Cilt 33, Sayı 4 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Organik Rankine- Brayton birleşik çevriminin enerji ve ekserji analizi PDF
Önder Kaşka, Onur Bor, Nehir Tokgöz
3-boyutlu fırçacık dönüşümü tabanlı tıbbi hacim iyileştirme PDF
Alper Selver, Oğuz Dicle
Farklı ön işlem uygulanan Ahlatın kuruma ve büzülme davranışının modellenmesi PDF
İnci Türk Toğrul, Rabiya Safiye Çelebi, Hasan Toğrul Toğrul
Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: Var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması PDF
Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
3DOM CeO2 ve 3DOM ZrO2 destekli nikel katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite çalışmaları PDF
Filiz Derekaya, İkbal Ay
Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma PDF
Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi PDF
Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali Oral, M. Cemal Çakır
Hareketli yük etkisindeki çatlaklı elastik kirişlerde gerilme şiddeti faktörleri PDF
Volkan Kahya, Sebahat Karaca
Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği PDF
Müsteyde Baduna Koçyiğit, Hüseyin Akay
Monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi PDF
Berrak Öztürk Şimşek, Aydın Akan
Düzlemsel ve mesoyapılı perovskit güneş pillerinin performans açısından karşılaştırılması PDF
Mehmet Durmuş Çalışır, Ali Kılıç
ρ-kazanım: Fayda temelli veri yayınlama modeli PDF
Yılmaz Vural, Murat Aydos
Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen tungsten-bakır kompozit malzemelerin mikro frezelenmesi: Kompozisyon ve sinterleme sıcaklığının etkisi PDF
Ali Erçetin, Kubilay Aslantaş, Mustafa Perçin
Kompozit malzeme üretiminde kullanılan polyesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi PDF
Bayram Poyraz, Şevki Eren, Neslihan Gökçe, Ayhan Şamandar, Serkan Subaşı
Ağaç-tohum algoritmasının CUDA destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması PDF
Mustafa Servet Kıran, Ahmet Cevahir Çınar
Polivinil alkol kompozit nanoliflerin hazırlanması ve katı-faz polivinil alkol’ün fotokatalitik bozunması PDF
Hafize Nagehan Köysüren, Özcan Köysüren
Bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme PDF
Hale Hapoğlu, Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Pelin Yıldırım, Nihal Yılmaz, Lale Balas
Zift esaslı karbon fiber üretimi PDF
Gamzenur Özsin, Ayşe Eren Pütün
Kıvrımsız cam elyaf takviyeli kompozit plakalarda pim bağlantılarının deneysel olarak incelenmesi PDF
Oğuzcan İnal, Akın Ataş
Kaiser-Hamming pencere yapısı ve Huang dönüşümü kullanılarak iki boyutlu sayısal süzgeç tasarımı ve imge iyileştirme uygulaması PDF
Kemal Avcı
Karanlık fermentasyon ile biyohidrojen üretimine işletim parametrelerinin etkisi PDF
Baran Özyurt, Zeynep Yilmazer Hitit, Furkan Soysal, Şule Camcıoğlu, Bülent Akay, Suna Ertunç
Farklı parametrelere sahip evolvent düz dişli çarkların sonlu elemanlar yöntemi ve grafik metot ile gerilme analizi PDF
Oğuz Doğan, Tufan Gürkan Yılmaz, Fatih Karpat
Farklı malzemelerin toprak – hava ısı değiştiricisinin (THID) ısıl performansına etkisinin incelenmesi PDF
Hüsamettin Bulut, Yunus Demirtaş, Nesrin İlgin Beyazit
Elektrikli bir araç için tekerlek içi asenkron motorun tasarım ve optimizasyonu PDF
Uğur Demir, Mustafa Caner Aküner
Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi PDF
Fatma Esen, Gizem Kayıkçı
Gerilim kontrol tabanlı ev enerji yönetim sistemi için bir akıllı transformatör uygulaması PDF
Uğur Savaş Selamoğulları, Onur Elma
İristeki sodyum halkası genişliği ile kolesterol seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi PDF
Çetin Kurnaz, Burak Kürşat Gül
Yeni bir depo tasarım problemi ve polinomsal zamanlı optimal sipariş toplama algoritması önerisi PDF
Ömer Öztürkoğlu, Deniz Hoşer
Orta yükseklikteki hasar görmüş betonarme bir binanın hasargörebilirliğinin incelenmesi PDF
Zeynep Çiftçi, İlknur Fatma Kara, Yasin M. Fahjan
Akımsız Ni-B kaplama ile demir esaslı toz metal kompaktların yüzey özelliklerinin geliştirilmesi PDF
Ulaş Matik


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.