Cilt 32, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Android Kötücül Yazılımlar İçin İzin Tabanlı Tespit Sistemi PDF
Anıl UTKU, İbrahim Alper Doğru
Eklem Tabanlı Etkili Düşme Tespiti PDF
Muzaffer Aslan, Yaman Akbulut, Abdulkadir Şengür, Melih Cevdet İnce
Çırpan kanadın aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi PDF
İlker YILMAZ, Sinan KEİYİNCİ, Ömer ÇAM, Adem KARCI
NOZUL İÇİ GEOMETRİLERİNİN PARTİKÜL EROZYONUNDA HEDEF MALZEME AŞINMA VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ PDF
Barış Önen, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, Ali Çınar
Etkilerinin Belirlenmesi: Ticari Limanlar & Balıkçı Barınakları PDF
Hatice Merve BAŞAR, Barış GÜZEL, Pembe ÖZER-ERDOĞAN, Leyla TOLUN
SAE 1030 ÇELİK DÖVME MALZEMENİN TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME PARAMETRELERİNİN VE TAKIM AŞINMASININ AKUSTİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
KEMAL YAMAN, MUSTAFA BAŞALTIN
Tekil konumlardan geçen paralel robotlar için hareket planlamasında optimizasyon PDF
Mustafa Özdemir
Değiştirilmiş ateşböceği optimizasyon algoritması ile kural tabanlı çoklu sınıflama yapılması PDF
İbrahim Berkan AYDİLEK
ALEV GECİKTİRİCİLİK ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİLMİŞ POLİ(LAKTİK ASİT)’İN ÖZELLİKLERİNE FARKLI NANO KATKILARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Meral Coban, Ayse Aytac
MSMPR tipi kristalizörde kalsiyum sülfat dihidrat kristalizasyonunun glutamik asit varlığında incelenmesi PDF
Sevgi POLAT, Perviz SAYAN, Sibel Titiz-Sargut
İÇ MEKÂN KONUM TESPİTİNDE SİNYAL HARİTASININ KÜÇÜLTÜLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ PDF
Serpil USTEBAY, Ergün GÜMÜŞ, Muhammed Ali AYDIN, Ahmet SERTBAŞ
Çelik fiber katkılı etriyesiz betonarme kirişlerin davranışı PDF
Selçuk Saatcı, Baturay Batarlar
kablosuz algılayıcı ağlarda hedef kapsama problemi için algılayıcı dağıtımı ile ağın yaşam süresinin optimizasyonu PDF
Recep ÖZDAĞ
İki amaçlı ikinci tip basit montaj hattı dengeleme problemi için bir tabu arama algoritması PDF
Murat Arıkan
Çevre Dostu Atıksu Arıtımı Yöntemleri ile Mikrokirletici Giderimi Kinetiğinin İncelenmesi: LaFeO3 Perovskit Tipi Katalizör Varlığında Metilen Mavisinin Fenton Benzeri Oksidasyonu PDF
Burcu Palas, Gülin Ersöz, Süheyda Atalay
Bulanık Karar Verme Teknikleri İle CBS Destekli Konut Memnuniyeti Araştırması PDF
Bülent Bostancı, Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Merve Koçak Güngör
Reaktif organobentonit katkıların sert poliüretan köpüğün bazı performans özellikleri üzerine etkisi PDF
Murat Erdem, Kübra Ortaç, Bilge Erdem, Hayrettin Türk
KLASİK TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAM TANIMA İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ KULLANIMI PDF
Didem Abidin, Övünç Öztürk, Tuğba Özacar
süperkritik co2 özütlemesi ile iğde çekirdeklerinden quercetin miktarının yüzey cevap metodu ile optimizasyonu PDF
Levent Nuralın, Ayşe Tosun, Fatma Erol, Fatma Betül Akgün, Metin Gürü
KEBAN ve KARAKAYA BARAJLARI ARASI FIRAT NEHRİ'NİN KIYI SEDİMENTLERİ VE SU JEOKİMYASI ÖZELLİKLERİ PDF
Leyla Kalender, Gamze Aytimur
Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama Probleminde Yeni Bir Durum Tahmin Yöntemi Olarak Parçacık Akış Filtresi PDF
Erol DUYMAZ, Abdullah Ersan OGUZ, Hakan Temeltas
HPA algoritması ile çok makinalı güç sistemi kararlı kılıcısı tasarımı PDF
Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu
Gömülü bir platform üzerinde gerçek zamanlı şeritten ayrılma uyarı sistemi PDF
Ayhan Küçükmanisa, Oğuzhan Urhan
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA ÖZNİTELİK TABANLI GİZLİLİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMİ PDF
Hidayet TAKÇI, Pelin CANBAY
Stokastik sınır analizi kullanarak rüzgâr türbinleri için etkinlik değerlendirmesi PDF
Harika AKALIN, Serap ULUSAM SEÇKİNER, Yunus EROĞLU
Sıcak İzostatik Preslemenin A356 Alaşımının Metalürjik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi PDF
Uğur AYBARÇ, Ali KARA, Halil Emre ÇUBUKLUSU, Ömer Burak ÇE
Transformatörlerin kazan duvarlarında meydana gelen kayıpların azaltılması için en uygun şönt eleman boyutlarının belirlenmesi PDF
Mehmet Aytaç ÇINAR, Bora ALBOYACI, Serenay ÇÜRÜKOVA, Oluş SÖNMEZ, Rauf YAPICI
Erken yaş büzülme çatlaklarının lif içeren/içermeyen ultra yüksek performanslı betona gömülü donatı korozyonuna etkisi PDF
Ebru ERTEN, Çağlar YALÇINKAYA, Ahsanollah BEGLARIGALE, Hüseyin YİĞİTER, Halit YAZICI
Kendiliğinden Yerleşen Polimerik Harçlarda Mineral Katkının Reolojik Özeliklere Etkisi PDF
Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, Bahri ERSOY, Atilla EVCİN
Çok fonksiyonlu toplanabilir köprü için yeni bir iki serbestlikli mekanizması önerisi PDF
Şebnem Gür, Müjde Yar, Koray Korkmaz
Su Boru Hatlarında Sızıntı Konum Tespiti İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı IMU Sensör Füzyonu Uygulaması PDF
Abdullah Erhan Akkaya, Muhammed Fatih TALU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.