Odak dışı beslemeli asimetrik ikili reflektör anten sistemlerinde eşdeğer paraboloid anten ve eşdeğer besleyici yöntemlerinin uygulanması

Erdem Yazgan, Gökşen Turgut
220 22

Öz


Özet

 

Reflektör anten sistemlerinde açıklık tutulması nedeniyle oluşan kayıpları önlemek amacı ile odak dışından besleme tercih edilmektedir. Bu nedenle odak noktasından kaymış besleyici anten veya anten dizilerine sahip tekli ve ikili reflektör antenlerin özellikle ana huzme yönündeki ışıma örüntüsünün hesaplanması önemli bir konudur. Bu çalışmada özellikle    uydu-yer istasyonlarında kullanılan ikili anten sistemlerinin 3-B odakdışı beslemeli ve asimetrik yapılarda eşdeğer paraboloid ve odaktaki eşdeğer besleyici teknikleri ile tek bir paraboloid yansıtıcı anten şeklinde modellenmesi, Fiziksel Optik metodu uygulanarak hesaplanmanın hızlandırılma yöntemi verilmektedir

Anahtar kelimeler


Odakdışı besleme; ikili asimetrik reflektor antenler; eşdeğer besleyici; eşdeğer parobolik anten

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKLAR (REFERENCES)

] Yeap, K. H., Loh,M. C., Tham, C. Y., Chorng, Y. Y., Yeong K. C. and Lai K.C , Analysis of Reflector Antennas in Radio Telescopes, Advanced Electromagnetics, Vol. 5, No. 3, pp. 32-38, November 2016

Bird T.S. Reflector Antennas. In: Chen Z. (eds) Handbook of Antenna Technologies. Springer, Singapore, 2015

Rahmat-Samii Y., Haupt R. L., Reflector Antenna Developments: Perspective on the Past, Present, and Future, IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 57, No. 2, pp.85-95, April 2015

Şahan G., Erden F., Başaran E., Düşük Arka/Yakın Yan Kulakçık Seviyesine Sahip Dizi Beslemeli Parabolik Reflektör Anten Tasarımı, Gazi Üniversitesi Journal of Science, Part:C, Vol.5(3), pp.1-12, 2017

Kong Ki-Bok, Kim Hee-Su, Aziz Rao Shahid., Design of Offset Dual-Reflector Antennas for Improving Isolatıon Level Between Transmitter and Receiver Antennas, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 57, pp:193–203, 2015

Akçam N., Spillover Losses in Cassegrain Antennas, G. U. Journal of Science, 19, 185 - 189, 2006.

Gonzalez-Valdes B., Martinez-Lorenzo J., Rappaport C., ve Antonio G. P., A New Physical Optics Based Approach to Subreflector Shaping for Reflector Antenna Distortion Compensation, IEEE Transactions on Antennas & Propagation., 61 (1), 467 - 472, 2013.

Galindo-Israel V., A New Series Representation for the Radiation Integral with Application to Reflector Antennas, IEEE Trans. on Ant. and Prop., AP-25 (5), 1977.

Rusch W. V T., Prata A., Rahmat-Samii Y., Shore R., Derivation and Application of the Equivalent Paraboloid for Classical Offset Cassegrain and Gregorian Antennas, IEEE Trans. on Ant. and Prop. AP-38, (8), 1141-1149, 1990.

Rusch W. V .T., An Equivalent Focused Reflector Feed in Place of any Generalized Defocused or Extended Feed, Electronics Letters, 14 (1), 1978.

Rahmat-Samii Y., Useful Coordinate Transformations for Antenna Applications, IEEE Trans. on Ant. and Prop., AP-27 (4), 1979,

Yazgan E., Şansal G. T., Three-Dimensional Equivalent Focused Feed for an Offset Paraboloidal Reflector Antenna, Electromagnetics, Vol.24,pp:597–605, 2004

Şansal G. T., Tekli ve İkili Yansıtıcı Antenlerde Eşdeğer Besleyici ve Eşdeğer Paraboloid Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001.

Turgut G., Yazgan E., Analysis of the Asymmetric Dual Reflector Antenna Systems by Using Equivalent Feed and Antenna Concepts, ELECO 2017,10th Int. Conference on Electrical and Electronics Eng., 30 Nov.-2Dec., 2017 pp:67-71,Bursa, Turkey

Yeap K. H., Yiam C. Y., Lai K. C., Loh M. C., Lim S.K., Rizman Z. I., Analysis of Offset Antennas in Radio Telescopes, Int. J. on Advanced Science Eng. Information Technology, Vol.6, No:6, pp:997-1004,2016
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.