Cilt 34, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Delikli levhalarla güçlendirilmiş tuğla duvarların hesabı için öneriler PDF
Eray Özbek, Bengi Aykaç, Hüsnü Can, İlker Kalkan, Sabahattin Aykaç
Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneylerinde istatistiksel ortalama kontrol grafiklerinin kullanımı PDF
Hüseyin Ankara, Fatma Çiçek
Mikrotremor verisi kullanılarak zeminlerin dinamik büyütme faktörü değerlerinin hesaplanması: İzmir (Kuzey) örneği PDF
Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
Hava hedeflerinin tespiti için yakın gerçek zamanlı çoklu frekans bandı destekli pasif radar sisteminin geliştirilmesi PDF
Burak Tüysüz
Pompaj depolamalı hibrid enerji sistemi optimizasyonu -Türkiye için vaka analizi PDF
Ayse Selin Kocaman
Stone-Wales kusuru içerisindeki farklı bölgelere azot atomu katkılandırmanın grafenin mekanik özellikleri üzerine etkisi PDF
Ahmet Emin Şentürk, Ahmet Sinan Öktem, Alp Er Şevki Konukman
Kesikli zaman modelleri kullanılarak Zonguldak, Soma ve Beypazarı kömürlerinin sıvılaştırma mekanizmalarının belirlenmesi PDF
Emir Hüseyin Şimşek, Fatih Güleç, Hakan Kavuştu, Ali Karaduman
Uzmanlık katsayılarının belirlenmesinde kullanılan farklı yaklaşımların geliştirilmiş bulanık analitik hiyerarşi süreci metodu üzerindeki etkilerinin analizi PDF
Bekir Sahin, Devran Yazır
Yüksek fırın granüle cürufunun sert kaplama uygulanmış ve uygulanmamış çeliklere karşı erozif aşındırma davranışının incelenmesi PDF
Recep Demirsöz, Refik Polat, Ahmet Türk, Garip Erdoğan
Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve yanma karakteristiklerine etkileri PDF
İsmet Sezer
Silis dumanın geri kazanılmış agregalı beton kırılma parametreleri ve çatlak haritası üzerine etkisi PDF
Özgür Çakır, Hasan Dilbas
Destekli PES membranların hazırlanması ve karakterizasyonu PDF
Berna Topuz, Levent Yılmaz, Halil Kalıpçılar
Çarpan eğik akışkan jet kullanarak düz plaka üzerindeki akış ve ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi PDF
Amir Lak, Tamer Çalışır, Şenol Başkaya
Süt sığırı barınaklarından kaynaklanan kirletici gaz dağılımlarının modellenmesi PDF
İlker Kılıç, Onur Kazım Demirarslan
Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu PDF
İbrahim Çiftçi, Hüseyin Gökçe
Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi PDF
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
Yapay kalp destek ünitesinin kan viskozitesi ölçümünü gerçekleştiren titreşimli bir viskozimetre olarak geliştirilmesi PDF
Ali Akpek
Odaklanma – meditasyon sürecinin aktif EMDR yazılımı ile kontrol edilmesi PDF
Uğur Fidan, Neşe Özkan
Türkiye’deki yüksek hızlı tren (YHT) kullancılarının ücret tercihlerinin ve zaman değerlerinin değerlendirilmesi PDF
Hediye Tuydes Yaman, Gülçin Dalkıç
Havacılık endüstrisinde yeni trend: Al-Li alaşımları PDF
Süleyman Kılıç, İlyas Kaçar, Fahrettin Öztürk
Farklı malzemelerden yapılmış dizel partikül filtresi (DPF)’nin rejenerasyon sürecinin sayısal olarak incelenmesi PDF
Müjdat Fırat, Nevfel Yunus Coşkun, Mutlu Okcu, Yasin Varol
Çelik fiberli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi PDF
Sena Tayfur, Ninel Alver, Selçuk Saatcı
PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi PDF
Fatma Kosavalı Çavuş, Yeşim Özcanlı, Murat Beken
Dalga kılavuzu alanlarının zaman-uzayı enerji özelliklerinin türetilmesi PDF
Ahmet Arda Çoşan, Fatih Erden, Oleg A. Tretyakov
Açık çevrim fiberoptik jiroskoplar ile açısal hız ölçümünde harmonik analize dayalı yeni bir yaklaşım PDF
İsa Navruz, Fikret Arı, Kaan Yücel, Fatma Kübra Çetinkaya
PEM yakıt hücresi uygulamaları için imidazol fonksiyonel nano SiO2/Nafyon nanokompozit membranların üretilmesi PDF
Ayşe Aslan, Ali Murat Soydan, Eda Gümüşdereli
Sanal yerel alan ağlarında ağ trafiği dengeleme için SNMP tabanlı yeni bir algoritma PDF
Serdar Kırışoğlu, Resul Kara, İbrahim Özçelik
Çok kategorili ürün çeşidi belirleme problemi ve Türkiye’de bir uygulaması PDF
Ebru Angun
Bir ortaokul binasının maliyet ve enerji etkin yenilenmesi için bir yaklaşım PDF
Yiğit Yılmaz, Gül Koçlar Oral
Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi PDF
H. Mehmet Taşdemir, Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
Yarıklı boru kanatçıklara sahip ısı değiştiricisinin performans analizi PDF
Mehmet Kaya
Akademik işbirliklerinin yeni bir çizge olarak modellenmesi ve istatistiki analizi PDF
Kenan İnce, Ali Karcı
İkinci dereceden ölü zamanlı ve geri tepmeli sistem parametrelerinin, röle testi ve PSO, CS, FA algoritmaları ile belirlenmesi PDF
Murat Erhan Çimen, Ali Fuat Boz
Çimento esaslı lifli kompozitlerin dijital görüntü korelasyonu yöntemi ile çoklu çatlak davranışının incelenmesi PDF
Tarık Yıldırım, Kamile Tosun Felekoğlu, Eren Gödek, Muhammer Keskinateş, Burak Felekoğlu, Okan Önal
Anodize Ti6Al7Nb’un simule edilmiş vücut sıvısı ile etkileşimi Merve İzmir1 PDF
Merve İzmir, Yiğithan Tufan, Batur Ercan
Öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama temelli çözüm yaklaşımı PDF
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı, Merve Köse Küçük
Bor ile yapılan tane inceltmenin Al-30Zn alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisi PDF
Ali Paşa Hekimoğlu, Yunus Emre Turan, İlhan İlker İsmailoğlu, Musab Ensar Akyol, Ercan Şen
Afyon yöresindeki yüksek gözenekli yapı taşlarında su itici kimyasal kullanılmasının tuz kristalleşmesine etkisinin araştırılması PDF
Mustafa Yavuz Çelik, Ramazan Tığlı
Zaman gecikmeli mikro-şebeke sistemlerin Rekasius yerine koyma yöntemiyle kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi PDF
Hakan Gündüz, Saffet Ayasun, Şahin Sönmez
Weibull ve Rayleigh dağılımlarına göre Elazığ ilinin rüzgâr enerjisi potansiyelinin istatiksel analizi PDF
Ebru Kavak Akpınar, Nilay Balpetek


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.