Cilt 32, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

SICAKLIK KONTROLÜ İLE POLİSTİREN/KİL NANOKOMPOZİT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU PDF
Filiz Orman, Ayla Altınten
YÜKSEK PLASTİSİTELİ KİLLERİN KALICI KAYMA MUKAVEMETİNE PLASTİSİTENİN ETKİSİ PDF
Mustafa Hatipoglu, Recep İyisan
TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZGÜN BİR ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI PDF
Türev Sarıkurt, Abdulkadir Balıkçı
BELLİ AŞILMA OLASIĞINA SAHİP DEBİLERİN BÖLGESEL REGRESYON DENKLEMLERİNİN ELDESİ VE DOĞU KARADENİZ HAVZASI ÖRNEĞİ PDF
Fatih SAKA, Ömer YÜKSEK
FARKLI AKIŞKANLARDA DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ (VRF) SİSTEMİN EKSERJİ VE TERMOEKONOMİK ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Ali İbrahim ATILGAN, Utku TÜRKMEN
GÜNEŞ ALTINDA KURUTULMUŞ HAVUÇ DİLİMLERİNİN REHİDRASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ PDF
Osman İsmail
E-LABORATUVARLAR İÇİN YENİ BİR TASARIM: EŞ ZAMANLI ERİŞİLEBİLEN DENEYSEL UYGULAMA PLATFORMU PDF
ERDAL IRMAK, Ayberk CALPBİNİCİ
L12 yapıdaki Co3Al ve Co3Ta alaşımlarının mekanik ve dinamik özellikleri PDF
Osman ÖRNEK, Ahmet İYİGÖR, Nihat ARIKAN
TÜRKÇE İÇİN ARDIŞIK ŞARTLI RASTGELE ALANLARLA BAĞLILIK AYRIŞTIRMA PDF
METİN BİLGİN, Mehmet Fatih AMASYALI
KENTSEL BÜYÜME MODELİ OLARAK KONSANTRİK HALKALAR TEORİSİNE FİZİK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KUVVET MODELİ ÜZERİNDEN KİNETİK VE POTANSİYEL KENTLEŞME KAVRAMI PDF
ALİ ULAŞ, Pınar Kısa Ovalı
TİTREŞİM VERİSİYLE GÜNCELLENMİŞ SONLU ELEMAN MODELİYLE HASAR SİMULASYONU PDF
Kemal Beyen
KARBON ELYAF TAKVİYELİ KARBON NANOTÜP KATKILI EPOKSİ KOMPOZİT HELİSEL YAYLARIN MEKANİK DAVRANIŞLARI PDF
HAMİT AKBULUT, YAHYA KARA
FİLLED FONKSİYON KULLANARAK VANA ETKİLİ EKONOMİK YÜK DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ PDF
İbrahim Eke, Süleyman Sungur Tezcan, Coşkun ÇELİK
ÜRETİM AŞAMASINDA RAY ve PROFİLDE OLUŞAN KUSURLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR PARALEL KUSUR ALGILAMA ALGORİTMASI PDF
İlhami Muharrem ORAK, Ahmet ÇELİK
MATRİS YAPISININ ve BORLAMA SÜRESİNİN Cu-Ni-Mo ALAŞIMLI KGDD’İN AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ, Kenan GÜLSÜN
SİMETRİK α-KARARLI GÜRÜLTÜ ALTINDA AKILLI ŞEBEKE GÜVENLİĞİ İÇİN DURAĞAN DURUM KESTİRİMİ VE VERİ ENJEKSİYON SALDIRILARININ TESPİTİ PDF
Alirıza Yavuz, Mehmet Emre Çek, Olcay Akay
Bölünmüş talepli eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için karşılaştırmalı matematiksel modeller PDF
Ayşe Bayrak, Bahar Özyörük
Betonarme bir deney binasının hasar düzeyinin Türk Deprem Yönetmeliği’ne (DBYBHY, 2007) göre belirlenmesi PDF
Zeynep Tuna Değer
OVALBÜMİNİN TİTANYUM OKSİT VE ZİRKONYA YÜZEYLERLERLE ETKİLEŞİMİ VE ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI PDF
Türkan Kopaç, Erol Kulaç
AKILLI ŞEBEKELERDE ENERJİ DEPOLAMA UYGULAMALARININ ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR PDF
Engin Özdemir, Ahmet Aktaş, Koray Erhan, Şule Özdemir
AĞIR METALLERİN GİDERİMİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORBAN OLARAK PİRİNA KULLANIMI PDF
Oğuzhan Gök, Özgül Çimen Mesutoğlu
DÜŞÜK SICAKLIK DÜŞÜK ZAMAN ALKALİ ÖN İŞLEMLERİNİN FINDIK KABUĞUNUN BİLEŞİMİ VE ENZİMATİK HİDROLİZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Emir Zafer Hoşgün, Berrin Bozan
KARIŞTIRMA DUYARSIZ FREKANS ATLAMALI METAMALZEME TABANLI ELEKTROMANYETİK ÇİT UYGULAMASI PDF
Hüseyin AKÇELİK, Çağdaş TUNA, Şafak SARAYDEMİR, Yılmaz DURNA, Hasan KOÇER
KONYA KAPALI HAVZASI’NIN TMPA UYDU KAYNAKLI YAĞIŞ VERİLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ PDF
Meriç Yılmaz
Elastik bir ortamdaki grafen tabakanın titreşim hesabı PDF
Çiğdem Demir, Bekir Akgöz, Mehmet Cihad Erdinç, Kadir Mercan, Ömer Civalek
Elektrot Etkileşimi ve Uyartım Eşiğinin Azaltılmasına Yönelik Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Yeni Bir Retina Uyartım Stratejisi PDF
Mahmut Emin Çelik, İrfan Karagöz
Kısa Dönem Elektrik Talep Tahminleri İçin Yapay Sinir Ağları ve Uzman Sistemler Tabanlı Hibrid Tahmin Sistemi Geliştirilmesi PDF
Benan BAŞOĞLU, Mehmet BULUT
İÇ VE DIŞ DİŞLİ ÇARKLARDA MEYDANA GELEN YÜZEY BASINÇLARININ VE DEFORMASYONLARIN İNCELENMESİ PDF
Emin Güllü, Tufan Gürkan Yılmaz
[18F]Flor üretiminde hedef olarak kullanılan [18O]H2O içindeki organik safsızlıkların giderimi PDF
Nuray Yıldız, Deniz Kıvrakdal Özkul
BURSA’NIN ZEYTİNLİK ARAZİLERİNDEKİ TOPRAKLARDA POLİAROMATİK HİDROKARBON (PAH) KONSANTRASYONLARININ BÖLGESEL DEĞİŞİMİ PDF
Gizem EKER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.