİĞİ TABANLI BİR YÖNTEM Öz   PDF
Ahmet ÇINAR, Ahmet ARSLAN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: Var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması Öz   PDF
Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NİKEL ESASLI WASPALOY ALAŞIMININ TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNDE TAGUCHİ METODU İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ Öz   PDF
Abdil Kuş, Ali Riza MOTORCU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Nikel Oksit - Bakır Oksit Sisteminde Faz Bağıntıları Öz   PDF
Rafet ARIKAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) NOHUT SAMANI TARLA ATIĞININ SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ BİYOSORBENT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat KILIÇ, Özge ÇEPELİOĞULLAR, Gamzenur ÖZSİN, Başak Burcu UZUN, Ayşe E. PÜTÜN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ Öz   PDF
Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Nöromüsküler hastalıkların yapay zeka yöntemleri ile sınıflandırılması Öz   PDF
Hanife Küçük, İlyas Eminoğlu, Kemal Balcı
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Nötrino Kütlelerinin Deneysel Çözümlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Güneş TANIR
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) NOZUL İÇİ GEOMETRİLERİNİN PARTİKÜL EROZYONUNDA HEDEF MALZEME AŞINMA VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ Öz   PDF
Barış Önen, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, Ali Çınar
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) n-Si ve PET alttaşlar üzerine RF-kaplanan GZO ince filmlere tavlama sıcaklığının etkileri Öz   PDF
Nihan AKIN SÖNMEZ, Meltem DÖNMEZ, Buse CÖMERT, Tarık ASAR, Barış KINACI, Süleyman ÖZÇELİK
 
Cilt 17, Sayı 2 (2002) NÜMERİK YÖNTEMLERDE HATA ANALİZİ VE BİR NÜMERİK ÇÖZÜM PAKETİNİN HAZIRLANMASI Öz   PDF
Selma YÜNCÜ, Cihan ASLAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Numune Örselenmeleri Öz   PDF
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Murat Erdem
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) OBEZİTE RİSKİ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN ÖRNEK TABANLI SINIFLANDIRICI TOPLULUKLARIYLA TESPİTİ Öz   PDF
Faruk BULUT
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Odak dışı beslemeli asimetrik ikili reflektör anten sistemlerinde eşdeğer paraboloid anten ve eşdeğer besleyici yöntemlerinin uygulanması Öz   PDF
Erdem Yazgan, Gökşen Turgut
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Odaklanma – meditasyon sürecinin aktif EMDR yazılımı ile kontrol edilmesi Öz   PDF
Uğur Fidan, Neşe Özkan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA Öz   PDF
Serap Ulusam SEÇKİNER, Mustafa KURT
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Ögrenci İşlemlerinin Sistem Analizi Ve Dbase Iv İle Programlanması Öz   PDF
Selma YÜNCÜ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama temelli çözüm yaklaşımı Öz   PDF
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı, Merve Köse Küçük
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) ÖĞRENME ETKİLİ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEMEDE ORTALAMA AKIŞ ZAMANININ ENKÜÇÜKLENMESİ Öz   PDF
Tamer EREN, Ertan GÜNER
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Ohrid Gölündeki Su Kalitesinin Değerlendirmesinde Diatome Ve MAKROFİT Endekslerinin Kullanılması Öz   PDF
Kupe Lirika, Imeri Alma, Cara Magdalena, Kurti Dashnor
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) ölçeklendirilen deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda izolatör deplasmanlarında gözlenen artış Öz   PDF
Esengül Çavdar, Gökhan Özdemir
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) OLED TV İçin Yarım Köprü LLC Rezonans Dönüştürücü Güvenilirlik Analizi Öz   PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar Öz   PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ÖN KARIŞIMLI BENZİN DOLGUSUNUN HCCI-DI MOTORUNDA YANMA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Özer CAN, Can ÇINAR, Fatih ŞAHİN
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) ÖNDEN VE YANAL RÜZGAR ŞARTI ALTINDA ZAMANA BAĞLI SIKIŞTIRILAMAZ AHMED CİSMİNİN SAYISAL İNCELENMESİ Öz   PDF
Baha Zafer, Furkan Haskaraman
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) Önden Yüklemeli Bir Çamaşır Makinesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Dinamik Olarak Modellenmesi Öz   PDF
Mehmet Özer, Atakan Altınkaynak, Vedat Temiz, Turhan Mutlu, Tuğba Dışpınar, Abdulkadir Özgen, Murat Yücel
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMANIN YÜKSEK GERİLİM KABLOLARINDAKİ KULLANIMINDA SICAKLIK VE GERGİNLİK OLUŞUMLARININ YOUNG VE SHEAR MODÜLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Abdurrahman GÜNDAY, Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ
 
Toplam 1728 ögeden 1151 - 1200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>