Cilt 28, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

Makaleler

Aısı 316l Çeliğinin İşlenmesinde Takım Radyüsü Ve Kesme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu PDF
Mustafa GÜNAY
Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi PDF
Hasan SARI, Semra KURAMA
Auger Etkili Araband Yapılı Güneş Pillerinde Akımın Araband Seviyesine Göre Değişimi PDF
Tuğba Selcen NAVRUZ
Hfc-134a Ve Alternatifi Soğutkanların (Hfo-1234yf Ve Hfo-1234ze) Soğutma Çevrimi Performansı Açısından Karşılaştırması PDF
Arif Emre ÖZGÜR
Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi PDF
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Günay ÖZBAY
Kloroheptametin Siyanin Boyarmaddenin Eldesi Ve Floresans Özelliklerininin Belirlenmesi PDF
Atilla MURATHAN, A. Doğan SOYAL
Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması PDF
Mustafa DAYI, Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ, Murat ÇAVUŞ, Osman ŞİMŞEK
Çapraz Kamalı Haddeleme Kalıp Tasarımında Uygulanması Gereken Kuvvet Üzerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi PDF
Necip Fazıl Yılmaz, Ali İhsan Çelik
Klinoptilolit Destekli, Polivinil Alkol Bazlı Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakıt Hücresi Performans Testleri PDF
Alpay ŞAHİN, İrfan AR
Ag/Alumina Katalizörleri Üzerinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi PDF
H. Mehmet TAŞDEMİR, Nail YAŞYERLİ
Farklı Rijitleştirici Elemanlara Sahip Binaların Depreme Göre Maliyetlerinin Karşılaştırılması PDF
Şenol GÜRSOY
Çok Çekirdekli İşlemcilerde Set-Bazlı Dinamik Önbellek Bölünmesi PDF
Gürhan KÜÇÜK, İsa Ahmet GÜNEY
İş Süreçleri Modelleme/Benzetim Yazılımı Seçimi İçin “Çizge Teorisi” Ve “Matris Yöntemi” Temelli Bir Yaklaşım PDF
Adil BAYKASOĞLU
Çok Amaçlı Genelleştirilmiş Kaynak Kısıtlı Çift Taraflı Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Hesaplama Analizi PDF
Süleyman METE, Kürşad AĞPAK
Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı PDF
Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
Kablosuz Çoklu Ortam Algılayıcı Ağlarında Damgalama İle Güvenli Veri Kümeleme PDF
Ersin ELBAŞI, Suat ÖZDEMİR
Çok Amaçlı Karar Sürecinin İki Kişili Sabit Toplamlı Olmayan Oyunlarda Uygulaması PDF
Hakan Soner APLAK, Orhan TÜRKBEY
Bir Elektromekanik Supap (Ems) Sisteminin Değişik Çalışma Aralıklarındaki Dinamik Performansının Araştırılması Ve İçten Yanmalı Bir Motorun Desteklenme Limitlerinin Belirlenmesi PDF
Nida BİRGÜL, Perihan SEKMEN
Kürüme İçin Küçük Ölçekli Otonom İş Makinesi Tasarımı Ve Üretimi PDF
Önder Halis BETTEMİR, Burak TOMBALOĞLU
Karbon Aerojel Üretiminde Piroliz Ve Aktivasyonun Etkisi PDF
Derya BALKABAK, Burak ÖZTÜRK, H. Canan CABBAR
Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi PDF
Hasan KARABULUT, Ramazan ÇITAK, Hanifi ÇİNİCİ
Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu PDF
Mehmet TARAKÇI, Yücel GENÇER, Yunus AZAKLI, Utkan ŞAHİNTÜRK
Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi PDF
Orhan YILMAZ, Yücel YALÇINOĞLU, Murat BİLEN, Tümay ULUDAĞ, Bilal ŞENTÜRK
Titanyumun Esaslı Yakıt Katkı Maddesinin Dizel Motor Performans Ve Emisyonları Üzerindeki Etkisi PDF
Ali KESKİN, Kasım OCAKOĞLU, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU, Metin Gürü


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.