Cilt 33, Sayı 3 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Çatlaklı dairesel eğri kompozit kirişlerin titreşim analizleri PDF
Taylan Memik Daş, Ayşe Yılmaz
Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi PDF
Ömer Öztürkoğlu, Yeliz Kocaman, Şevkinaz Gümüşoğlu
Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi PDF
Osman Akın Kutlar, Ömer Cihan, Hüseyin Emre Doğan, Abdurrahman Demirci
Yalıtkan sıvıların delinme deneylerinde kullanılan farklı elektrot sistemlerinin SEY ile elektrik alan incelemesi PDF
Eyüp Taslak, Özcan Kalenderli
Patlıcan Dilimlerinin Kurutma ve Rehidrasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi PDF
İbrahim Doymaz, Cansu Aktaş
Doğu Karadeniz kıyılarında balıkçı barınaklarının sığlaşması PDF
Veli Süme, Ömer Yüksek
Kent dışı bir üniversite kampüsünün dış mekânlarında ısıl konfor, kullanım ve mekân dizim analizi PDF
Özgür Göçer, Ayşe Özbil Torun, Mujesira Bakoviç
Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi PDF
Nihal Yılmaz, Asu İnan
Gölgelik alanlarda komşu nesnelerin ışımaya olan etkisinin gerçek veriler ve fiziksel ışıma modeli üzerinden incelenmesi PDF
Emrah Oduncu, Seniha Esen Yüksel
Cam elyaf ile katkılandırılmış tarımsal atıklar kullanılarak üretilen lif levhaların (MDF) mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi PDF
Nihan Kaya
Organik Rankine çevrimi entegre edilmiş S-CO2 kullanılan bir gaz türbin çevriminin termodinamik ve termoekonomik analizi PDF
Alperen Tozlu, Emrah Özahi, Ayşegül Abuşoğlu
Stereolitografi ile üç boyutlu (3B) olarak biyobaskılanmış yapay kalp kapakçıklarının biyouyumluluk özelliklerinin analizi PDF
Ali Akpek
Nano magnezyum spinel ve kolemanit ile bitümün performans özelliklerinin geliştirilmesi PDF
Anıl Öcal, Metin Gürü, Murat Karacasu
Raylı sistemlerde görev çizelgeleme probleminin modellenmesi ve çözümü PDF
Pınar Zarif Tapkan, Lale Özbakır, Sinem Kulluk, Burak Telcioğlu
Farklı formasyonlar için hidrolik iletkenlik ile formasyon katsayısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bursa örneği PDF
Gökçen Eryılmaz Türkkan, Serdar Korkmaz
Alçak Gerilim Ekspres Fider Uygulaması ile Sezonsal Yüklenme Farkları Yüksek Olan Dağıtım Transformatörlerin Boşta Kayıplarının Azaltılması PDF
Osman Bülent Tör, Mahmut Erkut Cebeci, Naile Kaş, Melih Göktepe, Emrah Kalkan, Seyit Cem Yılmaz, Aşkın Gündoğdu, Ali Nezih Güven
MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması PDF
Yiğit İmece, Oğuz Erdem, Bedri Tuç
Bronz ve dökme demir talaşlarının geri dönüştürülmesiyle prizmatik şekilli makine elemanı üretimi ve mekanik karakterizasyonu PDF
Abdullah Aslan, Emin Salur, Aydın Güneş, Ömer Sinan Şahin, Hakan Burak Karadağ, Ahmet Akdemir
Kamu Özel Sektör İşbirliği ile Yapılan Projelerdeki Kritik Başarı Faktörlerinin Çeşitleme İle İncelenmesi: Türkiye Perspektifi PDF
Cenk Budayan
Farklı Boylarda Sarmal Şerit Yerleştirilmiş Eğimli Boru İçi Akışta Isıl Ve Hidrodinamik Performansının Deneysel İncelenmesi PDF
Kaan Yaman, Gökhan Arslan
Işınım soğutma sistemlerindeki yoğuşma probleminin çözümüne yönelik yeni bir yöntem ve ısıl konfor incelemesi PDF
Aliihsan Koca
Elektrikli araç şarj istasyonu yüklerinin güvenilirlik indisleri üzerine etkilerinin incelenmesi PDF
Doruk Güneş, İbrahim Gürsu Tekdemir, Mehlika Şengül, Bora Alboyacı
Bozucu Torklar Altında İzdüşümsel Doğru Akım Motoru Kontrolü PDF
Özgür R. Doruk, Ismail Zuglam
AISI 8620 çelik malzemelerin plazma püskürtme yöntemiyle kaplanması ve kaplamaların karakterizasyonu PDF
Yakup Kaya, Faruk Aktürkoğlu, Nizamettin Kahraman
Serbest yüzey ve küre art izi arasındaki etkileşimlerin araştırılması PDF
Sercan Doğan, Muammer Özgören, Abdulkerim Okbaz, Beşir Şahin, Hüseyin Akıllı
Gaz atomizasyonu ile metal tozu üretiminde toz boyutunun sayısal çözümleme ile belirlenmesi PDF
Yunus Emre Kayalı, Rahmi Ünal
Hidrodinamik kavitasyon ile dezentegre edilen çamurlardaki çözünmüş azot ve fosfor seviyelerinde meydana gelen değişimler PDF
Efsun Dindar, Fatma Olcay Topaç Şagban, Canan Etyam
Metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi PDF
Nevin Çankaya
Yeni bir kaos tabanlı rasgele sayı üreteci kullanan banka şifrematik cihazı tasarımı ve uygulaması PDF
Serkan Akkaya, İhsan Pehlivan, Akif Akgül, Metin Varan
CNC lastik kalıbı işleme makine tasarımı, imalatı ve özgün NC takım yolu oluşturulması PDF
Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, Huseyin Metin Ertunc, Selim Küçükateş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.