Cilt 33, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Çevre sıcaklığı ve kaynak ön tav ısıl işleminin polietilen doğalgaz borularının elektrofüzyon kaynağına etkisi PDF
Asghar Najafigharehtapeh, Ramazan Kaçar
Kalın kompozit silindirik panelin hareketli yük altındaki dinamik analizi PDF
Hasan Kurtaran
Destek vektör makineleri kullanarak dinamik yumurta ağırlıklarının sınıflandırılması PDF
ismail yabanova, Mehmet Yumurtacı
İletken poli(o-anisidin)/ talk kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu PDF
Duygu Anakli, Sevil Çetinkaya, Meral Karakisla, Mehmet Sacak
K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları PDF
Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı PDF
Demet Gönen, Aslan Deniz Karaoglan, Mustafa Ahmet Beyazıt Ocaktan, Ali Oral, Hilal Atıcı, Bünyamin Kaya
Çelik moment çerçevelerde kuvvetli deprem yer hareketi altında arttırılmış deprem etkileri PDF
Bora Akşar, Selçuk Doğru, Bülent Akbaş
İzobütan Dehidrojenasyonunun CrOx/AC Katalizörler Üzerinde İncelenmesi PDF
Meltem Doğan, Saliha Çetinyokuş, Emre Kırcı
Kaotik sistemler ve FPGA tabanlı kaotik osilatörlerin gerçek rasgele sayı üretimindeki (GRSÜ) önemi üzerine bir araştırma PDF
Can Bülent Fidan, Murat Tuna
Gliserol varlığında Rhodotorula glutinis çoğalma kinetiğinin incelenmesi ve katalaz aktivitesinin artırılması PDF
Ayşe Ezgi Ünlü, Serpil Takaç
Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar PDF
İdris Karagöz, Mustafa Öksüz
Dik kesme işleminin Lagrangian sınırlı sonlu eleman modeliyle küresel parmak frezeleme kuvvetlerinin incelenmesi PDF
Mehmet Aydın, Uğur Köklü
Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi PDF
Orkun Özşahin
Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım PDF
Celal Yaşar, Serdar Özyön
Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi PDF
İlker Kazaz, İrfan Kocaman
Rasemik Propranololün Biyokatalitik Derasemizasyonuna Ses Ötesi Dalga ve Tepkime Parametrelerinin Etkisi PDF
Rahime Songür, Ülkü Mehmetoğlu
ölçeklendirilen deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda izolatör deplasmanlarında gözlenen artış PDF
Esengül Çavdar, Gökhan Özdemir
Farklı mineral katkıların epoksi zemin kaplama malzemesinin ıslanmazlığına ve yüzey enerjisine etkisi PDF
Atilla Evcin, Bahri Ersoy, Tayfun Uygunoğlu, İbrahim Güneş
Statik, tuzlu ve asidik sulu ortamların poroziteli yapıtaşlarının kapiler su emme potansiyeline etkisi PDF
Mustafa Yavuz Çelik, Selim Yılmaz
Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemelerin farklı delme yöntemleri ile delinmesinde kesme performansının değerlendirilmesi: Bir araştırma PDF
Şenol Bayraktar
Ortogonal dizinler kullanarak kimyasal buhar çöktürme yöntemi ile büyütülen grafenin ana etkiler analizi PDF
Barış Şimşek, Ömer Faruk Dilmaç
ETSI TS 102 361 sayısal mobil telsiz standardına uyumlu telsizlerin ses kalitesinin ses şiddeti optimizasyonu ve daha iyi ileri hata düzeltme planı kullanılarak arttırılması PDF
Ali Ekşim, Hasan Yetik
Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu PDF
Ömer Aktürk, Zehra Gün Gök, Taylan Memik Daş, Özge Erdemli
Çift Oluklu Betonarme Kiriş Sistemlerinde Boşluk Derinliğinin Davranışa Etkisi PDF
Alper Aldemir
Bilgisayar tomografi imgeleri için geliştirilmiş ters mesafe ağırlıklandırma yöntemi tabanlı süper çözünürlük PDF
Mehmet Cem Çatalbaş, Arif Gülten
Kesici takım asimetrik diş ucu yarıçapının diş dibi eğilme gerilmesine etkileri PDF
Abdullah Akpolat
Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi PDF
Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
EKG verilerinin destek vektör regresyon yöntemiyle sıkıştırılması PDF
Ömer Karal
Asansör uygulamalarında kullanılan daimi mıknatıslı senkron motor tasarımı PDF
Lale T. Ergene, Abdullah Polat, Hosein Bakhtiarzadeh
Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi PDF
Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.