Cilt 2, Sayı 1 (1987)

İçindekiler

Makaleler

AŞAĞI DOĞRU PARALEL AKIMLI ÜÇ FAZLI KULE REAKTÖRLERDE KATI-SIVI TEMAS ETKİNLİĞİ PDF
Ahmet BİÇER, İsmail DAL
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması: I. Asit Arıtma Ve Temizlenmesi PDF
Cemal KALDIRIMCI
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması: Iı. Ornl-Dehpa/Topo Metodu PDF
Halil KUMBUR
Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Termodinamik Analizi PDF
Hayri YALÇIN
Numune Örselenmeleri PDF
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
Tesis Yerleşim Düzenlemesinde Kullanılan Sezgisel Bilgisayar Teknikleri Ve Mukayesesi PDF
Orhan TÜRKBEY
Çankırı. Çorum Havzası Karasal Tersiyer Çökellerinde Klinoptilolit Oluşumu PDF
Osman Nuri ERGUN
Bevdağları (Batı Toroslar) Otokton Kütlesindeki Tersiyer Yaşlı Karbonat İstifi Ve Bu İstifin Sedimentolojisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Ön Sonuçları PDF
Şuayip ÜŞENMEZ
Güzeloluk - Sorgun (Mersin) Yöresinin Jeolojisi PDF
Süleyman PAMPAL
Ankara’da Pilot Bölge Seçilen Kızılay Kavşağında Taşıtların Fren Sistemlerinden Atmosfere Atılan Tozlarda Asbest Analizi Ve Sonuçları PDF
Nihat GEMALMAYAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.