Cilt 2, Sayı 2 (1987)

İçindekiler

Makaleler

Dolgulu Kolonlarda Katı-Sıvı Temas Etkinliği Üzerine Çalışmalar PDF
İsmail DAL
Lıapunov’un İkinci Metodu İle Bir Güç Sisteminin Kararlılığının İncelenmesi PDF
Ayhan ALBOSTAN
Kesikli, Doğrusal “Vidale-Wolfe Reklam Modeli”Nin Elde Edilmesi PDF
Yalçın EROL
Cam-Fiber Takviyeli Ortotropik Kompozit Malzemeden Yapılmış Değişken Kesitli Milde Kayma Gerilmeleri Analizi PDF
Mahmut ÖZBAY
Burulma Momenti Etkisinde Kalan Değişken Kesitli Ortotropik Millerde Kayma Gerilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Hesaplanmasına İlişkin Matematiksel Bir Model PDF
Mahmut ÖZBAY
Fe-%17cr-%0,18c Alaşımında Bazı Elektron Kırınım Kontrastı Gözlemleri PDF
Kemal ÇOLAKOĞLU
Ayrancı Havzasında Metamorfik Bolkar Grubu Ve Tersiyer Oluşukları PDF
Süleyman PAMPAL
Karadağ (Karaman) Volkanitlerinin Jeolojisi Ve “Base Surge” Oluşukları PDF
Şükrü KOÇ
Borulara Giriş Bölgesindeki Zamana Bağlı Laminar Akış Isı Transferine Çevre Sıcaklığındaki Peryodik Değişimin Etkisi PDF
Mecit SiVRİOĞLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.