Cilt 15, Sayı 1 (2000)

İçindekiler

Makaleler

Evsel Isıtmadan Kaynaklanan So2 Emisyonunun Azaltılmasında Kireç Ve Kireç-Melas Karışımının Kullanılması PDF
Hüseyin TOPAL
Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yöntemini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi PDF
Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL
Türkiye’nin Enerji Potansiyeline Bakış PDF
İbrahim ATILGAN
Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik Bir Servo Sisteminin Teorik İncelenmesi PDF
Ömer KELEŞ, Yücel ERCAN
Dikdörtgen Kesitli Bir Kanalda Laminer Karışık Konveksiyon Şartlarındaki Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi PDF
Abuzer ÖZSUNAR, Şenol BAŞKAYA, Mecit SİVRİOĞLU
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı PDF
Demet IRKLI ERYILDIZ, Aysu BAŞKAYA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.