Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti Öz   PDF
Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE DAYANIM FARKLILIĞI SONUCU OLUŞAN BURULMA ETKİLERİ Öz   PDF
bora akşar, Bülent Akbaş, Ercan Şerif Kaya, Ferit Çakır
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MERMER KESME İŞLEMİNDE BOR YAĞI KATKILI SOĞUTMA SIVISININ DİSK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İsmail UCUN, İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Kubilay ASLANTAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MERMER KESME TESTERELERİNDE OLUŞAN KESME KUVVETİNİN BULANIK MANTIK (BM) YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, İsmail UCUN, Murat KORU
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MERSİN’İN MEKÂNSAL BİÇİMLENME SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ Öz   PDF
Tolga ÜNLÜ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MESAFE KORUMA İÇİN BİR ÖRÜNTÜ TANIMA UYGULAMASI Öz   PDF
Sami EKİCİ, Selçuk YILDIRIM, Mustafa POYRAZ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI Öz   PDF
Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUNDA İNDİRGEME VE REAKSİYON SICAKLIKLARININ MEZOGÖZENEKLİ ALÜMİNA DESTEKLİ NİKEL KATALİZÖRLERİN AKTİVİTELERİNE VE KARBON OLUŞUMUNA ETKİLERİ Öz   PDF
Hüseyin ARBAĞ, Sena YAŞYERLİ, Nail YAŞYERLİ, Gülşen DOĞU, Timur DOĞU
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) METİN SINIFLANDIRMADA SEZGİSEL ARAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Ahmet HALTAŞ, Ahmet ALKAN, Mustafa KARABULUT
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi Öz   PDF
Nevin Çankaya
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Salih KARAASLAN, Nureddin DİNLER, Nuri YÜCEL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL, EKONOMİK VE BARINMA SORUNLARININ ANALİZİ Öz   PDF
Şule ÖZBEKMEZCİ, Sare SAHİL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MİDYAT GELENEKSEL KENT DOKUSU VE EVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Neslihan DALKILIÇ, Işık AKSULU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MIG/MAG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ÇELİK MALZEMELERDE İLAVE TEL TÜRLERİ VE KORUYUCU GAZ KARIŞIMLARININ EĞMELİ YORULMA ÖMÜRLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydın ŞIK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) MIG-MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BORULARIN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ Öz   Başlıksız
Behçet GÜLENÇ, İlhan CANDAN, Nizamettin KAHRAMAN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi Öz   PDF
Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma Öz   PDF
Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi Öz   PDF
Orkun Özşahin
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) MİKROALGLERDEN YENİLENEBİLİR BİYOYAKIT ÜRETİMİ Öz   PDF
Harun Elcik, Mehmet Çakmakcı
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Mikrobilgisayar Kontrollü Işıklı İletişim Sistemi Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) MİKRODALGA İLE SİNTERLENMİŞ Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti TOZ KARIŞIMLARININ Cu ARATABAKALI DİFÜZYON KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet ÇAKMAKKAYA, Şükrü TALAŞ
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MİKRODENETLEYİCİ İLE ROTORU SARGILI ASENKRON MOTOR ROTOR DİRENCİNİN DEĞİŞTİRİLEREK TORK VE HIZ KONTROLÜ Öz   PDF
Şevki DEMİRBAŞ, Erdal IRMAK, Sertaç BAYHAN, İlhami ÇOLAK
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (1992) Mikroişlemci Tabanlı Dc Ve Stepper Motor Kontrol Modülleri Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Mikrotremor verisi kullanılarak zeminlerin dinamik büyütme faktörü değerlerinin hesaplanması: İzmir (Kuzey) örneği Öz   PDF
Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) MİMAR KEMALEDDİN SALONU AKUSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Demet IRKLI ERYILDIZ, Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mine Hamamcıoğlu TURAN
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MEKÂNSAL-DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİ-MEKÂN ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ Öz
Pınar DİNÇ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI Öz   PDF
Nurgül İNAN, Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ TASARIMDA BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İLİŞKİSİ Öz   PDF
M. Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi Ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sare SAHİL
 
Cilt 17, Sayı 3 (2002) Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme Öz   PDF
Sevgi LÖKÇE
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlık Eğitimi Ve Toplum Öz
Sare SAHİL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MİMARLIK EĞİTİMİNDE ALGORİTMA: STÜDYO UYGULAMALARI Öz   PDF
Birgül ÇOLAKOĞLU, Tuğrul YAZAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MİMARLIK TASARIMI PARADİGMASINDA BİOMİMESİS’İN ETKİSİ Öz   PDF
Semra ARSLAN SELÇUK, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım Öz   PDF
Esra AKİN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MİNERAL KATKILI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN BETONUN DAYANIMINI TAHMİN ETMEDE OLGUNLUK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Öz   PDF
Hasan ELÇİ, Arın YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MOBİL ELEKTRONİK İMZA, ALTYAPISI ve TÜRKİYE Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Demet KABASAKAL, Mustafa ALKAN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MOBİL ORTAMLARDA BİLGİ VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Hülya BULUT
 
Cilt 34, Sayı 3 (2019) Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma Öz   PDF
Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi Öz   PDF
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Günay ÖZBAY
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) MOBİLYA İMALATINDA FAALİYET MALİYETLERİ YARDIMIYLA SİMÜLASYON DESTEKLİ PERSONEL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 34, Sayı 2 (2019) Modelleme göstergelerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi Öz   PDF
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öz
Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, M. Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU, Deniz ARSLAN, Efkan YÜKSEL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı Öz   PDF
Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
 
Cilt 34, Sayı 4 (2019) Modifiye hibrit optimizasyon yöntemi ile rüzgâr-termal güç sistemleri için ekonomik dağıtım probleminin çözümü Öz   PDF
Mehmet Fatih Tefek, Harun Uğuz
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) MODÜLER YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ROBOT MODÜLÜ OMNIMO’NUN TASARIMI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
Ali KILIÇ, Sadettin KAPUCU
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019) Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu Öz   PDF
İbrahim Çiftçi, Hüseyin Gökçe
 
Cilt 33, Sayı 4 (2018) Monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi Öz   PDF
Berrak Öztürk Şimşek, Aydın Akan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDAKİ DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Öz   PDF
Özgür ANIL, M. Çağatay BELGİN
 
Toplam 1728 ögeden 1101 - 1150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>