Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

3.399.816 1.273.325

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Elektronik / Online ISSN: 1304 - 4915

Basılı / Printed ISSN: 1300 - 1884

 
Yeni Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/gazimmfd adresinden alınmaya başlanmıştır.

Bu web sayfası üzerinden alımlar KAPATILMIŞTIR.

KABUL EDİLMİŞ MAKALELER http://dergipark.gov.tr/gazimmfd  ADRESİ ÜZERİNDEN DOI NUMARALARI VERİLEREK YAYINLANMIŞTIR. 
 

Tarayan Veri Tabanları / Abstracting-Indexing

Thomson Reuters Master Journal List ; Web of Science Core Collection, Science Citation Index Expanded (SCI-E), Engineering Index, EBSCO, SCOPUS, SCImago, Google SCHOLAR, TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin (MTBVT)

 

Dergimiz European Association for Architectural Education Dergi Listesinde yer almaktadır.

 

Dergi Ölçümleri / Journal Metrics: 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

SCOPUS CiteScore: 0.830

SCImago Journal 2017 Rank (SJR): 0.223

Source Normalized Impact per Paper (SNIP 2017): 0.520

 

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 2018, Sayı 18-2 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Sahil güvenlik yüzer unsurlarının arama ve kurtarma önceliklerinin tanımlanmasında analitik ağ süreci kullanımı PDF
Günay Uzun, Mehmet Kabak
Işık raflarının ofis yapılarında enlemlere göre verimleri PDF
Cüneyt Kurtay, Okay Esen
Biyo-yağ üretimi için mikroalgin metal halojenürler ile hidrotermal sıvılaştırılması PDF
Mehmet Kuddusi Akalın
mekanik otofretaj işleminin eniyilemesi PDF
Halil Yıldırım, Onur Güngör, Veli Çelik
MODELLEME GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
Kendi ağırlığının dairesel delik içeren eğilme altındaki öngerilmeli şerit-plağın dinamik analizine etkisi PDF
Ülkü BABUŞCU YEŞİL
Otomobillerde düşük frekanslı uğultu probleminin ayarlı kütle sönümleyicisi kullanımıyla iyileştirilmesi PDF
Akın Oktav, Çetin Yılmaz, Günay Anlaş
PATLAMA KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİK (AISI 430) – S235JR KOMPOZİT MALZEMELERDE PATLAYICI ORANININ MİKROYAPI VE YORULMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Özer Pamuk, Ahmet DURGUTLU
pamuk yağı metil esteri-eurodizel yakıt karışımlarının direkt püskürtmeli bir dizel motorunun yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkisi PDF
Ahmet Keskin
Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Sektörünün Şehirlerin Panel Verilerine Dayalı Olarak Etkinlik ve Verimliliklerinin Ölçümü PDF
Erhan Berk, Hakan Çerçioğlu
Kesir dereceli PI denetleyici içeren zaman gecikmeli bir bölgeli yük frekans kontrol sisteminin kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi PDF
Şahin Sönmez, Saffet Ayasun
Kalsiyum oksit varlığında teknik hegzaklorosiklohegzan’nın mekanokimyasal parçalanması PDF
Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
Kablosuz Sensör Ağlarda Konumlandırma Yöntemleri ve K-means++ Kümeleme Yöntemi ile Yeni Yaklaşım PDF
Merve KANMAZ, Muhammed Ali AYDIN
ELEKTRİK ARK OCAKLARININ AKKOR FLAMANLI LAMBALARDA OLUŞTURDUĞU IŞIK KIRPIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ SPEKTRAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ PDF
Sıtkı AKKAYA, Özgül SALOR DURNA
Dikdörtgen payandalı yüksek yığma duvarların düzlem dışı deprem dayanımlarının yaklaşık hesabı PDF
Rabia İZOL, M. Arif GÜREL, Recep Kadir PEKGÖKGÖZ, Fatih AVCİL
GMACA ile Hareket Tespiti Yapılan Video Görüntülerde İnsan Hareketlerinin Tanınması PDF
Serkan PELDEK, Yaşar Becerikli
Zemin-yapı etkileşimli sistemlerde en büyük doğrusal olmayan yer değiştirme oranı PDF
Yaşar Avcı, Ufuk Yazgan
Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti PDF
Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
Reaktör Gövdesinde Kullanılan Kompozit Levhalardaki Kusurlar Civarında Termal Gerilme Analizi PDF
Osman Bulut
Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi PDF
Ahmet Alper Yontar, Yahya Doğu
Islak Öğütme Yöntemi ile Metalik Demir ve Kobalttan Hazırlanmış CoFe2O4 Nanoyapılarda Doyum Manyetizasyonunun Yapıya Bağlı Değişimi PDF
Mehmet Burak Kaynar, Ahmet Toprak, Şadan Özcan
Çelik fiber katkısının farklı boyuna donatı oranına sahip betonarme döşemelerin zımbalama davranışı üzerinde etkileri PDF
Selçuk Saatcı, Süleyman Yaşayanlar, Yonca Yaşayanlar, Baturay Batarlar
Biyogazın oksidatif buhar reformlaması için Ni-CeO2/MgAl hidrotalsit benzeri katalizörün hazırlanması PDF
Merve DOĞAN ÖZCAN, Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN
Denizel Diatom İzolasyonu, Tanımlanması ve Besin Maddelerinin Diatom Büyümesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Sait Çinar, Didem Özçimen, Mete Yılmaz
EDM ile kaba işlemede küresel uçlu elektrotların kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması; dikdörtgen ceplerin boşaltılması PDF
Engin Avlar, Murat Dilmeç, Hüseyin Selçuk Halkacı
Güç Sistemlerinde Ünite Tahsisi için Döner Rezerv Gereksinimi Optimal Değerinin Kayıp Parametrelerin Dikkate Alınarak Hesaplanması PDF
Mehmet Rıda TÜR, Selim Ay, Abdulfetah Shobole, Mohammed WADI
Güvenlik takibi için sensör füzyonlu akıllı giysi tasarımı PDF
Engin Eşme, Bekir Karlik
Şekil Hafızalı NİTİ Alaşımının Mikro Frezelenmesi ve Kritik Talaş Kalınlığının Belirlenmesi PDF
Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
Bazik Kırmızı 46 Tekstil Boyasının Zonguldak Kömüründen Elde Edilen Farklı Aktif Karbonlar Üzerinde Adsorpsiyon Davranışının Karşılaştırılması PDF
Türkan Kopaç, Elvan Sulu
Inconel 718 süperalaşımının delinmesinde kriyojenik soğutmanın delme performansı üzerine etkilerinin araştırılması PDF
Necati Uçak, Adem Çiçek
Ultrason Destekli Sol-Jel Yöntemi ile Kumdan Aerogel Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Yalıtım Sıvası Üretiminde Değerlendirilmesi PDF
Nevin Karamahmut Mermer, Prof. Dr. Sabriye Pişkin
Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Yapılı Östenitik Paslanmaz Çelik Alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 İlavelerinin Tane Büyümesi ve Sertliğe Etkisi PDF
Hasan Kotan
Spermiogram Görüntülerinden Hareket Belirleme Yöntemleri ile Aktif Sperm Sayısının Tahmini PDF
Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci
Diferansiyel Gelişim Tabanlı Çoklu Bulanık Kernel Kümeleme PDF
Emrah HANCER
OLED TV İçin Yarım Köprü LLC Rezonans Dönüştürücü Güvenilirlik Analizi PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
İki aşamalı tedarik zinciri koordinasyonunun bulanık talep altında analizi PDF
Hülya Torun, Gülçin Canbulut
Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı PDF
Serdar Ekinci
Humerus kırıklarında kullanılan kemik plakalarının eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliğinin incelenmesi PDF
Mehmet Fatih Aycan
Jenerik Sualtı Aracı Üzerinde Lighthill-Curle Yöntemi ile Hidroakustik İncelemeler PDF
Emre Güngör
Yanıt yüzey metodu kullanarak mikrodalga ile elma kurutmanın optimizasyonu PDF
HAKAN YOĞURTÇU
OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar PDF
Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
Deniz Dibi Tarama Malzemesi, Kömür Uçucu Külü ve Atık Döküm Kumunun Hafif Agrega Olarak Geri Kazanımı PDF
Pembe ÖZER ERDOĞAN, HATİCE MERVE BAŞAR
Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları Tabanlı MR Görüntülerinde Tümör Tespiti PDF
Ali ARI, Davut Hanbay
Uçuş Esnasında Değiştirilebilir Kanat Profili Kullanarak NACA 4412’nin Aerodinamik Performansının Artırılması PDF
ibrahim göv, mehmet hanifi doğru, ümit korkmaz
Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi PDF
Raşit SEZER, Ayşegül BİLEN, Emre YILMAZ, Selim ERTÜRK, Cüneyt ARSLAN
R.delemar ve Candida Türlerinin İmmobilizasyonu İle Sentezlenen Biyokompozitlerle Tetrasiklin Giderimi PDF
Feray KİP, Ünsal AÇIKEL
Yüksek zımba hızının, AISI 304 paslanmaz çelik iş parçası kesme yüzeyi sıcaklığı ve kalitesine olan etkisinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi PDF
kaan emre Engin, Ömer Eyercioğlu
Karbon Nanotüp (KNT) Takviyeli Ti-6Al-4V/KNT kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi PDF
İsmail Topçu, Arif Nihat Güllüoğlu, Mustafa Kemal Bilici, Hamit Özkan Gülsoy
Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi PDF
Musa Balta, İbrahim Özçelik
N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi PDF
Murat Erdem
Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma PDF
Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
Farklı parametreler için nanoakışkanlar ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi PDF
MUSTAFA KILIÇ, OKAN ÖZCAN
Değişik geometrilere sahip enerji sönümleyici profillerin açılı yükler altında performanslarının incelenmesi PDF
Murat Altin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.