Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi Öz   PDF
Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma Öz   PDF
Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi Öz   PDF
Orkun Özşahin
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) MİKROALGLERDEN YENİLENEBİLİR BİYOYAKIT ÜRETİMİ Öz   PDF
Harun Elcik, Mehmet Çakmakcı
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Mikrobilgisayar Kontrollü Işıklı İletişim Sistemi Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) MİKRODALGA İLE SİNTERLENMİŞ Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti TOZ KARIŞIMLARININ Cu ARATABAKALI DİFÜZYON KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet ÇAKMAKKAYA, Şükrü TALAŞ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MİKRODENETLEYİCİ İLE ROTORU SARGILI ASENKRON MOTOR ROTOR DİRENCİNİN DEĞİŞTİRİLEREK TORK VE HIZ KONTROLÜ Öz   PDF
Şevki DEMİRBAŞ, Erdal IRMAK, Sertaç BAYHAN, İlhami ÇOLAK
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (1992) Mikroişlemci Tabanlı Dc Ve Stepper Motor Kontrol Modülleri Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Mikrotremor verisi kullanılarak zeminlerin dinamik büyütme faktörü değerlerinin hesaplanması: İzmir (Kuzey) örneği Öz   PDF
Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) MİMAR KEMALEDDİN SALONU AKUSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Demet IRKLI ERYILDIZ, Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mine Hamamcıoğlu TURAN
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MEKÂNSAL-DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİ-MEKÂN ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ Öz
Pınar DİNÇ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI Öz   PDF
Nurgül İNAN, Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ TASARIMDA BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İLİŞKİSİ Öz   PDF
M. Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi Ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sare SAHİL
 
Cilt 17, Sayı 3 (2002) Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme Öz   PDF
Sevgi LÖKÇE
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlık Eğitimi Ve Toplum Öz
Sare SAHİL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MİMARLIK EĞİTİMİNDE ALGORİTMA: STÜDYO UYGULAMALARI Öz   PDF
Birgül ÇOLAKOĞLU, Tuğrul YAZAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MİMARLIK TASARIMI PARADİGMASINDA BİOMİMESİS’İN ETKİSİ Öz   PDF
Semra ARSLAN SELÇUK, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım Öz   PDF
Esra AKİN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MİNERAL KATKILI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN BETONUN DAYANIMINI TAHMİN ETMEDE OLGUNLUK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Öz   PDF
Hasan ELÇİ, Arın YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MOBİL ELEKTRONİK İMZA, ALTYAPISI ve TÜRKİYE Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Demet KABASAKAL, Mustafa ALKAN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MOBİL ORTAMLARDA BİLGİ VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Hülya BULUT
 
Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018) Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma Öz   PDF
Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi Öz   PDF
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Günay ÖZBAY
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) MOBİLYA İMALATINDA FAALİYET MALİYETLERİ YARDIMIYLA SİMÜLASYON DESTEKLİ PERSONEL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Modelleme göstergelerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi Öz   PDF
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öz
Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, M. Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU, Deniz ARSLAN, Efkan YÜKSEL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı Öz   PDF
Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) MODÜLER YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ROBOT MODÜLÜ OMNIMO’NUN TASARIMI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
Ali KILIÇ, Sadettin KAPUCU
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu Öz   PDF
İbrahim Çiftçi, Hüseyin Gökçe
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi Öz   PDF
Berrak Öztürk Şimşek, Aydın Akan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDAKİ DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Öz   PDF
Özgür ANIL, M. Çağatay BELGİN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MONTAJ ALANI İŞ DAĞILIMI PROBLEMLERİ İÇİN AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK, M. Bilgehan AKGÜN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE BULANIK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
F. Yeşim KALENDER, Murat Mustafa YILMAZ, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MONTAJ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adem ÇİÇEK, Mahmut GÜLESİN
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği Öz   PDF
Müsteyde Baduna Koçyiğit, Hüseyin Akay
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması Öz   PDF
Yiğit İmece, Oğuz Erdem, Bedri Tuç
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) MSMPR tipi kristalizörde kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonunun glutamik asit varlığında incelenmesi Öz   PDF
Sevgi POLAT, Perviz SAYAN, Sibel Titiz-Sargut
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) MÜFREDAT BAZLI AKADEMİK ZAMAN ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Yunus Demir, Cafer Çelik
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi Öz   PDF
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE VERİLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ Öz   PDF
Süleyman ERSÖZ, Nevra YAMAN, Burak BİRGÖREN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MÜZELERDE ALGILAMA VE AYDINLATMA KRİTERLERİNİN ANALİZİ: ANKARA-ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ORTA HOLÜ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Uğurtan AYBAR, Aysu BAŞKAYA, Işık AKSULU
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MÜZELERDE SENTAKTİK VE BİÇİMSEL ANALİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Naclo3 Ve Kbro3’ın Karbondioksitin Karbonatlı Tampon Çözeltilerdeki Reaksiyonu İçin Katalitik Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nurdan SARAÇOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Nacl’ Ün Çekirdeklenme Kinetiğine Ağır Metal Safsızlıklarının Etkisi Öz   PDF
Ayhan Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Ahmet GÜLCE
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
H. Mehmet Taşdemir, Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Nano magnezyum spinel ve kolemanit ile bitümün performans özelliklerinin geliştirilmesi Öz   PDF
Anıl Öcal, Metin Gürü, Murat Karacasu
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve yanma karakteristiklerine etkileri Öz   PDF
İsmet Sezer
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) NANO PARÇACIK Al2O3/B4C SERAMİK FAZININ MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZLENMESİ VE MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Hakan GÖKMEŞE, Bülent BOSTAN
 
Toplam 1698 ögeden 1101 - 1150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>