Cilt 3, Sayı 1-2 (1988)

İçindekiler

Makaleler

Sinan Ve Boşluklu Rezonatörler PDF
Mutbul KAYILI
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Sıvı Tutunması PDF
Ahmet BİÇER
Dual-Faz Çelikte Mekanik Özellik-Mikroyapı İlişkisinin İncelenmesi PDF
Bünyamin AKSAKAL
Akyumak Meteorit'i Üzerinde Bazı Sem Ve X-Işını Gözlemleri PDF
Kemal ÇOLAKOĞLU
Yeniköy (Bigadiç/Balıkesir) Bor Tuzu Yatağının Ekonomik Jeolojisi PDF
Nurettin SONEL
Karbondioksitin Arsenit İçeren Karbonatlı Tampon Çözeltilerden Desorpsiyonunun Kinetiği PDF
Nurdan (EKEN) SARAÇOĞLU
Za-3 Ve Za-12 Çinko-Aluminyum Esaslı Alaşımların Metalografisi Ve Özellikleri PDF
Rafet ARIKAN
Bilgisayarla Tesislerin Göreli Yerleştirilmesi Tekniği (Craft) PDF
Orhan TÜRKBEY
Burhaniye-Karaburun (Ereğli-Konya) Çevresinin Stratigrafisi PDF
Süleyman PAMPAL
Gelecekte En Fazla Kullanılması Beklenen Deterjan Yüzey Aktif Maddeleri: Ester Sülfonatları PDF
Senay TAŞCIOĞLU
Çok Değişkenli Kalite Kontrolu PDF
Fevzi KUTAY
M/M/L Kuyruk Modeli Simülasyonunda Genelleştirilmiş Lambda Dağılımı PDF
Berna DENGİZ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.