Cilt 34, Sayı 2 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Kesme derinliğinin sertleştirilmiş çelik malzemenin kriyojenik talaşlı imalat performansına etkisi PDF
Yusuf Kaynak, Armin Gharibi
Çok bileşenli kurşunsuz alaşımlara eşlik eden termodinamik özelliklerin belirlenmesi PDF
Hüseyin Arslan, Ali Dogan
Binaya entegre fotovoltaik sistemlerde azimut ve eğim açısı etkilerinin incelenmesi PDF
Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir
Toz enjeksiyon kalıplamada krom arayüzeyi kullanılarak montajlı parça imalatının araştırılması PDF
Oguz Yilmaz, Kamran Samet, Harun Kocak, Cetin Karatas
Sodyum aljinat/poli(etilen glikol) karışımların karışabilirliğinin bulanık sistemlerle tahmini PDF
Dilek imren koç, Nisa Özel Ergün, Mehmet Levent Koç
Beyin bilgisayar ara yüzü kullanımının bilişsel yüklenme açısından değerlendirilmesi: Bir pilot uygulama PDF
Emin Kahya, Necmettin Fırat Özkan, Berna H. Ulutaş
Karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin ergiyik biriktirme yöntemi ile eklemeli imalatı: fiber oranı ve yazdırma parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi PDF
Hüseyin Kürşad Sezer, Oğulcan Eren, Hüseyin Rıza Börklü, Veysel Özdemir
Otomat çeliğinin tornalama işleminde iş parçası çapı ve çıkıntı uzunluğunun yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve yüzey pürüzlülüğünün ANFIS ile modellenmesi PDF
Mustafa Dere, İ. Hüseyin Filiz
PMMA/mikroküre/montmorillonit nanokompozit ve PMMA/mikroküre/halloysite nanokompozitin atom transfer radikal polimerizasyon tekniği ile üretilmesi ve mekanik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi PDF
Tayfun Bel, Cüneyt Arslan, Nilgün Baydoğan
Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi PDF
Engin Ünal, Faruk Karaca, Furkan Sarsılmaz
Akciğer nodül özelliklerinin tahmininde çeşitli sınıflama stratejilerinin incelenmesi PDF
Aydın Kaya, Ali Seydi Keçeli, Ahmet Burak Can
Bir modal empedans tabanlı istatistiksel enerji analizi yordamı ile çizgisel bağlantılı belirsiz kompozit yapıların orta ve yüksek frekans titreşim analizi PDF
Abdullah Seçgin, Murat Kara, Serkan Güler
Hegzaklorosiklohegzan izomerlerinin metal oksit varlığında gezegen hareketli bilyalı değirmen kullanılarak mekanokimyasal deklorinasyonu PDF
Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE FINE-KINNEY VE GİA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU PDF
Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Lİyaddin Yeşilkaya, Osman Çolak
Farklı trafik, zemin, malzeme ve iklim koşulları için mekanistik-ampirik (M-E) yöntemle tasarlanan derzli donatısız rijit üstyapı sistemlerinin karşılaştırılması PDF
Hande Işık Öztürk, Emine Bilge Tan, Emin Şengün, İsmail Özgür Yaman
HEVC Üzerinde Düşük Bit-Derinliğine Sahip Hareket Kestirim Yöntemlerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi PDF
Ramazan Duvar, Ayhan Küçükmanisa, Orhan Akbulut, Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
3D baskı ve bakır kaplama ile üretilen dalga kılavuzu dönüş elemanlarının performanslarının incelenmesi PDF
Abdullah Genç, Tuna Göksu, Selçuk Helhel
Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması PDF
Mehmet Fatih Aycan
Sahil güvenlik yüzer unsurlarının arama ve kurtarma önceliklerinin tanımlanmasında analitik ağ süreci kullanımı PDF
Günay Uzun, Mehmet Kabak
Işık raflarının ofis yapılarında enlemlere göre verimleri PDF
Cüneyt Kurtay, Okay Esen
Biyo-yağ üretimi için mikroalgin metal halojenürler ile hidrotermal sıvılaştırılması PDF
Mehmet Kuddusi Akalın
Mekanik otofretaj işleminin eniyilemesi PDF
Veli Çelik, Onur Güngör, Halil Yıldırım
Modelleme göstergelerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi PDF
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
Kendi ağırlığının dairesel delik içeren eğilme altındaki öngerilmeli şerit-plağın dinamik analizine etkisi PDF
Ülkü Babuşcu Yeşil
Otomobillerde düşük frekanslı uğultu probleminin ayarlı kütle sönümleyicisi kullanımıyla iyileştirilmesi PDF
Akın Oktav, Çetin Yılmaz, Günay Anlaş
Patlama kaynağı yöntemi ile birleştirilen ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) – S235JR kompozit malzemelerde patlayıcı oranının mikroyapı ve yorulma özelliklerine etkisi PDF
Özer Pamuk, Ahmet Durgutlu
Pamuk yağı metil esteri-eurodizel yakıt karışımlarının direkt püskürtmeli bir dizel motorunun yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkisi PDF
Ahmet Keskin
Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Sektörünün Şehirlerin Panel Verilerine Dayalı Olarak Etkinlik ve Verimliliklerinin Ölçümü PDF
Erhan Berk, Hakan Çerçioğlu
Kesir dereceli PI denetleyici içeren zaman gecikmeli bir bölgeli yük frekans kontrol sisteminin kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi PDF
Şahin Sönmez, Saffet Ayasun
Kalsiyum oksit varlığında teknik hegzaklorosiklohegzan’nın mekanokimyasal parçalanması PDF
Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
Kablosuz sensör ağlarda konumlandırma yöntemleri ve K-means++ kümeleme yöntemi ile yeni yaklaşım PDF
Merve Kanmaz, Muhammed Ali Aydın
Elektrik ark ocaklarının akkor flamanlı lambalarda oluşturduğu ışık kırpışmasının değerlendirilmesi için iyileştirilmiş spektral ayrıştırma yöntemi PDF
Sıtkı Akkaya, Özgül Salor Durna
Dikdörtgen payandalı yüksek yığma duvarların düzlem dışı deprem dayanımlarının yaklaşık hesabı PDF
Rabia İzol, M. Arif Gürel, Recep Kadir Pekgökgöz, Fatih Avcil
GMACA ile hareket tespiti yapılan video görüntülerde insan hareketlerinin tanınması PDF
Serkan Peldek, Yaşar Becerikli
Çelik fiber katkısının farklı boyuna donatı oranına sahip betonarme döşemelerin zımbalama davranışı üzerinde etkileri PDF
Selçuk Saatcı, Süleyman Yaşayanlar, Yonca Yaşayanlar, Baturay Batarlar
Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti PDF
Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
Reaktör Gövdesinde Kullanılan Kompozit Levhalardaki Kusurlar Civarında Termal Gerilme Analizi PDF
Osman Bulut
Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi PDF
Ahmet Alper Yontar, Yahya Doğu
Islak Öğütme Yöntemi ile Metalik Demir ve Kobalttan Hazırlanmış CoFe2O4 Nanoyapılarda Doyum Manyetizasyonunun Yapıya Bağlı Değişimi PDF
Mehmet Burak Kaynar, Ahmet Toprak, Şadan Özcan
Uçuş esnasında değiştirilebilir kanat profili kullanarak NACA 4412’nin aerodinamik performansının artırılması PDF
İbrahim Göv, Mehmet Hanifi Doğru, Ümit Korkmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.