Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Termodinamik Analizi Öz   PDF
Hayri YALÇIN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin Güleryüz
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım Öz   PDF
Mehmet KABAK, Ömer Osman UYAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Öz   PDF
Ömer KASIM, Ahmet Emin KUZUCUOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 4 (2003) LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ Öz   PDF
Ata SEVİNÇ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) LORENZ-TABANLI DİFERANSİYEL KAOS KAYDIRMALI ANAHTARLAMA (DCSK) MODELİ KULLANILARAK KAOTİK BİR HABERLEŞME SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Funda Ergün YARDIM, Erkan AFACAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) M/M/L Kuyruk Modeli Simülasyonunda Genelleştirilmiş Lambda Dağılımı Öz   PDF
Berna DENGİZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MAKİNA İŞLERLİLİĞİNDE KONUT TASARIMI Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MAKİNA SIRALAMA PROBLEMLERİNDE ÇOK AMAÇLI BULANIK KÜME YAKLAŞIMI Öz   PDF
Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Çevresindeki Bazı Piroklastik Kayaçların Sedimanter Petrografisi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Magmatitlerinin Petrografisi Ve Dokusal Analizi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) MALİYET TABANLI STOKASTİK MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ Öz   PDF
Ahad FOROUGHI, Hadi GÖKÇEN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASINDA PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN SEÇİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Öz   Başlıksız
Mustafa YURDAKUL, Ahmet Özgür İPEK
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MALZEME VE GEOMETRİK ÖZELLİKLER BAKIMDAN LİNEER OLMAYAN ÇOK KATLI ÇELİK UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU Öz   PDF
Yüksel ESEN, Mehmet ÜLKER
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Bengi AYKAÇ, Hüsnü CAN
 
Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018) Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması Öz   PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) Manyetik Parçacık Görüntüleme için Sinyal-Gürültü Oranını Eniyileyen Görüntü Geriçatım Tekniği Öz   PDF
Ecem Bozkurt, Emine Ülkü Sarıtaş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MARŞ MOTORU AKIM SİNYALLERİ WAVELET ANALİZ SONUÇLARININ BULANIK MANTIK İLE SINIFLANDIRILARAK ARIZA TESPİTİ Öz   PDF
Raif BAYIR, Ömer Faruk BAY
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Öz   PDF
Sezgin KAÇAR, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI Öz   PDF
Cüneyt BAYILMIŞ, Murat ÇAKIROĞLU, Selim Şeref ÖZTÜRK, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN UÇ ETKİLİ LİNEER ASENKRON MOTORUN KONTROL SİMÜLASYONU Öz   PDF
Hüseyin ALTUN
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) MATRİS YAPISININ ve BORLAMA SÜRESİNİN Cu-Ni-Mo ALAŞIMLI KGDD’İN AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ, Kenan GÜLSÜN
 
Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018) Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Yapılı Östenitik Paslanmaz Çelik Alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 İlavelerinin Tane Büyümesi ve Sertliğe Etkisi Öz   PDF
Hasan Kotan
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Hasan KARABULUT, Ramazan ÇITAK, Hanifi ÇİNİCİ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MEKANİK ALAŞIMLAMA VE EKSTRÜZYON SONRASI Al4C3 OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bülent BOSTAN
 
Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018) mekanik otofretaj işleminin eniyilemesi Öz   PDF
Halil Yıldırım, Onur Güngör, Veli Çelik
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) MEKANİK ÖZELLİK VE KESME GEOMETRİSİNİN AA2014 ALAŞIMININ İŞLENEBİLME ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Öz   Başlıksız
Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Bayram AYDIN
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Mekanokimyasal Yöntemle Bor Karbür Sentezi Ve Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemede Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Duygu ARSLAN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR OKSİTTEN ELEMENTEL BOR SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Duygu Gökdai, Metin Gürü, Taner Toğrul
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MEKANSAL İMAJ ÜZERİNE BİR DENEME: GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ EĞİTİM BLOĞU GİRİŞ HOLÜ Öz   PDF
Aysu BAŞKAYA, Pınar DİNÇ, Uğurtan AYBAR, Murat KARAKAŞLI
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) MEME KANSERİ SINIFLANDIRMASI İÇİN VERİ FÜZYONU VE GENETİK ALGORİTMA TABANLI GEN SEÇİMİ Öz   PDF
Oktay YILDIZ, Mesut TEZ, H. Şakir BİLGE, M. Ali AKCAYOL, İnan GÜLER
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) MEMRİSTOR TEMELLİ SALLEN-KEY SÜZGEÇLER Öz   PDF
Şuayb Çağrı YENER, Reşat MUTLU, H. Hakan KUNTMAN
 
Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018) Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti Öz   PDF
Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE DAYANIM FARKLILIĞI SONUCU OLUŞAN BURULMA ETKİLERİ Öz   PDF
bora akşar, Bülent Akbaş, Ercan Şerif Kaya, Ferit Çakır
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MERMER KESME İŞLEMİNDE BOR YAĞI KATKILI SOĞUTMA SIVISININ DİSK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İsmail UCUN, İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Kubilay ASLANTAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MERMER KESME TESTERELERİNDE OLUŞAN KESME KUVVETİNİN BULANIK MANTIK (BM) YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, İsmail UCUN, Murat KORU
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MERSİN’İN MEKÂNSAL BİÇİMLENME SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ Öz   PDF
Tolga ÜNLÜ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MESAFE KORUMA İÇİN BİR ÖRÜNTÜ TANIMA UYGULAMASI Öz   PDF
Sami EKİCİ, Selçuk YILDIRIM, Mustafa POYRAZ
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI Öz   PDF
Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUNDA İNDİRGEME VE REAKSİYON SICAKLIKLARININ MEZOGÖZENEKLİ ALÜMİNA DESTEKLİ NİKEL KATALİZÖRLERİN AKTİVİTELERİNE VE KARBON OLUŞUMUNA ETKİLERİ Öz   PDF
Hüseyin ARBAĞ, Sena YAŞYERLİ, Nail YAŞYERLİ, Gülşen DOĞU, Timur DOĞU
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) METİN SINIFLANDIRMADA SEZGİSEL ARAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Ahmet HALTAŞ, Ahmet ALKAN, Mustafa KARABULUT
 
Cilt 33, Sayı 3 (2018) Metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi Öz   PDF
Nevin Çankaya
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Salih KARAASLAN, Nureddin DİNLER, Nuri YÜCEL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL, EKONOMİK VE BARINMA SORUNLARININ ANALİZİ Öz   PDF
Şule ÖZBEKMEZCİ, Sare SAHİL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MİDYAT GELENEKSEL KENT DOKUSU VE EVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Neslihan DALKILIÇ, Işık AKSULU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MIG/MAG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ÇELİK MALZEMELERDE İLAVE TEL TÜRLERİ VE KORUYUCU GAZ KARIŞIMLARININ EĞMELİ YORULMA ÖMÜRLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydın ŞIK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) MIG-MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BORULARIN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ Öz   Başlıksız
Behçet GÜLENÇ, İlhan CANDAN, Nizamettin KAHRAMAN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi Öz   PDF
Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei
 
Toplam 1698 ögeden 1051 - 1100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>