Cilt 25, Sayı 4 (2010)

İçindekiler

Makaleler

AA2024 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ TİKSOTROPİK YAPISI ÜZERİNE SIMA YÖNTEMİNDEKİ DEFORMASYON ORANININ ETKİSİ PDF
Neşet AKAR, İlhan MUTLU
KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE AA5083 MALZEMESİNE VİDA AÇILMASINDA MATKAP DELİK ÇAPININ KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ PDF
Yunus KAYIR
3-FAZLI 4-TELLİ SİSTEMLERDE BGKD İLE GÜÇ KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PDF
Metin KESLER, Engin ÖZDEMİR
SİLİKA DESTEKLİ, FOSFOLANMIŞ POLİ(VİNİL ALKOL) BAZLI MEMBRANLARIN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU PDF
Alpay ŞAHİN, Handan AKTAN, İrfan AR, Muzaffer BALBAŞI
TRIP ÇELİKLERİNİN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ PDF
Fatih HAYAT
DEMİR ESASLI TOZ METAL PARÇALARIN SİNTERLEME İLE BİRLEŞTİRİLMESİ PDF
Emre AVŞAR, Nuri DURLU, Aytaç ATAŞ, Cengiz BOZACI, Hüsnü ÖZDURAL
ÇOKLU ORTAM ONTOLOJİLERİNİ KULLANAN ANLAMSAL VİDEO ANALİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Yasemin YÜKSEK, Bahadır KARASULU
YÜKSEK SICAKLIĞIN VE FARKLI SOĞUTMA KOŞULUNUN KALKER AGREGALI BETONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Gökhan DURMUŞ, İlknur BEKEM
ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONU ETKİSİNE MARUZ AYNI ORANDA SİLİS DUMANI VE UÇUCU KÜL İÇEREN HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ PDF
İlhami DEMİR
GÖRME TABANLI MOBİL ROBOT İLE FARKLI RENKLERDE NESNELERİN GERÇEK ZAMANLI TAKİBİ PDF
Mustafa Serter UZUNER, Nihat YILMAZ, Mehmet BAYRAK
ANADOLUDA BİZANS DÖNEMİ KALE YAPILARINDA KULLANILAN TUĞLALARIN FİZİKSEL, KİMYASAL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Sedat KURUGÖL, Çiğdem TEKİN
DÖRT TON KÜÇÜK İŞARET GİRİŞLİ GaN HEMT TRANSİSTÖRÜN FARKLI SICAKLIKLARDAKİ ASİMETRİK GENLİK DEĞİŞİMİ PDF
Levent GÖKREM, Fatih V. ÇELEBİ, Remzi YILDIRIM
ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE PVD YÖNTEMİ İLE TiN KAPLAMANIN ETKİSİ PDF
Faik OKAY, Hasan SERT, Kasım HABALI, Ferhat GÜL
ŞEBEKE DESTEKLİ HARMONİK GERİLİM KAYNAĞININ TASARIMI VE UYGULAMASI PDF
Metin KESLER, Engin ÖZDEMİR
ZEOLİTİK TÜF İKAMESİNİN FARKLI AGREGALAR ÜZERİNDE ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONU ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
H. Süleyman GÖKÇE, Saniye TABAN, Osman ŞİMŞEK
EKİPMAN SEÇİMİ PROBLEMİNDE PROMETHEE VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Burcu YILMAZ, Metin DAĞDEVİREN
HOMOJEN OLMAYAN POISSON SÜRECİ: BİR MADEN MAKİNESİNİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ PDF
Nevin UZGÖREN, Sermin ELEVLİ
PERLİT AGREGASININ PESİMUM REAKTİF AGREGA ORANININ FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ PDF
H. Süleyman GÖKÇE, Osman ŞİMŞEK
HAVA ETKİLİ BASKI PLAKASININ DERİN ÇEKME İŞLEMLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PDF
Muammer GAVAS, Atakan UĞRAŞ
SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI YAPILMIŞ Cu/Al- 1050 ALIN BİRLEŞTİRMESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Zafer BARLAS, Hüseyin UZUN
POMZA ZEOLİT VE CEM I ÇİMENTOSUNUN MİNEROLOJİK MOLEKÜLER ELEKTROKİNETİK VE TERMAL UYUMUNUN YÜKSEK DAYANIMLI BETONA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Kürşat YILDIZ, Atila DORUM, Yılmaz KOÇAK
KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI PDF
Türkay DERELİ, Gülesin Sena DAŞ
ÇARPAN OSİLASYONLU JETLERDE OSİLASYON KARAKTERİSTİKLERİNİN VE ÇARPMA MESAFESİNİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ PDF
Tolga DEMİRCAN, Haşmet TÜRKOĞLU
ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM PDF
Erdem AKSAKAL, Metin DAĞDEVİREN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.