Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) KISMİ AÇIK VE EĞİMLİ HACİMLERDE DOĞAL KONVEKSİYONUN SAYISAL İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayla DOĞAN, Serhat BAYSAL, Şenol BAŞKAYA
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) KISMİ VE TAM DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ELASTO-PLASTİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Fırat KAYMAK, Mehmet Emin TUNA
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Kitlesel Özelleştirme Ortamında Süreç Planlama Ve Çizelgeleme Entegrasyonu: Hibrit Bir Yaklaşım Öz   PDF
Alper ŞEKER, Serpil EROL
 
Cilt 2018, Sayı 2018 (2018) Kıvrımsız cam elyaf takviyeli kompozit plakalarda pim bağlantılarının deneysel olarak incelenmesi Öz   PDF
Oğuzcan İNAL, Akın ATAŞ
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) KIYI TAHKİMAT YAPILARININ GÜVENİLİRLİĞE DAYALI RİSK MODELİ Öz   PDF
Rıfat TÜR, Can Elmar BARLAS
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Kızılötesi Işınımlı Bir Kurutucuda Kuruma Davranışlarının Deneysel İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa AKTAŞ, Mustafa İLBAŞ, Arif YALÇIN, Murat ŞAHİN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KLASİK BİR TORNA TEZGAHI İÇİN BİLGİSAYAR KONTROLLU PROFİL TORNALAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Öz   Başlıksız
Ömer KELEŞ, Yusuf USTA, Y. Yücel YEŞİLBAĞ, Yücel ERCAN
 
Cilt 32, Sayı 4 (2017) KLASİK TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM TANIMA İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ KULLANIMI Öz   PDF
Didem Abidin, Övünç Öztürk, Tuğba Özacar
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KLİMALAR İÇİN YENİ BİR KONTROL SİSTEMİ Öz   PDF
İbrahim SEFA, H. Tolga KAHRAMAN
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) KLİNKER VE FARİNİN AŞINDIRICI OLDUĞU KOŞULLARDA ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ÖĞÜTÜCÜ OLARAK KULLANILAN DEMİR ESASLI SERT DOLGU İLE KAPLANMIŞ AŞINMA PLAKALARININ ABRASİF AŞINMA DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Gökçe Mehmet GENÇER, Reza Ghasemi OWSALOU, Süleyman KARADENİZ
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Klinoptilolit Destekli, Polivinil Alkol Bazlı Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakıt Hücresi Performans Testleri Öz   PDF
Alpay ŞAHİN, İrfan AR
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KLİNOPTİLOLİT VE TWEEN-20’NİN ETANOL ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BİYOKÜTLE GELİŞİMİ VE METAL İYONU DEĞİŞİMİYLE İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Kloroheptametin Siyanin Boyarmaddenin Eldesi Ve Floresans Özelliklerininin Belirlenmesi Öz   PDF
Atilla MURATHAN, A. Doğan SOYAL
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) KOBİ’LERDE EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR AHŞAP İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Gülesin Sena Daş, M. Fatih Yaşin
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının Promethee ve Oreste yöntemleri ile belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet Akif YERLİKAYA, Feyzan ARIKAN
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011) KOHEZYONSUZ ZEMİNLER İÇERİSİNDE YATAY YÜKLENMİŞ ÇELİK KAZIKLARIN DEPLASMANLARININ ELASTİK EĞRİ DENKLEMİ YARDIMI İLE BULUNMASI Öz   PDF
Ayhan GÜRBÜZ
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) KOHEZYONSUZ ZEMİNLERE GÖMÜLÜ ANKRAJ PLAKALARININ ÇEKME DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KOLONLARDAN YUVALI TEMELLERE AKTARILAN YÜKLEMENİN LİNEER OLMAYAN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Bahadır ALYAVUZ, Özgür ANIL
 
Cilt 2018, Sayı 2018 (2018) Kompozit malzeme üretiminde kullanılan poliesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Bayram Poyraz, Şevki Eren, Neslihan Gökçe, Ayhan Şamandar, Serkan Subaşı
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012) KONDENSER SERPANTİNİ VE EVAPORATÖR FİLTRELERİNDEKİ TIKANIKLIĞIN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Erdoğan ŞİMŞEK, Mehmet BİLGİLİ, Abdulkadir YAŞAR, Beşir ŞAHİN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE TEMEL KRİTERLERİN HİYERARŞİK MODELLENMESİ İLE ÜRETİLECEK EN UYGUN ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Mücella GÜNER, Önder YÜCEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KONİK REZİSTANSIN SELF, HACİM VE YAYILIM DİRENÇLERİ Öz   PDF
Osman GÜRDAL
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005) KONKAV MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMİ İÇİN GENE-TİK ALGORİTMA TABANLI SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010) KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI Öz   PDF
Türkay DERELİ, Gülesin Sena DAŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) KONTROL SİSTEMLERİNDE BELİRSİZLİKLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ: LYAPUNOV TARZI YAKLAŞIMLAR Öz   Başlıksız
Erkan ZERGEROĞLU, İlyas KANDEMİR, Murat ŞEKER, Emre EROĞLU
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) KONTROLLÜ GEÇİRGEN KALIPLARIN BETON YÜZEY SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Metin ARSLAN, Serkan SUBAŞI
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) KONUŞMACI YAŞ VE CİNSİYETİNİN GKM SÜPERVEKTÖRLERİNE DAYALI BİR DVM SINIFLANDIRICISI İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ergün Yücesoy, Vasif V. Nabiyev
 
Cilt 8, Sayı 2 (1993) Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin Bir Model Tanımı: Woonerf Öz   PDF
Nur ÇAĞLAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) KONUT YER SEÇİMİ-ULAŞIM ETKİLEŞİM TEORİLERİ: KRİTİK BİR LİTERATÜR İNCELENMESİ Öz   Başlıksız
Mehmet C. MARIN, Hakan ALTINTAŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006) KONUTTA KALİTE KAVRAMI VE YAPI HASARLARI Öz   PDF
Ziya UTKUTUĞ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) KONYA KAPALI HAVZASI’NIN TMPA UYDU KAYNAKLI YAĞIŞ VERİLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ Öz   PDF
Meriç Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) KOOPERATİF ÜST BİRLİKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YAŞAM ÇEVRELERİNDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME/BATIKENT ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nuray BAYRAKTAR, Çiğdem GİRGİN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018) K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları Öz   PDF
Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) KÖTÜCÜL VE CASUS YAZILIMLAR: KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) Kozmetik atık sularından fenton prosesiyle organik madde gideriminin ve kinetiğinin incelenmesi Öz   PDF
Yalçın Kemal Bayhan, Gökçe Didar Değermenci
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KRİSTAL SIR UYGULAMALARINDA ZnO’İN KRİSTAL SIR GELİŞİMİNE ETKİSİ Öz   PDF
Keriman PEKKAN, Eda TAŞÇI, Yalçın GÜN
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE Öz   PDF
Reşit YALÇINKAYA, Atilla BIYIKOĞLU
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) KROM MAGNEZİT TUĞLA TOZUNUN PORTLAND ÇİMENTOSUNUN PRİZ BAŞLAMA ve BİTİŞ SÜRELERİNE ETKİSİNİN BULANIK MANTIKLA TAHMİNİ Öz   PDF
Ercan ÖZGAN, Kürşat YILDIZ
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR RÜZGAR JENERATÖRÜNDE KULLANIM İÇİN EKSENEL AKILI BİR SÜREKLİ MIKNATISLI MOTORUN ANALİZİ, TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Emin YILDIRIZ, M. Timur AYDEMİR
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) KÜÇÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN FARKLI BİR BULANIK MANTIK KARAR VERİCİLİ MGNİ METODU Öz   PDF
Onur Özdal MENGİ, İsmail Hakkı ALTAŞ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULA TARİHSEL KENTİNİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN MEKÂN DİZİM ANALİZİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ela ÇİL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KULLANICI MERKEZLİ TASARIM VE ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Diyar AKAR, Mustafa KURT
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) KÜNDEKARİ TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ AHŞAP PANELLERİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Cevdet SÖĞÜTLÜ, Abdullah SÖNMEZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (1994) Küresel Dolgulu Ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Kolon Uzunluğunun Basınç Düşüşüne Etkisi Öz   PDF
Ahmet ALICILAR, Metin GÜRÜ, Atilla M. MURATHAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) KÜRESEL EN İYİ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OTOMATİK KÜMELEME Öz   PDF
Celal ÖZTURK, Emrah HANCER, Dervis KARABOGA
 
Cilt 33, Sayı 1 (2018) Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesinde Östemperleme İşleminin Yorulma Çatlak İlerleme Davranışına Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nihal YUMAK, Kubilay Aslantaş
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010) KÜRESEL KENT ISTANBUL’DA YABANCI SERMAYENIN MEKANSAL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Gülsen YILMAZ
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) KÜRESEL YÜZEYLER ETRAFINDA NANO AKIŞKANLARDA HAVUZ KAYNAMA ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Öz   PDF
Doğan ÇİLOĞLU, Abdurrehim BÖLÜKBAŞI, Harun ÇİFCİ
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) KURU KAYMA ŞARTLARINDA MATRİS YAPISININ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SÜRTÜNME KATSAYISINA VE PİM SICAKLIĞINA ETKİSİ Öz   PDF
Melik ÇETİN, Ferhat GÜL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Kürüme İçin Küçük Ölçekli Otonom İş Makinesi Tasarımı Ve Üretimi Öz   PDF
Önder Halis BETTEMİR, Burak TOMBALOĞLU
 
Toplam 1643 ögeden 951 - 1000 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>