Cilt 28, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

Uzaktan Algılama Uydu Görüntüleme Sistemleri İçin Sinyal Gürültü Oranı Hesaplama Yöntemi PDF
Mustafa TÜRKMENOĞLU, Orhan ŞENGÜL, Erdem DEMİRCİOĞLU
Fdfd(4) Yöntemi İle Rastgele Şekilli Cisimlerden Elektromanyetik Saçılma Değerlerinin Hesaplanması PDF
Lokman KUZU, Orhan ŞENGÜL, Erdem DEMİRCİOĞLU
Stokastik Montaj Hatlarının Kısıt Programlama Ve Kapalı Kuyruk Ağları İle Dengelenmesi PDF
Hacı Mehmet ALAĞAŞ, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Ahmet Kürşad TÜRKER
Difüzörlü Ve Difüzörsüz Yolluk Sistemlerinin A356 Alaşımının Mekanik Özelliklerine Etkisi PDF
Tansel TUNÇAY
Jominy Numunesinde Deneysel Ve Teorik Isı Transferi İle Sertleşebilirlik Arasındaki İlişkinin Araştırılması PDF
Mehmet ÇAKIR, Abdullah ÖZSOY
Bitümün Özelliklerinin Organik Esaslı Magnezyum Katkı Maddesi İle Geliştirilmesi PDF
Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK, Deniz ARSLAN
Gama Tipi Serbest Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik Ve Termodinamik Analizi PDF
Halit KARABULUT, Hamit SOLMAZ, Melih OKUR, Fatih ŞAHİN
Kalıp Sıcaklığının Döküm Parça-Kalıp Arayüzey Isı Transfer Katsayısı Üzerine Etkisi PDF
Neşet AKAR, Kurtuluş BORAN, Bahadır HOZİKLİĞİL
Isı Üreten İçi Dolu Kompozit Bir Silindirde Malzeme Özelliklerinin Elastik-Plastik Deformasyona Etkisi PDF
Ali ÖZTÜRK, Müfit GÜLGEÇ
Düşük Sıcaklıkta Bor Karbür Üretimi Ve Karakterizasyonu PDF
Erdem ALP, Ebru KARAÇAY, H. Canan CABBAR
Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi PDF
Atilla MURATHAN, Hasan KOÇYİĞİT
Betonarme Panel Elemanlarla Üretilecek Geçici Yapılarda Farklı Bini Tiplerine Göre Performans Analizleri PDF
Mustafa Kemâl ERVAN
Yüksek Hız Trenlerinin Çevre Binalardaki Titreşim Etkilerinin Azaltılması PDF
Erkan ÇELEBİ, Osman KIRTEL, Muharrem AKTAŞ
Bazı Metal Organik Kafes Yapılı Bileşiklerin Hidrojen Depolama Performanslarının İncelenmesi PDF
Zeynel ÖZTÜRK, D. Ali KÖSE, Banu ÖZTÜRK, Abdurrahman ASAN
Sentez Gazı Elde Etmek İçin Kontrol Edilebilir Reaktör Parametrelerine Bağlı Geliştirilen İki Aşamalı Bir Su Gazı Yönlendirme Reaktörü Modeli PDF
A.M. Özbayoğlu, C. Kasnakoğlu, A. Güngör, A. Bıyıkoğlu, B.Z. Uysal
Çift Fazlı Çeliklerde Martenzit Morfolojisinin Statik Deformasyon Yaşlanma Davranışı Üzerine Etkisi PDF
Mustafa TÜRKMEN, Süleyman GÜNDÜZ
AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında Kesici Uç Etkisinin Taguchi Yöntemi ile Analizi PDF
Yunus KAYIR, Sıddık ASLAN, Ahmet AYTÜRK
Eşzamanlı Dağıtımlı Ve Toplamalı Araç Rotalama Problemlerinin Çözümü İçin Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu Tabanlı Bir Algoritma PDF
Seda HEZER, Yakup KARA
Kesikli Bir Polimerizasyon Reaktörüne Farklı Optimal Şartlarda Sıcaklık Kontrolunun Uygulanması PDF
Sevil Çetinkaya, Hasan H. Durmazuçar, Zehra Zeybek, Hale Hapoğlu, Mustafa Alpbaz
Ohrid Gölündeki Su Kalitesinin Değerlendirmesinde Diatome Ve MAKROFİT Endekslerinin Kullanılması PDF
Kupe Lirika, Imeri Alma, Cara Magdalena, Kurti Dashnor
Genişletilmiş Yumuşak Eğim Eşitlikleri İçin Sonlu Farklar Yaklaşımı PDF
Asu İNAN, Lale BALAS
Çevresel Atıkların Yapı Malzemesinde Değerlendirilmesi PDF
Ayşe MURATHAN, Abdurrahman ASAN, Taha A. ABDULKAREM
Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilen Sondaj Borularının Yorulma Davranışları PDF
Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KAÇAR
Sucul Ortamdan Ağır Metal İyonlarının Modifiye Edilmiş Kayısı Çekirdeği Kabuğu İle Giderimi PDF
Hafize Nagehan (Ucan) Köysüren, Şükrü Dursun


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.