Cilt 2018, Sayı 18-1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kesme derinliğinin sertleştirilmiş çelik malzemenin kriyojenik talaşlı imalat performansına etkisi PDF
Yusuf KAYNAK, Armin Gharibi
Çok bileşenli kurşunsuz alaşımlara eşlik eden termodinamik özelliklerin belirlenmesi PDF
Hüseyin Arslan, Ali Dogan
Binaya entegre fotovoltaik sistemlerde azimut ve eğim açısı etkilerinin incelenmesi PDF
Erdal YILDIRIM, Mehmet Azmi AKTACİR
Toz enjeksiyon kalıplamada krom arayüzeyi kullanılarak montajlı parça imalatının araştırılması PDF
Oguz Yilmaz, Kamran Samet, Harun Kocak, Cetin Karatas
Sodyum aljinat/poli(etilen glikol) karışımların karışabilirliğinin bulanık sistemlerle tahmini PDF
Dilek imren koç, Nisa Özel Ergün, Mehmet Levent Koç
BEYİN BİLGİSAYAR ARA YÜZÜ KULLANIMININ BİLİŞSEL YÜKLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Emin KAHYA, Necmettin Fırat ÖZKAN, Berna H. Ulutaş
karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin ergiyik biriktirme yöntemi ile eklemeli imalatı: fiber oranı ve yazdırma parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi PDF
Hüseyin Kürşad Sezer, Oğulcan Eren, Hüseyin Rıza Börklü, Veysel Özdemir
Tornalama işleminde iş parçası boyutlarının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve modellenmesi PDF
Mustafa Dere, İ. Hüseyin FİLİZ
PMMA/Mikroküre/Montmorillonit Nanokompozit ve PMMA/Mikroküre/Halloysite Nanokompozitin Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Tekniği ile Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Tayfun Bel, Cüneyt Arslan, Nilgün Baydoğan
Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi PDF
Engin ÜNAL, Faruk KARACA, Furkan SARSILMAZ
Akciğer nodül özelliklerinin tahmininde çeşitli sınıflama stratejilerinin incelenmesi PDF
Aydın Kaya, Ali Seydi Keçeli, Ahmet Burak Can
Bir modal empedans tabanlı istatistiksel enerji analizi yordamı ile çizgisel bağlantılı belirsiz kompozit yapıların orta ve yüksek frekans titreşim analizi PDF
Abdullah Seçgin, Murat Kara, Serkan Güler
Hegzaklorosiklohegzan izomerlerinin metal oksit varlığında gezegen hareketli bilyalı değirmen kullanılarak mekanokimyasal deklorinasyonu PDF
Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE FINE-KINNEY VE GİA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU PDF
Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Lİyaddin Yeşilkaya, Osman Çolak
Farklı trafik, zemin, malzeme ve iklim koşulları için mekanistik-ampirik (M-E) yöntemle tasarlanan derzli donatısız rijit üstyapı sistemlerinin karşılaştırılması PDF
Hande Işık Öztürk, Emine Bilge Tan, Emin Şengün, İsmail Özgür Yaman
HEVC Üzerinde Düşük Bit-Derinliğine Sahip Hareket Kestirim Yöntemlerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi PDF
Ramazan Duvar, Ayhan Küçükmanisa, Orhan Akbulut, Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
3D baskı ve bakır kaplama ile üretilen dalga kılavuzu dönüş elemanlarının performanslarının incelenmesi PDF
Abdullah Genç, Tuna Göksu, Selçuk Helhel
Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması PDF
Mehmet Fatih Aycan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.