Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MİKRODENETLEYİCİ İLE ROTORU SARGILI ASENKRON MOTOR ROTOR DİRENCİNİN DEĞİŞTİRİLEREK TORK VE HIZ KONTROLÜ Öz   PDF
Şevki DEMİRBAŞ, Erdal IRMAK, Sertaç BAYHAN, İlhami ÇOLAK
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (1992) Mikroişlemci Tabanlı Dc Ve Stepper Motor Kontrol Modülleri Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 23, Sayı 3 (2008) MİMAR KEMALEDDİN SALONU AKUSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Demet IRKLI ERYILDIZ, Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mine Hamamcıoğlu TURAN
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MEKÂNSAL-DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİ-MEKÂN ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ Öz
Pınar DİNÇ
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI Öz   PDF
Nurgül İNAN, Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MİMARİ TASARIMDA BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İLİŞKİSİ Öz   PDF
M. Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi Ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sare SAHİL
 
Cilt 17, Sayı 3 (2002) Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme Öz   PDF
Sevgi LÖKÇE
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlık Eğitimi Ve Toplum Öz
Sare SAHİL
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MİMARLIK EĞİTİMİNDE ALGORİTMA: STÜDYO UYGULAMALARI Öz   PDF
Birgül ÇOLAKOĞLU, Tuğrul YAZAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MİMARLIK TASARIMI PARADİGMASINDA BİOMİMESİS’İN ETKİSİ Öz   PDF
Semra ARSLAN SELÇUK, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
 
Cilt 10, Sayı 1 (1995) Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım Öz   PDF
Esra AKİN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MİNERAL KATKILI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN BETONUN DAYANIMINI TAHMİN ETMEDE OLGUNLUK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Öz   PDF
Hasan ELÇİ, Arın YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MOBİL ELEKTRONİK İMZA, ALTYAPISI ve TÜRKİYE Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Demet KABASAKAL, Mustafa ALKAN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MOBİL ORTAMLARDA BİLGİ VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Şeref SAĞIROĞLU, Hülya BULUT
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi Öz   PDF
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Günay ÖZBAY
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) MOBİLYA İMALATINDA FAALİYET MALİYETLERİ YARDIMIYLA SİMÜLASYON DESTEKLİ PERSONEL ORGANİZASYONU Öz   PDF
Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, Halil İbrahim KORUCA
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öz
Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, M. Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU, Deniz ARSLAN, Efkan YÜKSEL
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı Öz   PDF
Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
 
Cilt 31, Sayı 3 (2016) MODÜLER YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ROBOT MODÜLÜ OMNIMO’NUN TASARIMI VE ÜRETİMİ Öz   PDF
Ali KILIÇ, Sadettin KAPUCU
 
Cilt 22, Sayı 1 (2007) MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDAKİ DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Öz   PDF
Özgür ANIL, M. Çağatay BELGİN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MONTAJ ALANI İŞ DAĞILIMI PROBLEMLERİ İÇİN AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK, M. Bilgehan AKGÜN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE BULANIK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
F. Yeşim KALENDER, Murat Mustafa YILMAZ, Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MONTAJ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adem ÇİÇEK, Mahmut GÜLESİN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) MÜFREDAT BAZLI AKADEMİK ZAMAN ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Yunus Demir, Cafer Çelik
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE VERİLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ Öz   PDF
Süleyman ERSÖZ, Nevra YAMAN, Burak BİRGÖREN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MÜZELERDE ALGILAMA VE AYDINLATMA KRİTERLERİNİN ANALİZİ: ANKARA-ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ORTA HOLÜ Öz   PDF
Cüneyt KURTAY, Uğurtan AYBAR, Aysu BAŞKAYA, Işık AKSULU
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MÜZELERDE SENTAKTİK VE BİÇİMSEL ANALİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 5, Sayı 1-2 (1990) Naclo3 Ve Kbro3’ın Karbondioksitin Karbonatlı Tampon Çözeltilerdeki Reaksiyonu İçin Katalitik Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nurdan SARAÇOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014) Nacl’ Ün Çekirdeklenme Kinetiğine Ağır Metal Safsızlıklarının Etkisi Öz   PDF
Ayhan Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Ahmet GÜLCE
 
Cilt 29, Sayı 2 (2014) NANO PARÇACIK Al2O3/B4C SERAMİK FAZININ MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZLENMESİ VE MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Hakan GÖKMEŞE, Bülent BOSTAN
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016) NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTESİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ: TANECİK BOYUTU ETKİSİ Öz   PDF
Alpaslan Turgut, Şahika Sağlanmak, Serkan Doğanay
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NANOKİL KATKILI POLİAMİD 6 / YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Alim Kaştan
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) NANOKİL VE KABARAN ALEV GECİKTİRİCİ İLAVESİNİN RİJİT POLİÜRETAN KÖPÜK MALZEMELERİN ISIL BOZUNMA VE YANMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bilal AYDOĞAN, Nazım USTA
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) NEGATİF SEÇİM TABANLI BULANIK ARIZA TEŞHİS MODELİ Öz   PDF
İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) NESNE KAYNAŞTIRMA İŞLEMİ İÇİN SİNİRSEL-BULANIK TEKNİĞİ TABANLI BİR YÖNTEM Öz   PDF
Ahmet ÇINAR, Ahmet ARSLAN
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) NİKEL ESASLI WASPALOY ALAŞIMININ TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNDE TAGUCHİ METODU İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ Öz   PDF
Abdil Kuş, Ali Riza MOTORCU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Nikel Oksit - Bakır Oksit Sisteminde Faz Bağıntıları Öz   PDF
Rafet ARIKAN
 
Cilt 29, Sayı 4 (2014) NOHUT SAMANI TARLA ATIĞININ SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ BİYOSORBENT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat KILIÇ, Özge ÇEPELİOĞULLAR, Gamzenur ÖZSİN, Başak Burcu UZUN, Ayşe E. PÜTÜN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) NOKTASAL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ: GÖKSU NEHRİ VE KAYRAKTEPE BARAJI VAKA ANALİZİ Öz   PDF
Nermin Şarlak, Şahnaz Tiğrek
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Nötrino Kütlelerinin Deneysel Çözümlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Güneş TANIR
 
Cilt 17, Sayı 2 (2002) NÜMERİK YÖNTEMLERDE HATA ANALİZİ VE BİR NÜMERİK ÇÖZÜM PAKETİNİN HAZIRLANMASI Öz   PDF
Selma YÜNCÜ, Cihan ASLAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Numune Örselenmeleri Öz   PDF
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017) OBEZİTE RİSKİ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN ÖRNEK TABANLI SINIFLANDIRICI TOPLULUKLARIYLA TESPİTİ Öz   PDF
Faruk BULUT
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA Öz   PDF
Serap Ulusam SEÇKİNER, Mustafa KURT
 
Cilt 4, Sayı 1-2 (1989) Ögrenci İşlemlerinin Sistem Analizi Ve Dbase Iv İle Programlanması Öz   PDF
Selma YÜNCÜ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004) ÖĞRENME ETKİLİ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEMEDE ORTALAMA AKIŞ ZAMANININ ENKÜÇÜKLENMESİ Öz   PDF
Tamer EREN, Ertan GÜNER
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013) Ohrid Gölündeki Su Kalitesinin Değerlendirmesinde Diatome Ve MAKROFİT Endekslerinin Kullanılması Öz   PDF
Kupe Lirika, Imeri Alma, Cara Magdalena, Kurti Dashnor
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009) ÖN KARIŞIMLI BENZİN DOLGUSUNUN HCCI-DI MOTORUNDA YANMA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Özer CAN, Can ÇINAR, Fatih ŞAHİN
 
Toplam 1435 ögeden 951 - 1000 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>