Cilt 32, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Amonyak boran varlığında gözenekli stiren divinil benzen kopolimer küreciklerin optimum sentez koşullarının belirlenmesi PDF
Gülay Özkan, Göksel Özkan, Esra İnce, Özge Bildi
İki-Fazlı AC-AC Çeviricinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi PDF
Erkan Deniz, Ömür Aydoğmuş
BİR DÖNER KANATA ARIZA TOLERANSLI UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ TASARIMI PDF
Ahmet ERMEYDAN, Emre KIYAK
FARKLI UZAKLIK HESAPLAMA YAKLAŞIMLARININ TOPSIS ÜZERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ PDF
Mehmet Kabak, Fatih Sağlam, Ahmet Aktaş
KOBİ’LERDE EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR AHŞAP İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA PDF
Gülesin Sena Daş, M. Fatih Yaşin
BÖLÜNMÜŞ VERİ-TABANLI GİZLİLİĞİ KORUYAN ORTAK FİLTRELEME SİSTEMLERİNDE GİZLİ VERİNİN ELDE EDİLMESİ PDF
Burcu Demirelli Okkalıoğlu, Mehmet Koç, Hüseyin Polat
OBEZİTE RİSKİ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN ÖRNEK TABANLI SINIFLANDIRICI TOPLULUKLARIYLA TESPİTİ PDF
Faruk BULUT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN BULANIK ÇOK KRİTERLİ BİR MODEL VE UYGULAMASI PDF
Nahit YILMAZ, Mehmet Burak Şenol
NANOKİL KATKILI POLİAMİD 6 / YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Alim Kaştan
GENELLEŞTİRİLMİŞ İLGİNÇ SINIFLANDIRMA KURALLARININ YAPAY KİMYASAL REAKSİYON OPTİMİZASYON ALGORİTMASI İLE KEŞFİ PDF
Bilal Alataş, A. Bedri Özer
ÇARPAN AKIŞKAN JETLERİ KULLANARAK KANATÇIKLI YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ PDF
Tamer Çalışıır, Sinan Çalışkan, Mustafa Kılıç, Şenol Başkaya
DİK EŞLEŞTİRME ARAYIŞ YÖNTEMİ İLE HİBRİT VERİ SIKIŞTIRMA VE OPTİKSEL KRİPTOGRAFİ PDF
YÜK.MÜH.ERTAN ATAR, PROF.DR.OKAN ERSOY, YARD.DOÇ.DR.LALE ÖZYILMAZ
BİR ÜNİVERSİTENİN İDARİ OFİSLERİNDEKİ ERGONOMİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Necmettin Fırat Özkan, Emin KAHYA
FOURIER DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK GERÇEK ZAMANLI KUMAŞ HATASI TESPİTİ PDF
Kazım Hanbay, Muhammed Fatih Talu, Ömer Faruk Özgüven
Radyal Havalı Yataklarda Basınç Dağılımının Nümerik Analizinde Çözüm Parametrelerinin ve Silindirik Grid Birleşiminin Etkileri PDF
Abdurrahim DAL, Tuncay KARAÇAY
AA 5754-O ALAŞIMININ ILIK DERİN ÇEKİLMESİ ÜZERİNE KALIP YÜZEY AÇISI ve BASKI PLAKASI KUVVETİNİN ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI PDF
Cebeli ÖZEK, Vedat TAŞDEMİR
Kozmetik atık sularından fenton prosesiyle organik madde gideriminin ve kinetiğinin incelenmesi PDF
Yalçın Kemal Bayhan, Gökçe Didar Değermenci
DİZEL MOTORLARDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KARPUZ ÇEKİRDEĞİ BİYODİZELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
ASLI ABDULVAHİTOĞLU, GÖKHAN TÜCCAR
NİKEL ESASLI WASPALOY ALAŞIMININ TEL EROZYON YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNDE TAGUCHİ METODU İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ PDF
Abdil Kuş, Ali Riza MOTORCU
ANADOLU’DA ROMA DÖNEMİ YAPI TUĞLALARININ ÖZELLİKLERİ PDF
Elif Uğurlu Sağın
ÖNDEN VE YANAL RÜZGAR ŞARTI ALTINDA ZAMANA BAĞLI SIKIŞTIRILAMAZ AHMED CİSMİNİN SAYISAL İNCELENMESİ PDF
Baha Zafer, Furkan Haskaraman
PLAZMA DALDIRMA İYON İMPLANTASYONU VE BİRİKTİRME (PIII&D) PROSESİ GERİLİMLERİNİN AZOT PLAZMASINDA ORTOPEDİK İMPLANT MALZEMESİ Ti6Al4V YÜZEYİNDE OLUŞTURULAN Ag KAPLAMALARININ MORFOLOJİLERİNE, FAZ OLUŞUMLARINA ve E-Coli. ADEZYONUNA ETKİLERİ PDF
Gökçe Mehmet GENÇER, Süleyman Karadeniz, Fatma Yurt Lambrecht, Hasan Havıtçıoğlu, Sermin Özkal, Hüseyin Baskın
Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi PDF
Hakan Karaca
DÜŞÜK DAYANIMLI BETONUN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN BELİRLENMESİ VE RYTEİE İLE YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRMESİNE ETKİSİ PDF
Burak DURAN, Onur TUNABOYU, Özgür AVŞAR
AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLİ YÜKSEK MİNARELERİN DİNAMİK ANALİZİ PDF
Recep Kadir Pekgökgöz, Gökçe Taş
CuSO45H2O SIVI DİRENCİN HARMONİKLİ VE HARMONİKSİZ YÜKSEK GERİLİM ALTINDA KISMİ BOŞALMA DAVRANIŞLARI PDF
Murat FİDAN, Hasbi İSMAİLOĞLU
Havacılık ve Uzay Malzemelerinde Soğutma Sıvısının Elektro Erozyonla Delinen Deliklerin Performans Parametrelerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi PDF
Kürşad GÖV


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.