Cilt 17, Sayı 4 (2002)

İçindekiler

Makaleler

TEK VE PARALEL MAKİNALI PROBLEMLERDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR LİTERATÜR TARAMASI Başlıksız
Tamer EREN, Ertan GÜNER
BİLİŞİM ERGONOMİSİ Başlıksız
Ali Orhan AYDIN, Mustafa KURT
GENETİK ALGORİTMALAR İLE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDE EK KLORLAMA OPTİMİZASYONU Başlıksız
M. Erkan UÇANER, Osman N. ÖZDEMİR
YATAY JALUZİLİ, AKTİF GÜNEŞ ISITICILI, HAVA-TUTUCULU PENCERENİN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Başlıksız
Oğuz TURGUT
SULARDA BULUNAN NİTRATIN ADSORPSİYON YOLUYLA UZAKLAŞTIRILMASI Başlıksız
Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR, Olcay ŞENDİL
İKİ SEVİYELİ DENEYSEL TASARIM MATRİSİ KULLANILARAK KAYNAMA-ÇEKME İÇİN REGRASYON EŞİTLİĞİNİN TÜRETİLMESİ Başlıksız
Gülay ÖZKAN, Güray ÜRKMEZ
BULANIK MANTIK TABANLI YÜZEY MODELLEME VE ÜÇ BOYUTTA NESNE KAYNAŞTIRMA İŞLEMİNE UYGULAMASI Başlıksız
Ahmet ÇINAR, Ahmet ARSLAN
Tümleşik Ürün Ve Süreç Geliştirme Tekniğinin Mühendislik-Geliştirme Tabanlı Üretim Projelerinde Uygulamasına Ait Örnek Bir Çalışma PDF
Cevriye GENCER, Serkan İNCEL
Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Bir Sezgisel PDF
Kürşad AĞPAK, Hadi GÖKÇEN, N. Nergiz SARAY, Suna ÖZEL
Portföy Seçimi Problemi İçin Kds/Ga Yaklaşımı PDF
Diyar AKAY, Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Metin DAĞDEVİREN
Tam Zamanında Üretim Sisteminin Servis Sistemlerine Uygulanabilirliği PDF
Ö. Faruk BAYKOÇ, Seda ABACI, Mine DUYAR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.