Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Recep Onur UZUN, Ömer KELEŞ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM Öz   PDF
Erdem ÖZÜTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (1987) Lıapunov’un İkinci Metodu İle Bir Güç Sisteminin Kararlılığının İncelenmesi Öz   PDF
Ayhan ALBOSTAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2006) LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O İLE ÇALIŞAN ÇİFT ETKİLİ BİR SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ANALİZİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM Öz   Başlıksız
Arzu ŞENCAN
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lineer Elektromanyetik Fırlatıcı Sistem Tasarımı Ve Eşdeğer Devre Modeli Kullanarak Geliştirilmiş Fırlatma Performansı İçin Boyut Optimizasyonu Öz   PDF
İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL
 
Cilt 24, Sayı 4 (2009) LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: YALIN ALTI SİGMA METODOLOJİSİ Öz   PDF
Ediz ATMACA, S. Şule GİRENES
 
Cilt 2, Sayı 1 (1987) Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Termodinamik Analizi Öz   PDF
Hayri YALÇIN
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin Güleryüz
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013) Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım Öz   PDF
Mehmet KABAK, Ömer Osman UYAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2015) LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Öz   PDF
Ömer KASIM, Ahmet Emin KUZUCUOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 4 (2003) LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ Öz   PDF
Ata SEVİNÇ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2010) LORENZ-TABANLI DİFERANSİYEL KAOS KAYDIRMALI ANAHTARLAMA (DCSK) MODELİ KULLANILARAK KAOTİK BİR HABERLEŞME SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Funda Ergün YARDIM, Erkan AFACAN
 
Cilt 3, Sayı 1-2 (1988) M/M/L Kuyruk Modeli Simülasyonunda Genelleştirilmiş Lambda Dağılımı Öz   PDF
Berna DENGİZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2004) MAKİNA İŞLERLİLİĞİNDE KONUT TASARIMI Öz   PDF
Nazan KIRCI
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MAKİNA SIRALAMA PROBLEMLERİNDE ÇOK AMAÇLI BULANIK KÜME YAKLAŞIMI Öz   PDF
Orhan TÜRKBEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Çevresindeki Bazı Piroklastik Kayaçların Sedimanter Petrografisi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1986) Malı Boğazı (Kalecik - Çandır) Magmatitlerinin Petrografisi Ve Dokusal Analizi Öz   PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
 
Cilt 29, Sayı 3 (2014) MALİYET TABANLI STOKASTİK MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ Öz   PDF
Ahad FOROUGHI, Hadi GÖKÇEN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2003) MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASINDA PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Bahar ÖZYÖRÜK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005) MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN SEÇİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Öz   Başlıksız
Mustafa YURDAKUL, Ahmet Özgür İPEK
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MALZEME VE GEOMETRİK ÖZELLİKLER BAKIMDAN LİNEER OLMAYAN ÇOK KATLI ÇELİK UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU Öz   PDF
Yüksel ESEN, Mehmet ÜLKER
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008) MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Bengi AYKAÇ, Hüsnü CAN
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) Manyetik Parçacık Görüntüleme için Sinyal-Gürültü Oranını Eniyileyen Görüntü Geriçatım Tekniği Öz   PDF
Ecem Bozkurt, Emine Ülkü Sarıtaş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MARŞ MOTORU AKIM SİNYALLERİ WAVELET ANALİZ SONUÇLARININ BULANIK MANTIK İLE SINIFLANDIRILARAK ARIZA TESPİTİ Öz   PDF
Raif BAYIR, Ömer Faruk BAY
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012) MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Öz   PDF
Sezgin KAÇAR, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010) MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI Öz   PDF
Cüneyt BAYILMIŞ, Murat ÇAKIROĞLU, Selim Şeref ÖZTÜRK, İlyas ÇANKAYA
 
Cilt 26, Sayı 2 (2011) MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN UÇ ETKİLİ LİNEER ASENKRON MOTORUN KONTROL SİMÜLASYONU Öz   PDF
Hüseyin ALTUN
 
Cilt 32, Sayı 2 (2017) MATRİS YAPISININ ve BORLAMA SÜRESİNİN Cu-Ni-Mo ALAŞIMLI KGDD’İN AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ, Kenan GÜLSÜN
 
Cilt 28, Sayı 3 (2013) Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Hasan KARABULUT, Ramazan ÇITAK, Hanifi ÇİNİCİ
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008) MEKANİK ALAŞIMLAMA VE EKSTRÜZYON SONRASI Al4C3 OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF
Bülent BOSTAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2006) MEKANİK ÖZELLİK VE KESME GEOMETRİSİNİN AA2014 ALAŞIMININ İŞLENEBİLME ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Öz   Başlıksız
Yusuf ÖZÇATALBAŞ, Bayram AYDIN
 
Cilt 28, Sayı 4 (2013) Mekanokimyasal Yöntemle Bor Karbür Sentezi Ve Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemede Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Duygu ARSLAN, Metin GÜRÜ
 
Cilt 31, Sayı 2 (2016) MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR OKSİTTEN ELEMENTEL BOR SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU Öz   PDF
Duygu Gökdai, Metin Gürü, Taner Toğrul
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003) MEKANSAL İMAJ ÜZERİNE BİR DENEME: GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ EĞİTİM BLOĞU GİRİŞ HOLÜ Öz   PDF
Aysu BAŞKAYA, Pınar DİNÇ, Uğurtan AYBAR, Murat KARAKAŞLI
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012) MEME KANSERİ SINIFLANDIRMASI İÇİN VERİ FÜZYONU VE GENETİK ALGORİTMA TABANLI GEN SEÇİMİ Öz   PDF
Oktay YILDIZ, Mesut TEZ, H. Şakir BİLGE, M. Ali AKCAYOL, İnan GÜLER
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015) MEMRİSTOR TEMELLİ SALLEN-KEY SÜZGEÇLER Öz   PDF
Şuayb Çağrı YENER, Reşat MUTLU, H. Hakan KUNTMAN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009) MERMER KESME İŞLEMİNDE BOR YAĞI KATKILI SOĞUTMA SIVISININ DİSK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İsmail UCUN, İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Kubilay ASLANTAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2007) MERMER KESME TESTERELERİNDE OLUŞAN KESME KUVVETİNİN BULANIK MANTIK (BM) YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Öz   PDF
Bekir YALÇIN, İsmail UCUN, Murat KORU
 
Cilt 22, Sayı 3 (2007) MERSİN’İN MEKÂNSAL BİÇİMLENME SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ Öz   PDF
Tolga ÜNLÜ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2009) MESAFE KORUMA İÇİN BİR ÖRÜNTÜ TANIMA UYGULAMASI Öz   PDF
Sami EKİCİ, Selçuk YILDIRIM, Mustafa POYRAZ
 
Cilt 31, Sayı 4 (2016) METAMALZEME TABANLI GENİŞ BANT IŞIMA EMİCİ YAPILAR KULLANILARAK RADAR KESİT ALANININ AZALTILMASI Öz   PDF
Kadir Özden, Ahmet Özer, Okan Mert Yücedağ, Hasan Koçer
 
Cilt 30, Sayı 3 (2015) METİN SINIFLANDIRMADA SEZGİSEL ARAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Ahmet HALTAŞ, Ahmet ALKAN, Mustafa KARABULUT
 
Cilt 26, Sayı 3 (2011) METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU Öz   PDF
Salih KARAASLAN, Nureddin DİNLER, Nuri YÜCEL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL, EKONOMİK VE BARINMA SORUNLARININ ANALİZİ Öz   PDF
Şule ÖZBEKMEZCİ, Sare SAHİL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2004) MİDYAT GELENEKSEL KENT DOKUSU VE EVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Neslihan DALKILIÇ, Işık AKSULU
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007) MIG/MAG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ÇELİK MALZEMELERDE İLAVE TEL TÜRLERİ VE KORUYUCU GAZ KARIŞIMLARININ EĞMELİ YORULMA ÖMÜRLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydın ŞIK
 
Cilt 21, Sayı 4 (2006) MIG-MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BORULARIN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ Öz   Başlıksız
Behçet GÜLENÇ, İlhan CANDAN, Nizamettin KAHRAMAN
 
Cilt 32, Sayı 3 (2017) MİKROALGLERDEN YENİLENEBİLİR BİYOYAKIT ÜRETİMİ Öz   PDF
Harun Elcik, Mehmet Çakmakcı
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1991) Mikrobilgisayar Kontrollü Işıklı İletişim Sistemi Tasarımı Ve Yapımı Öz   PDF
Müzeyyen SARITAŞ
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012) MİKRODALGA İLE SİNTERLENMİŞ Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti TOZ KARIŞIMLARININ Cu ARATABAKALI DİFÜZYON KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Mehmet ÇAKMAKKAYA, Şükrü TALAŞ
 
Toplam 1435 ögeden 901 - 950 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>