Ardışık çırpan kanatlı enerji üretecinin performansını artırmada ön kanat hareketinin etkisi

İdil Fenercioğlu, Ferhat Karakaş
230 41

Öz


Düşük Reynolds sayılı akışların incelenmesi, alternatif enerji üretimi konusundaki araştırmalarda giderek artan bir şekilde ilgi uyandırmaktadır. Doğal uçabilme yeteneğine sahip canlıların daimi olmayan aerodinamik akışları kullanım ve kontrol yöntemlerinin anlaşılması, benzer hareket mekanizmalarından yararlanan mühendislik tasarımlarının uygulama olanakları açısından dikkat çekmektedir. Ardışık yerleştirilmiş iki adet çırpan kanat yöntemi ile çalışacak bir yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretecinin geliştirilmesi için bu deneysel çalışmada kanatların etrafı ve yakın iz bölgesindeki akım yapıları incelenerek sistemin enerji verimini etkileyen parametrelerden ani dönüş hızı (ΔTR) ve kanatlar arası faz açısı (ψ) değişiminin güç üretimine yapıcı veya yıkıcı etkisi ortaya konulmuştur. Ön ve arka kanatların birbirine eş ani dönüş değerinde hareket etmeleri halinde en yüksek gücün sinüzoidal harekette (ΔTR = 0.5) faz açısının ψ = 135° olduğunda elde edileceği, ön kanadın sinüzoidal hareketi halinde arka kanadın ani dönüş zamanı değerinin ΔTR-arka = 0.4 olması halinde ise 45° ≤ ψ ≤ 180° arasında öndeki kanadın ürettiği gücün yanı sıra arkadaki kanadın da güç elde edebileceğini gösterilmiştir. Dolayısı ile sinüzoidal hareket eden ön kanat kullanarak arka kanadın gördüğü akışın diğer ani dönüş değerlerine nazaran daha az yavaşlatılması sayesinde ardışık kanatlı sistemde daha verimli enerji elde edilmesi sağlanacaktır.


Anahtar kelimeler


Çırpan kanat; ardışık kanat; enerji üreteci; akım yapıları; PIV

Tam metin:

PDF


Referanslar


Platzer M.F., Young J., Lai J.C.S., Flapping-wing technology: the potential for air vehicle propulsion and airborne power generation, 26th International Congress of the Aeronautical Sciences, Anchorage, ABD, 2008.

McKinney W., DeLaurier J., Wingmill: An Oscillating-Wing Windmill, Journal of Energy, 5(2), 109-115, 1981.

Platzer M.F., Bradley R.A., Oscillating-Wing Power Generator with Flow-Induced Pitch-Plunge Phasing, Patent No: US 2009/0121490, 2009.

Platzer, M.F., Sarigul-Klijn, N., A Novel Approach to Extract Power from Free-Flowing Water and High-Altitude Jet Streams, ASME Energy Sustainability Conference, San Francisco, ABD, 2009-90146, 2009.

Tidal energy. Stingray, Engineering Business Engineering Business Ltd. http://www.tidalenergy.eu/engineeringbusiness_stingray.html. Yayın tarihi Temmuz 5, 2009. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

BioPower Systems (BPS). bioSTREAM. http://bps.energy/biostream. Yayın tarihi Eylül 12, 2015. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

Aniprop. Bilder vom Hubflügelgenerator HFG3. http://www.aniprop.de/sites/default/files/aniprop_hfg3_bilder_einbau.html. Yayın tarihi Haziran 23, 2004. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

Subsea World News. DOE Gives USD 40 Mln for Wave Energy Test Facility in Oregon. https://subseaworldnews.com/2016/12/22/doe-gives-usd-40-mln-for-wave-energy-test-facility-in-oregon/. Yayın tarihi Aralık 2, 2016. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

Festo. DualWingGenerator. https://www.festo.com/group/de/cms/10222.htm. Yayın tarihi Haziran 18, 2003. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

Herbosch-Kiere. Pulse Tidal Energy System. http://www.herbosch-kiere.co.uk/projects/pulse-tidal-energy-system.html. Yayın tarihi Aralık 21, 2014. Erişim tarihi Ocak 31, 2018.

Kloos G., Gonzales C.A., Finnigan T.D., The bioSTREAM tidal current energy converter, 8th European Wave and Tidal Energy Conference EWTEC, Uppsala, İsveç, 2009.

Young, J., Lai, J.C.S., Platzer, M.F., A review of progress and challenges in flapping foil power generation, Progress in Aerospace Sciences, 67, 1-28, 2014.

Xiao, Q., Zhu, Q., A review on flow energy harvesters based on flapping foils, Journal of Fluids and Structures, 46, 174-191, 2014.

Yılmaz I., Keiyinci S., Cam O., Karci A., Experimental investigation of aerodynamic parameters on flapping wing, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (4), 2017.

Jones K.D., Dohring C.M., Platzer M.F., Experimental and computational investigation of the Knoller-Betz effect, AIAA Journal, 36(7), 1240-1246, 1998.

Knoller R., Die Gesetze des Luftwiderstandes, Flug- und Motortechnik, 3(21), 1-7, 1909.

Betz A., Ein Beitrag zur Erklarung des Segelfluges, Zeitschrift fur Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, 3, 269-272, 1912.

Katzmayr R., Effect of Periodic Changes of Angle of Attack on Behavior of Airfoils, NACA TM 147, 1922.

Koochesfahani, M.M.,. Vortical pattern in the wake of an oscillating airfoil, AIAA Journal, 27, 1200-1205, 1989.

Panda J., Zaman K.B.M.Q.,. Experimenta linvestigation of the flow field of an oscillating airfoil and estimation of lift from wake survey, Journal of Fluid Mechanics, 265, 65–95, 1994.

Anderson, J.M., Streitlien, K., Barrett, D. S., Triantafyllou, M. S., Oscillating foils of high propulsive efficiency, Journal of Fluid Mechanics, 360, 41-72, 1998.

Triantafyllou M.S., Triantafyllou G.S., Gopalkrishnan R., Wake mechanics for thrust generation in oscillating foils, Physics of Fluids A: Fluid Dynamics.3(12), 2835-7, 1991.

Young, J., Lai, J.C. S., Mechanisms influencing the efficiency of oscillating airfoil propulsion, AIAA Journal, 45(7), 1695-1702, 2007.

Isogai, K., Shinmoto, Y., Watanabe, Y., Effects of dynamic stall on propulsive efficiency and thrust of flapping airfoil, AIAA Journal, 37(10), 1145-1151, 1999.

Read, D.A., Hover, F.S., Triantafyllou, M.S., Forces on oscillating foils for propulsion and maneuvering, Journal of Fluids and Structures, 17(1), 163-183, 2003.

Hover, F.S., Haugsdal, Ø., Triantafyllou, M.S., Effect of angle of attack profiles in flapping foil propulsion, Journal of Fluids and Structures, 19(1), 37-47, 2004.

Rival, D., Prangemeier, T., Tropea, C., The influence of airfoil kinematics on the formation of leading-edge vortices in bio-inspired flight, Experiments in fluids, 46(5), 823-833, 2009.

Kinsey, T., Dumas, G., Parametric study of an oscillating airfoil in a power-extraction regime, AIAA Journal, 46(6), 1318-1330, 2008.

Platzer, M.F., Jones, K. D., Young, J., Lai, J.C.S., Flapping wing aerodynamics: progress and challenges, AIAA Journal, 46(9), 2136-2149, 2008.

Kinsey, T., Dumas, G., Lalande, G., Ruel, J., Mehut, A., Viarouge, P., Jean, Y., Prototype testing of a hydrokinetic turbine based on oscillating hydrofoils, Renewable Energy, 36(6), 1710-1718, 2011.

Kinsey, T., Dumas, G., Computational fluid dynamics analysis of a hydrokinetic turbine based on oscillating hydrofoils, Journal of fluids engineering, 134(2), 021104, 2012.

Platzer, M.F., Ashraf, M.A., Young, J., Lai, J.C.S., Development of a New Oscillating-Wing Wind and Hydropower Generator, 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA 2009-1211, 2009.

Tuncer, I.H., Lai, J.C.S., Ortiz, M.A., Platzer, M.F., Unsteady aerodynamics of stationary/flapping airfoil combination in tandem, 35th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, ABD, AIAA 97-0659, 1997.

Tuncer, I. H., Kaya, M., Optimization of flapping airfoils for maximum thrust and propulsive efficiency, AIAA Journal, 43(11), 2329-2336, 2005.

Ramamurti, R., Sandberg, W., Vaiana, P., Kellogg, J., Cylinder, D., Computational fluid dynamics study of unconventional air vehicle configurations, The Aeronautical Journal, 109(1097), 337-347, 2005.

Windte, J., Radespiel, R., Propulsive efficiency of a moving airfoil at transitional low Reynolds numbers, AIAA Journal, 46(9), 2165-2177, 2008.

Warkentin, J., DeLaurier, J., Experimental aerodynamic study of tandem flapping membrane wings, Journal of Aircraft, 44(5), 1653-1661, 2007.

Dong, H., Liang, Z., Effects of ipsilateral wing-wing interactions on aerodynamic performance of flapping wings, 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Orlando, ABD, AIAA201-0071, 2010.

Rival, D., Schönweitz, D., Tropea, C., Vortex interaction of tandem pitching and plunging plates: a two-dimensional model of hovering dragonfly-like flight, Bioinspiration & biomimetics, 6(1), 016008, 2011.

Ashraf, M.A., Young, J., Lai, J.C.S., Reynolds number, thickness and camber effects on flapping airfoil propulsion, Journal of Fluids and Structures, 27(2), 145-160, 2011.

Yang, S., Luo, S., Liu, F., Tsai, H.M., Optimization of unstalled pitching and plunging motion of an airfoil, 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA2006-1055, 2006.

Karakas F., Fenercioglu I., Effects of Three-Dimensionality for an Oscillating-Wing Power Generator, 8th Ankara International Aerospace Conference, ODTU, Ankara, Türkiye, AIAC-2015-032, 2015.

Jones, K., Platzer, M., An experimental and numerical investigation of flapping-wing propulsion, In 37th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, p. 995, Ocak, 1999.

Fenercioglu, I., Cetiner, O., Effect of unequal flapping frequencies on flow structures, Aerospace Science and Technology, 35, 39-53, 2014.

Young, J., Lai, J.C., Platzer, M.F., A review of progress and challenges in flapping foil power generation, Progress in Aerospace Sciences, 67, 2-28, 2014.

Rival, D., Hass, G., Tropea, C., Recovery of energy from leading-and trailing-edge vortices in tandem-airfoil configurations, Journal of Aircraft, 48(1), 203-211, 2011.

Jones, K., Platzer, M.F., Experimental investigation of the aerodynamic characteristics of flapping-wing micro air vehicles, 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, ABD, AIAA2003-418, 2003.

Gopalkrishnan, R., Triantafyllou, M.S., Triantafyllou, G.S., Barrett, D., Active vorticity control in a shear flow using a flapping foil, Journal of Fluid Mechanics, 274, 1-21, 1994.

Streitlien, K., Triantafyllou, G.S., Triantafyllou, M.S., Efficient foil propulsion through vortex control, AIAA Journal, 34(11), 2315-2319, 1996.

Akhtar, I., Mittal, R., Lauder, G.V., Drucker, E., Hydrodynamics of a biologically inspired tandem flapping foil configuration, Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 21(3), 155-170, 2007.

Xu, J., Sun, H., Tan, S., Wake vortex interaction effects on energy extraction performance of tandem oscillating hydrofoils, Journal of Mechanical Science and Technology, 30(9), 4227-4237, 2016.

Karakas, F., Fenercioglu, I., Effect Of Phase Angle On Tandem Flapping-wing Power Generation, International Journal of Energy Production and Management, 2(1), 95-105, 2017.

Fenercioglu, I., Zaloglu, B., Young, J., Ashraf, M.A., Lai, J.C.S., Platzer, M.F., Flow structures around an oscillating wing power generator, AIAA Journal, 53(11), 3316–3326, 2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.