Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Zemin-yapı etkileşimli sistemlerde en büyük doğrusal olmayan yer değiştirme oranı PDF
Yaşar Avcı, Ufuk Yazgan
Biyogazın oksidatif buhar reformlaması için Ni-CeO2/MgAl hidrotalsit benzeri katalizörün hazırlanması PDF
Merve DOĞAN ÖZCAN, Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN
Denizel Diatom İzolasyonu, Tanımlanması ve Besin Maddelerinin Diatom Büyümesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Sait Çinar, Didem Özçimen, Mete Yılmaz
EDM ile kaba işlemede küresel uçlu elektrotların kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması; dikdörtgen ceplerin boşaltılması PDF
Engin Avlar, Murat Dilmeç, Hüseyin Selçuk Halkacı
Güç Sistemlerinde Ünite Tahsisi için Döner Rezerv Gereksinimi Optimal Değerinin Kayıp Parametrelerin Dikkate Alınarak Hesaplanması PDF
Mehmet Rıda TÜR, Selim Ay, Abdulfetah Shobole, Mohammed WADI
Güvenlik takibi için sensör füzyonlu akıllı giysi tasarımı PDF
Engin Eşme, Bekir Karlik
Şekil Hafızalı NİTİ Alaşımının Mikro Frezelenmesi ve Kritik Talaş Kalınlığının Belirlenmesi PDF
Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
Bazik Kırmızı 46 Tekstil Boyasının Zonguldak Kömüründen Elde Edilen Farklı Aktif Karbonlar Üzerinde Adsorpsiyon Davranışının Karşılaştırılması PDF
Türkan Kopaç, Elvan Sulu
Inconel 718 süperalaşımının delinmesinde kriyojenik soğutmanın delme performansı üzerine etkilerinin araştırılması PDF
Necati Uçak, Adem Çiçek
Ultrason destekli Sol-Jel yöntemi ile kumdan Aerogel Sentezi, karakterizasyonu ve termal yalıtım sıvası üretiminde değerlendirilmesi PDF
Nevin Karamahmut Mermer, Sabriye Pişkin
Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Yapılı Östenitik Paslanmaz Çelik Alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 İlavelerinin Tane Büyümesi ve Sertliğe Etkisi PDF
Hasan Kotan
Spermiogram Görüntülerinden Hareket Belirleme Yöntemleri ile Aktif Sperm Sayısının Tahmini PDF
Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci
Diferansiyel Gelişim Tabanlı Çoklu Bulanık Kernel Kümeleme PDF
Emrah HANCER
OLED TV İçin Yarım Köprü LLC Rezonans Dönüştürücü Güvenilirlik Analizi PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
İki aşamalı tedarik zinciri koordinasyonunun bulanık talep altında analizi PDF
Hülya Torun, Gülçin Canbulut
Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı PDF
Serdar Ekinci
Humerus kırıklarında kullanılan kemik plakalarının eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliğinin incelenmesi PDF
Mehmet Fatih Aycan
Jenerik Sualtı Aracı Üzerinde Lighthill-Curle Yöntemi ile Hidroakustik İncelemeler PDF
Emre Güngör
Yanıt yüzey metodu kullanarak mikrodalga ile elma kurutmanın optimizasyonu PDF
Hakan Yoğurtçu
OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
Deniz dibi tarama malzemesi, kömür uçucu külü ve atık döküm kumunun hafif agrega olarak geri kazanımı PDF
Pembe Özer Erdoğan, Hatice Merve Başar
Bölgesel evrişimsel sinir ağları tabanlı MR görüntülerinde tümör tespiti PDF
Ali Arı, Davut Hanbay
Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi PDF
Raşit Sezer, Ayşegül Bilen, Emre Yılmaz, Selim Ertürk, Cüneyt Arslan
R.delemar ve Candida Türlerinin İmmobilizasyonu İle Sentezlenen Biyokompozitlerle Tetrasiklin Giderimi PDF
Feray KİP, Ünsal AÇIKEL
Yüksek zımba hızının, AISI 304 paslanmaz çelik iş parçası kesme yüzeyi sıcaklığı ve kalitesine olan etkisinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi PDF
kaan emre Engin, Ömer Eyercioğlu
Karbon Nanotüp (KNT) Takviyeli Ti-6Al-4V/KNT kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi PDF
İsmail Topçu, Arif Nihat Güllüoğlu, Mustafa Kemal Bilici, Hamit Özkan Gülsoy
Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi PDF
Musa Balta, İbrahim Özçelik
N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi PDF
Murat Erdem
Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma PDF
Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
Farklı parametreler için nanoakışkanlar ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi PDF
MUSTAFA KILIÇ, OKAN ÖZCAN
Değişik geometrilere sahip enerji sönümleyici profillerin açılı yükler altında performanslarının incelenmesi PDF
Murat Altin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.