Açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçmek için iki boyutlu değerlendirme metodu

Nebi YILMAZ, Ayça TARHAN
356 58

Öz


Son yıllarda açık kaynak yazılımların (AKY) popülerliğinin artması, birbirine alternatif olarak pazara sunulan bu tür yazılımların sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. Ne var ki açık kaynak yazılımlarının kalitesinin potansiyel kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirilebileceğine ışık tutan akademik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla alternatifler arasından ihtiyaç sahiplerinin kalite gereksinimlerini en iyi karşılayanın seçilmesi problemi, araştırılması gereken cazip bir problem haline gelmiştir. Bu makalede, literatürde mevcut çalışmalar sentezlenerek kendi katkılarımızla beraber, açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçmek amacıyla önerilen metot anlatılmıştır. Bu ölçümde açık kaynak yazılımlar hem kod-tabanlı hem de toplum-tabanlı olarak iki boyutlu bir metotla değerlendirilmektedir. Kod-tabanlı ölçüm için, en güncel kalite modeli olan ISO/IEC 25010’un seçilen içsel öznitelikleri ve bu öznitelikleri ölçmek için nesneye yönelik C&K metrikleri kullanılmıştır. Toplum-tabanlı ölçüm için ise sistem ve yazılım mühendisliği için ölçüm süreci standardı olan ISO/IEC 15939 rehber alınarak bilgi ihtiyaçları belirlenmiş ve bu bilgi ihtiyaçlarını değerlendirmek için, ürünlerin veri tabanlarında depolanan elektronik posta listeleri, problem (hata) raporları, sıkça sorulan sorular vb. tarihsel verilerden türetilen metrikler kullanılmıştır. Bu çalışmada önerilen iki-boyutlu metot, Java dilinde yazılmış üç Java programı inşa aracının (Java build tool) seçiminde kullanılmış ve  önerilen metot uygulanarak elde edilen sonuçlar ile literatürde yaygın bilinen metotlardan olan OSMM ve OpenBRR uygulanarak varılan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Değerlendirme ve karşılaştırma sonuçlarına göre, mevcut modellerle elde edilen sonuçlar, hem birbirlerini hem de önerilen modelle elde edilen sonuçları doğrular niteliktedir.

Anahtar kelimeler


Açık kaynak yazılım; AKY; yazılım değerlendirme; yazılım seçimi; yazılım kalitesi; bakım yapılabilirlik; güvenilirlik; ISO/IEC 25010; ISO/IEC 15939; yazılım metrikleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Open-source software, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software. Erişim tarihi: Nisan 22, 2017.

Black Duck Software. URL : https://www.blackducksoftware.com/. Erişim tarihi Mayıs 16, 2017.

North Bridge. URL: http://www.northbridge.com/. Erişim tarihi Mayıs 21,2017.

K. Noyes, Senior U.S. Correspondent, PCWorld, Apr 17, 2013, URL: http://www.pcworld.com/article/2035651/open-source-is-taking-over-the-software-world-survey-says.html. Erişim tarihi Nisan 13, 2017. .

GitHub-Cracking the Code to GitHub’s Growth. URL: https://growthhackers.com/growth-studies/github. Erişim tarihi Mayıs 11,2017.

Ayyıldız T.E., ve Koçyiğit A., Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Problem ve Çözüm Alanı Ölçüleri Arasındaki İlinti, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derg., vol. 32, no. 3, Sep. 2017.

Asiala P.M., ve Matinlassi M., “Quality assurance of open source components: Integrator point of view,” Bildiri Kitabı - International Computer Software and Applications Conference, 2006, vol. 2, sf. 189–192.

Duijnhouwer F.W., ve Capgemini C.W., Open Source Maturity Model The Usefulness of a Maturity Model Open Source in a Corporate Setting.

Samoladas I., Gousios G., Spinellis D., ve Stamelos I., The SQO-OSS quality model: measurement based open source software evaluation, Open Source Dev. Communities Qual., vol. 275, sf. 1–11, 2008.

Readiness Rating for Open Source. URL: http://www.openbrr.org. Erişim tarihi Mayıs 15,2017.

Method for Qualification and Selection of Open Source Software (QSOS), version 1.6. URL: http://www.qsos.org./. Erişim tarihi Mayıs 15, 2017.

Hauge Ø., Østerlie T., Sørensen C.F., ve Gerea M., An Empirical Study on Selection of Open Source Software - Preliminary Results, Emerg. Trends Free. Source Softw. Res. Dev. 2009. FLOSS ’09. ICSE Work., sf. 42–47, Mayıs 2009.

ISO/IEC 25010, URL: http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010. Erişim tarihi Mart 29, 2017

ISO9126 - Software Quality Characteristics. URL: http://www.sqa.net/iso9126.html. Erişim tarihi Mayıs 13, 2017.

Kurtel K., Yazılım Bakım Altkarakteristiklerinin ISO Tabanlı Modeller Kullanılarak Ölçülmesi, Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2009.

Chidamber S. R., ve Kemerer C. F., A Metrics Suite for Object Oriented Design, IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 20, no. 6, sf. 476–493, 1994..

Ural E., Umut T., ve Feza B., Nesneye Dayalı Yazılım Metrikleri ve Yazılım Kalitesi, Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, 2008.

Calp M. H., ve Arici N., Nesne Yönelimli Tasarım Metrikleri ve Kalite Özellikleriyle İlişkisi, Politek. Derg. J. Polytech. Cilt Digit. Object Identifier, vol. 14141, no. 10, sf. 9–14, 2011.

Jadhav A. S. ve Sonar R. M., Evaluating and selecting software packages: A review, Information and Software Technology, vol. 51, no. 3. sf. 555–563, 2009.

Stol K.J.ve Babar M. A., A Comparison Framework for Open Source Software Evaluation Methods, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, sf. 389–394.

C. Ncube and J. C. Dean, “The Limitations of Current Decision-Making Techniques in the Procurement of COTS Software Components,” Springer, Berlin, Heidelberg, 2002, pp. 176–187.

N. Yılmaz and K. Dinçer, “A Two-Dimensional Evaluation Method for Open Source Software Selection (Açık Kaynak Yazılım Seçimi için İki Boyutlu Değerlendirme Metodu),” 2016.

R. E. Al-Qutaish, M. I. Muhairat, B. Al-Kasasbeh, and B. M. Al-Kasasbeh, The Analytical Hierarchy Process as a Tool to Select Open Source Software. 2009.

Stamelos I., Angelis L., Oikonomou A., ve Bleris G. L., Code quality analysis in open source software development, Inf. Syst. J., vol. 12, no. 1, sf. 43–60, Jan. 2002..

Wheeler D. A., How to evaluate open source software / free software programs, sf. 1–15, 2003.

Sung W. J., Kim J. H., ve Rhew S. Y., A Quality Model for Open Source Software Selection, Sixth Int. Conf. Adv. Lang. Process. Web Inf. Technol. (ALPIT 2007), sf. 515–519, 2007.

Garousi V., Investigating the success factors of open-source software projects across their lifetime, J. Softw. Eng. Stud., 2009.

Mockus A.,, Fielding R. T., ve Herbsleb J., Two Case Studies of Open Source Software Development Apache and Mozilla. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 11, no. 3 (2002): 309-346.

Antony J. P., ve Dev H., Estimating Reliability of Software System Using Oblect-Oriented Metrics, Int. J. Comput. Sci. Eng. Inf. Technol. Res., vol. 3, no. 2, sf. 283–294, 2013.

Antony P., Predicting Reliability of Software Using Thresholds of CK Metrics., Int. J. Adv. Netw., vol. 1785, no. 6, sf. 1778–1785, 2013.

Hevner, March, Park, and Ram, “Design Science in Information Systems Research,” MIS Q., vol. 28, no. 1, p. 75, 2004.

R. Wieringa and H. Heerkens, “Design Science, Engineering Science and Requirements Engineering,” in 2008 16th IEEE International Requirements Engineering Conference, 2008, pp. 310–313.

H. Göbel, S. Cronholm, and U. Seigerroth, “Towards an agile method for ITSM self-assessment : A Design Science Research Approach,” 2013.

B. M. A Rawashdeh, “New software model for evaluating cots.pdf,” J. Comput. Sci., 2006.

Dagpinar M., ve Jahnke J. H., Predicting maintainability with object-oriented metrics - An empirical comparison, Working Conference on Reverse Engineering, WCRE, 2003, vol. 2003–Janua, sf. 155–164.

Dubey S. K. ve Rana A., Assessment of maintainability metrics for object-oriented software system, ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes, vol. 36, no. 5, p. 1, Eylül. 2011.

Bakar A. D., Sultan A. B. M., Zulzalil H., ve Din J., Review on Maintainability Metrics in Open Source software, 2012

Saraiva J., Soares S., ve Castor F., Towards a catalog of Object-Oriented Software Maintainability metrics, in International Workshop on Emerging Trends in Software Metrics, WETSoM, 2013, sf. 84–87.

Saraiva J. D. A. G., França M. S., Soares S. C. B., Filho F. J. C. L., ve De Souza R. M. C. R., Classifying metrics for assessing Object-Oriented Software Maintainability: A family of metrics’ catalogs, in Journal of Systems and Software, 2015, vol. 103, sf. 85–101.

Misra S. K., Sikkim E., ve Roy B., Assessment of Object Oriented Metrics for Software Reliability, vol. 4, no. 1, sf. 432–435, 2015

Rosenberg L. D., Hammer T., ve Shaw J., Software metrics and reliability, Proc. 9th Int. Symp. Softw. Reliab. Eng., sf. 1–8, 1998.

Scitools | Build Notes. URL: https://scitools.com/build-notes/. Erişim tarihi: Mayıs 22,2017.

Basili V. R., Briand L. C., ve Melo W. L., A validation of object-oriented design metrics as quality indicators, IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 22, no. 10, sf. 751–761, 1996.

Gyimóthy T., Ferenc R., veSiket I., Empirical validation of object-oriented metrics on open source software for fault prediction, IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 31, no. 10, sf. 897–910, Oct. 2005.

Tsai W. T., Zhang D., Chen Y., Huang H., Paul R., ve Liao N., A software reliability model for Web services, 2004, sf. 144–149.

Benlarbi S., El Emam K., Goel N., ve Rai S., Thresholds for Object-Oriented Measures, Proc. 11th Int. Symp. Softw. Reliab. Eng., no. March, p. 24, 2000.

Herbold S., Grabowski J., ve Waack S., Calculation and optimization of thresholds for sets of software metrics, Empir. Softw. Eng., vol. 16, no. 6, sf. 812–841, Dec. 2011.

Chandra D. E., ve Linda P. E., Class Break Point Determination Using CK Metrics Thresholds, Glob. J. Comput. Sci. Technol., vol. 10, no. 14, sf. 73–77, 2010.

Goel B. M., ve Bhatia P. K., Analysis of reusability of object-oriented systems using object-oriented metrics, ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes, vol. 38, no. 4, p. 1, Jul. 2013.

Hitz M., ve Montazeri B., Measuring Product Attributes of Object-Oriented Systems, Angew. Inform., vol. 989, sf. 124–136, 1995

Tomar S. G. A., International Journal of Engineering Research and Technology IJERT, no. Vol.1-Issue 5 (Temmuz-2012). ESRSA Publ, 2012.

Mago J., ve Kaur P., Analysis of quality of the design of the object oriented software using fuzzy logic, in International Conference on Recent Advances and Future Trends in Information Technology (iRAFIT2012) Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA), 2012, sf. 21–25.

Musa J. D., Iannino A., and Okumoto K., Software Reliability -- Measurement, prediction, application. McGraw-Hill, 1987.

Balcı, M.(1997) "Matematik Analiz 1", Balcı yayınları.

Mailing List Archive: Apache: CVS. URL: https://lists.gt.net/apache/cvs/. Erişim tarihi Mayıs 26,2017.

Software bug. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug. Erişim tarihi Mayıs 16, 2017.

Software Testing Fundemental, URL: http://softwaretestingfundamentals.com/defect-severity/. Erişim tarihi Haziran 16, 2017

Software Quality – Software Testing Fundamentals. URL: http://softwaretestingfundamentals.com/software-quality/. Erişim tarihi Mayıs 13, 2017.

Home | Capgemini Worldwide. URL: https://www.capgemini.com/. Erişim tarihi Temmuz 22, 2017.

Intel Corporation. URL: https://www.intc.com/investor-relations/default.aspx. Erişim tarihi Temmuz 22, 2017.

Center for Open Source Investigation- Carnegie Mellon University. URL: http://www.cmu.edu/silicon-valley/research/cosi/. Erişim tarihi Temmuz 22, 2017

Jabangwe R., Börstler J., Smite D., ve Wohlin C., Empirical evidence on the link between object-oriented measures and external quality attributes: a systematic literature review, Empir. Softw. Eng., sf. 1–54, 2014.