Uzak Kullanıcı Destekli Bir IoT-WSN Sanal laboratuvarı ve Test Platformu: FıratWSN

Güngör YILDIRIM, Yetkin TATAR
262 40

Öz


Nesnelerin interneti (IoT) ve siber fiziksel sistemlerin (CPS) gelişimi ile bunların yapı taşlarından olan kablosuz duyarga ağlarının (KDA/WSN) önemi daha da artmış, buna paralel olarak da, klasik WSN sistemlerin IoT/CPS projelere adapte edilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Tahmin edileceği üzere bu çalışmalar kapsamlı WSN test platformlarına ihtiyaç duymaktadır. Böyle kapsamlı bir WSN test platformunun tesis edilmesi ise masraflı ve detaylı bir süreçtir. Bu çalışmada gerek lisans, gerekse de lisansüstü çalışmalarda uzaktan test uygulamalarına olanak tanıyabilen, FıratWSN isimli bir sanal WSN laboratuvar/test platformu tasarımı ve gerçekleştirilmesi tanıtılmıştır. İstemci/Sunucu yapısına göre çalışan bu IoT-WSN sanal laboratuvar ve test platformu, literatürdeki benzerlerinden ayrı olarak, belli sayıda farklı kullanıcı uygulamalarının programlanabilir WSN düğümler üzerinde eş zamanlı çalışabilmesine olanak sağlayabilmektedir. Bunu Agilla ara katman yazılımı sayesinde yapan sistem, ayrıca günümüz güncel IoT teknolojilerinden olan CoAP/RPL uygulama deneylerinin yapılmasına da imkan sunmaktadır. Bunlara ek olarak, FıratWSN sistemi, bu kapsamda geliştirilmiş olan FNode düğümlerden oluşturulmuş bir FıratZigBee alt WSN, 1322x ZigBee alt WSN ve 802.15.4 teknolojili düğümlerden oluşturulan farklı bir alt WSN yapısı içermektedir. FıratWSN sistemi bu şekliyle heterojen uygulamalar geliştirmeye de imkan sağlayabilmektedir. Böylece kullanıcılar, internet üzerinden uzaktan bağlanarak kendi WSN uygulamalarını esnek bir laboratuvar ortamında maliyet ve kurulum zamanından tasarruf ederek test edebilmektedirler.

Anahtar kelimeler


Kablosuz duyarga ağları, Sanal WSN laboratuvarı, sanallaştırma, CoAP, IoT

Tam metin:

PDF


Referanslar


Iwanicki K., Gaba A., Steen M., KonTest: A wireless sensor network testbed at Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam, Development Laboratories (DevLab), Technical Report, Eindhoven, The Netherlands, 2008

Hergenröder A., Wilke J., Meier D., Distributed energy measurements in WSN testbeds with a sensor node management device (SNMD), 23rd Int. Conference Archit. Comput. Syst. Workshop, Hannover, Germany, 1–7, Feb. 2010,

Horneber J., Hergenröder A., A Survey on Testbeds and Experimentation Environments for Wireless Sensor Networks, IEEE Communication Surveys & Tutorials, 16(4), 1820-1839, 2014

Darymli K., Ahmed M. H., Wireless Sensor Network Testbeds: A Survey, Wireless Sensor Networks and Energy Efficiency: Protocols, Routing, IGI Global, USA, doi: 10.4018/978-1-4666-0101-7.ch007, 2012

Fischer S., Pfisterer D., Fekete S. P., Kroeller A., WISEBED—Pan- European wireless sensor network testbeds, Fachgespraech der GI/ITG-Fachgruppe Kommunikation und Verteilte Systeme, Technical Report., 2008.

Kanzaki A., Hara T., Ishi Y., Wakamiya N., Shimojo S., X-Sensor: A sensor network testbed integrating multiple networks, Int. Conf. CISIS, Fukuoka, Japan, 1082–1087, Mar. 2009

Hergenröder A., Horneber J.,Wilke J., SANDbed: A WSAN testbed for network management and energy monitoring, Hamburg, Technical Report, Germany, Aug. 2009.

Ducrocq T., Vandaele J., Mitton N., Simplot R. D., Large scale geolocalization and routing experimentation with the SensLAB testbed, 7th IEEE Int. Conf. MASS, San Francisco, CA, USA, 751–753, 2010, 10.1109/MASS.2010.5663816

Allen G. W., Swieskowski P., Welsh M., MoteLab: A wireless sensor network testbed, 4th Int. Conference. IPSN, Apr., Boise, USA, 483–488, 2005, doi: 10.1109/IPSN.2005.1440979

Dimitriou T., Kolokouris J., Zarokostas N., Sensenet: A wireless sensor network testbed, . 10th ACM Conference, MSWiM, Crete Island, Greece, 143–150, 2007

Murty R. N. ., CitySense: A vision for an urban-scale wireless networking testbed, Harvard University, Cambridge, MA, USA, Technical Report, Sep. 2007.

Sakamuri D., NetEye: A wireless sensor network testbed,” Master’s thesis, Graduate School of Wayne State University, Detroit, MI, USA, 2008.

Rensfelt O., Hermans F., C. Ferm, A. Larzon, Sensei-UU: A nomadic sensor network testbed supporting mobile nodes, Uppsala Universitet, SUppsala, Sweden, Technical Report, Oct. 2009.

http://www.tinyos.net/, 2.03.2018

http://www.contiki-os.org/, 2.03.2018

http://coap.technology/, 2.03.2018

Hasbollah A. A., Ariffin S. H. S., Ismi M., Hamini A., Performance analysis for 6loWPAN IEEE 802.15.4 with IPv6 network, TENCON IEEE Region 10th Conference, Singapore, 2009 DOI: 10.1109/TENCON.2009.5396174

Mohiuddin J., Bhadram V., Palli S., 6LoWPAN based service discovery and RESTful web accessibility for Internet of Things, Advances in Computing, Communications and Informatics ICACCI, International Conference, New Delhi, India, 2014, doi: 10.1109/ICACCI.2014.6968249

Yıldırım G., Sanal Kablosuz Duyarga Ağ Tabanlı Bir Dağıtık-Paralel Siber Fiziksel Sistem Tasarımı, Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2017

http://dews.univaq.it/index.php?id=dewsvision0, Erişim tarihi 2.03.2018

http://mobilab.wustl.edu/projects/agilla/, Erişim tarihi 2.03.2018

Yildirim G., Hallac İ. R, Aydin G., Tatar Y., Running genetic algorithms on Hadoop for solving high dimensional optimization problems, Application of Information and Communication Technologies (AICT) 9th International Conference, Rostov, Russia, 14-16 Oct. 2015, doi: 10.1109/ICAICT.2015.7338506

http://couchdb.apache.org/, Erişim tarihi 2.03.2018

Tatar Y., Yildirim G., A dynamic location estimation technique based on fingerprint using a reduced radio map in wireless sensor networks, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol:29 (2), 217-226, 2014
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.