Cilt 27, Sayı 3 (2012)

İçindekiler

Makaleler

PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Ardalan Zarrabi AHRABİ, İbrahim BİLİCİ, Ali Y. BİLGESÜ
HİPERBOLİK PROFİLLİ DAİRESEL KANATLARIN PERFORMANS ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU PDF
Cihat ARSLANTÜRK
POLİVİNİLASETAT (PVAc) EMULSİYON KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ PDF
Recep CAKIR, Mustafa ÖKSÜZ
TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNUN DİNAMİK VE TİTREŞİM ANALİZLERİ PDF
Erkan ÖZTÜRK, Halit KARABULUT
PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA ŞARTLARININ POLİSTİREN DÜZ PARÇALARDAKİ KALINTI GERİLMELERE ETKİLERİ PDF
Şükran KATMER, Çetin KARATAŞ
LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Recep Onur UZUN, Ömer KELEŞ
TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ PDF
Ramazan ŞENOL
PARALEL MAKİNELERDE İŞLERİN VE MAKİNE OPERATÖRLERİNİN BİRLİKTE ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI PDF
Emralı B. EDİS, Ceyda OĞUZ, İrem ÖZKARAHAN
SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAKLI EN AW - 5005 (Al Mg1) ALÜMİNYUM ALAŞIMI İÇİN OPTİMUM KAYNAK PARAMETRE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Onur ER
BANT PENCERELİ VE TAM DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN YANAL MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDA LİNEER ELASTİK HESABI PDF
Fırat KAYMAK, Mehmet Emin TUNA
KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE PDF
Reşit YALÇINKAYA, Atilla BIYIKOĞLU
ÇOK KULLANIMLI VE ZAMAN PENCERELİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL PDF
Çağrı KOÇ, İsmail KARAOĞLAN
EKSENEL SİMETRİK SİLİNDİRİK DUVARLARIN FARKLI YÖNTEMLERLE ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Gebrail BEKDAŞ, Namık Kemal ÖZTORUN
DC MOTOR PARAMETRELERİNİN DENEY TABANLI BELİRLENMESİ ve PARAMETRE BELİRLEME SONUÇLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ PDF
Hasan ERDAL, Barış DOĞAN
YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA MODELLENEN PENCERE FONKSİYONU KULLANARAK FIR FİLTRE TASARIMI PDF
Turgay KAYA, Melih Cevdet İNCE
ASENKRON MOTORDA KAÇAK AKILARI AZALTACAK YARIKLI DİŞLİ YENİ BİR NÜVE TASARIMI PDF
Asım Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, Ali İhsan ÇANAKOĞLU
KARE KAPLARIN DERİN ÇEKİLMESİNDE KALIP/BASKI PLAKASI AÇISININ LİMİT ÇEKME ORANI VE ET KALINLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Cebeli ÖZEK, Engin ÜNAL
UZUN DALGABOYLU VE KONİK YAPILI YARIİLETKEN LAZERLERİN ÜRETİMİ, DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
Bülent ÇAKMAK, Çağlar DUMAN
Al-, Cr-SÜTUNLU KİLLERİN VE Cr-YERLEŞTİRİLMİŞ Al- SÜTUNLU KİLLERİN GÖZENEK YAPILARININ DFT VE DR ANALİZLERİ İLE KARAKTERİZASYONU PDF
Funda Turgut BASOGLU, Fatma TOMUL
BUHAR FAZINDA ETİL TERSİYER BÜTİL ETER (ETBE) SENTEZİNDE KULLANILAN POLİHEMA BAZLI SİLİKOTUNGSTİK ASİT KATALİZÖRLER PDF
Levent DEĞİRMENCİ, Nuray OKTAR
Al2O3 İLAVESİNİN ALÜMİNYUM ve ALUMİX 231 ESASLI METALİK KÖPÜĞÜN KÖPÜRME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Uğur GÖKMEN, Mehmet TÜRKER
MEME KANSERİ SINIFLANDIRMASI İÇİN VERİ FÜZYONU VE GENETİK ALGORİTMA TABANLI GEN SEÇİMİ PDF
Oktay YILDIZ, Mesut TEZ, H. Şakir BİLGE, M. Ali AKCAYOL, İnan GÜLER
TÜRKİYE’DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM UYGULAMASININ ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLERİ PDF
Erkan KAÇAN, Erdal KAÇAN, Koray ÜLGEN
DÜZENSİZ GEOMETRİK ŞEKİLE SAHİP TARİHİ YIĞMA BİNALARIN SİSMİK DAVRANIŞI PDF
Hüsnü CAN, Joseph KUBIN, Ali İhsan ÜNAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.