Cilt 1, Sayı 2 (1986)

İçindekiler

Makaleler

Aktif Soda Gözeneklerinde Etkin Difüzyon Sabiti Ve Bükümlülük Faktörünün Bulunması PDF
Gülşen DOĞU
Zn-Al-Cu Üçlü Alaşımında Faz Dönüşümleri PDF
Rafet ARIKAN
Ürünün Otomasyon İçin Tasarımlanması PDF
Fevzi ERCAN
Elazığ Kuzeydoğusunda Eosen Derin Deniz Konglomeralarının Sedimentolojik İncelemesi PDF
Mehmet ÖZKUL
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Aşağı Doğru Paralel Akım Şartlarında Katı-Sıvı Kütle İletimi - I (Sıvı Akım Hızının Etkisi) PDF
Ahmet BİÇER
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Aşağı Doğru Paralel Akım Şartlarında Katı-Sıvı Kütle İletimi – II (Gaz Akım Hızının Etkisi) PDF
Ahmet BİÇER
Çubuk I (Ankara) Baraj Gölünde Depolanan Sedimentlerin Sedimentolojisi Ve Mineralojisi PDF
Recep KILIÇ
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması PDF
Halil KUMBUR
Çimenkuyu - Güçler (Karaman) Yöresinin Jeolojisi PDF
Süleyman PAMPAL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.