Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) KONKAV MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMİ İÇİN GENE-TİK ALGORİTMA TABANLI SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI Öz   PDF
Türkay DERELİ, Gülesin Sena DAŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KONTROL SİSTEMLERİNDE BELİRSİZLİKLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ: LYAPUNOV TARZI YAKLAŞIMLAR Öz   Başlıksız
Erkan ZERGEROĞLU, İlyas KANDEMİR, Murat ŞEKER, Emre EROĞLU
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) KONTROLLÜ GEÇİRGEN KALIPLARIN BETON YÜZEY SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Metin ARSLAN, Serkan SUBAŞI
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) KONUŞMACI YAŞ VE CİNSİYETİNİN GKM SÜPERVEKTÖRLERİNE DAYALI BİR DVM SINIFLANDIRICISI İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ergün Yücesoy, Vasif V. Nabiyev
 
Cilt 8, Sayı 2 (1993) Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin Bir Model Tanımı: Woonerf Öz   PDF
Nur ÇAĞLAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) KONUT YER SEÇİMİ-ULAŞIM ETKİLEŞİM TEORİLERİ: KRİTİK BİR LİTERATÜR İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Mehmet C. MARIN, Hakan ALTINTAŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) KONUTTA KALİTE KAVRAMI VE YAPI HASARLARI Öz   PDF
Ziya UTKUTUĞ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) KONYA KAPALI HAVZASI’NIN TMPA UYDU KAYNAKLI YAĞIŞ VERİLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ Öz   PDF
Meriç Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) KOOPERATİF ÜST BİRLİKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YAŞAM ÇEVRELERİNDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME/BATIKENT ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nuray BAYRAKTAR, Çiğdem GİRGİN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları Öz   PDF
Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) KÖTÜCÜL VE CASUS YAZILIMLAR: KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) Kozmetik atık sularından fenton prosesiyle organik madde gideriminin ve kinetiğinin incelenmesi Öz   PDF
Yalçın Kemal Bayhan, Gökçe Didar Değermenci
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KRİSTAL SIR UYGULAMALARINDA ZnO’İN KRİSTAL SIR GELİŞİMİNE ETKİSİ Öz   PDF
Keriman PEKKAN, Eda TAŞÇI, Yalçın GÜN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE Öz   PDF
Reşit YALÇINKAYA, Atilla BIYIKOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) KROM MAGNEZİT TUĞLA TOZUNUN PORTLAND ÇİMENTOSUNUN PRİZ BAŞLAMA ve BİTİŞ SÜRELERİNE ETKİSİNİN BULANIK MANTIKLA TAHMİNİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN, Kürşat YILDIZ
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR RÜZGAR JENERATÖRÜNDE KULLANIM İÇİN EKSENEL AKILI BİR SÜREKLİ MIKNATISLI MOTORUN ANALİZİ, TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Emin YILDIRIZ, M. Timur AYDEMİR
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KÜÇÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN FARKLI BİR BULANIK MANTIK KARAR VERİCİLİ MGNİ METODU Öz   PDF
Onur Özdal MENGİ, İsmail Hakkı ALTAŞ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULA TARİHSEL KENTİNİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN MEKÂN DİZİM ANALİZİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ela ÇİL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULLANICI MERKEZLİ TASARIM VE ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Diyar AKAR, Mustafa KURT
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KÜNDEKARİ TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ AHŞAP PANELLERİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Cevdet SÖĞÜTLÜ, Abdullah SÖNMEZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (1994) Küresel Dolgulu Ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Kolon Uzunluğunun Basınç Düşüşüne Etkisi Öz   PDF
Ahmet ALICILAR, Metin GÜRÜ, Atilla M. MURATHAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) KÜRESEL EN İYİ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OTOMATİK KÜMELEME Öz   PDF
Celal ÖZTURK, Emrah HANCER, Dervis KARABOGA
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesinde Östemperleme İşleminin Yorulma Çatlak İlerleme Davranışına Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nihal YUMAK, Kubilay Aslantaş
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) KÜRESEL KENT ISTANBUL’DA YABANCI SERMAYENIN MEKANSAL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Gülsen YILMAZ
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) KÜRESEL YÜZEYLER ETRAFINDA NANO AKIŞKANLARDA HAVUZ KAYNAMA ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Doğan ÇİLOĞLU, Abdurrehim BÖLÜKBAŞI, Harun ÇİFCİ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KURU KAYMA ŞARTLARINDA MATRİS YAPISININ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SÜRTÜNME KATSAYISINA VE PİM SICAKLIĞINA ETKİSİ Öz   PDF
Melik ÇETİN, Ferhat GÜL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Kürüme İçin Küçük Ölçekli Otonom İş Makinesi Tasarımı Ve Üretimi Öz   PDF
Önder Halis BETTEMİR, Burak TOMBALOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNDE GÜVENLİK TESTLERİ VE ÖNERİLER Öz   PDF
Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Yusuf Tansel İÇ, Muhteşem TEKİN, Fazıl Ziya PAMUKOĞLU, S. Erdinç YILDIRIM
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) KURUMSAL İŞ AKIŞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YETKİ DENETİMİ VE YETKİLİ SAYISAL İMZA MODELİ Öz   PDF
Alper UĞUR, İbrahim SOĞUKPINAR
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR Öz   Başlıksız
Aysel KARADEDE, Ömer Faruk BAYKOÇ
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011) KÜTAHYA-EMET BÖLGESİ YERALTI SULARINDA BOR VE ARSENİK KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
M. İlker ÜNLÜ, Murat BİLEN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
İrfan ŞENLİK, Güven ÖNBİLGİN, Onur COPCUOĞLU
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2 ÇELİĞİNİN YÜZEY KAREKTERİZASYONU Öz   PDF
İbrahim GÜNEŞ, Şükrü TAKTAK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) KÜTÜPHANE WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   Başlıksız
Elif KILIÇ, Zühal GÜNGÖR
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) L12 yapıdaki Co3Al ve Co3Ta alaşımlarının mekanik ve dinamik özellikleri Öz   PDF
Osman ÖRNEK, Ahmet İYİGÖR, Nihat ARIKAN
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) LABORATUAR ÖLÇEKLİ YERALTI KABLO MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Öz   PDF
Mehmet Ali ANADOL, Musa AYDIN, Tankut YALÇINÖZ
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) LABORATUVAR/PİLOT ÖLÇEKTE MEMBRAN BİYOREAKTÖR(MBR) SİSTEMİNİN TASARIMI ve İMALATI Öz   PDF
Çağlayan Açıkgöz
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Mehmet EMİROĞLU, Servet YILDIZ, Ercan ÖZGAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) LASTİK HAVA BASINCI VE TAŞIT HIZININ DİNAMİK YARIÇAP DEĞİŞİMİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Atilla KOCA
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ Öz   PDF
Remzi YILDIRIM, Fatih V. ÇELEBİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) LAZER KIRINIM YÖNTEMİYLE ZEMİNLERİN TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ: GENEL İLKELER VE ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMİ Öz   PDF
Mustafa ÖZER, Mehmet ORHAN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Recep Onur UZUN, Ömer KELEŞ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (1987) Lıapunov’un İkinci Metodu İle Bir Güç Sisteminin Kararlılığının İncelenmesi Öz   PDF
Ayhan ALBOSTAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O İLE ÇALIŞAN ÇİFT ETKİLİ BİR SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ANALİZİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
Arzu ŞENCAN
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lineer Elektromanyetik Fırlatıcı Sistem Tasarımı Ve Eşdeğer Devre Modeli Kullanarak Geliştirilmiş Fırlatma Performansı İçin Boyut Optimizasyonu Öz   PDF
İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: YALIN ALTI SİGMA METODOLOJİSİ Öz   PDF
Ediz ATMACA, S. Şule GİRENES
 
Toplam 1698 ögeden 1001 - 1050 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>