Trafik sakinleştirme çalışmalarında farklı kıvrımlama uygulamalarının sürüş simülatörü ortamında incelenmesi

Metin Mutlu AYDIN, Kadir AKGÖL, Banihan GÜNAY
269 35

Öz


Yerleşim alanları içerisindeki yollarda yüksek hızda hareket eden araçlar en fazla şikâyet edilen sorunlardan biridir. Yapılan aşırı hızlar sonucunda ise ölümlü ya da yaralanmalı birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Yaşanan bu kazaları azaltabilmek amacıyla araçların hızlarını, trafik problemlerini ve buna bağlı gürültü kirliliğini azaltan trafiği sakinleştirme uygulamaları kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında şehiriçi yollarda araçların hızlarını azaltma ve kontrol etmede gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde kullanılan fakat ülkemizde örneği bulunmayan trafiği sakinleştirme uygulamalarından birisi olan kıvrımlamalar araç simülatörü kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla pilot bölge olarak Akdeniz Üniversitesi kampüsü seçilmiş ve kampüs içerisindeki bazı yollar üç boyutlu olarak modellenmiştir. Sürüş testleri sonucu elde edilen hız verilerinden, ülkemiz sürücülerinin karakteristik özeliklerine cevap verebilen en uygun kıvrımlamaların bölünmüş dört şeritli yollar için aktif genişliği 3 metre, giriş ve çıkış açıları 45’er derece olan 10 (K10); bölünmemiş iki şeritli yollar içinse aktif genişliği 2,7 metre, giriş açısı 60, çıkış açısı 30 derece olan 2 (K2) numaralı kıvrımlamanın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlardan, testlere katılan kişilerin yaptığı hatalı davranışlar tespit edilerek çözüm önerileri üretilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Trafiğin sakinleştirilmesi; sürüş simülatörü; kıvrımlamalar; hız kontrolü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bahar, G. "Guidelines for the Design and Application of Speed Humps". Report No. RP-038, 2007.

Petersen, E.R. "The Effectiveness of Low-Cost Traffic Calming Applications Appropriate for Main Streets Through Rural Communities". Master Thesis, Iowa State University, USA, 2006.

TÜİK. "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri". Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2015.

Hass-Klau, C., Nold, I., Böcker, G. ve Crampton G. “Civilised Streets: A Guide to Traffic Calming. UK: Brighton:” Environmental & Transport Planning, 1992.

Ewing, R. "Traffic Calming State of the Practice Slide Seminar". Institute of Transportation Engineers, USA, September 1999, 1999.

Barker, J. ve Baguley, C. "A Road Safety Good Practice Guide". Department for Transport, London, England, 2001.

BTP. "Traffic Calming Component of the 2011 Transportation Plan's Street Desing Guidlines". Burlington Transportation Plan, 2011.

LGAM. (2016). “Chicane”. Available: http://www.lgam.info/chicane (07.09.2016).

Kastenhofer, E.O. "Traffic Calming, The Helpful Band-Aid, In Virginia When The State Dot Is 100+ Local Dpw". Institute of Transportation Engineers 67th annual Meeting, 1997.

Macbeth, A.G. "Calming Arterials in Toronto". 68th Annual Meeting of the Institute of Transportation Engineers, 1998.

Corkle, J., Giese J.L. ve Marti, M.M. "Investigating the Effectiveness of Traffic Calming Strategies on Driver Behavior, Traffic Flow and Speed". Report No. MN/RC-2002-02, 2001.

Berengier, M. ve Picaut, J. "Method for noise control by traffic management: Impact of speed reducing equipments". Inter-Noise 2008, France, 2008, 18p.

Sayer, I, Parry, D. ve Barker, J. "Traffic Calming-An Assessment of Selected On-Road Chicane Schemes". TRL REPORT 313, 1998.

García, A., Torres A.J., Romero, M.A. ve Moreno, A.T. "Traffic Microsimulation Study to Evaluate the Effect of Type and Spacing of Traffic Calming Devices on Capacity". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 16, 270-281, 2011.

Molino, J.A., Katz, B. ve Hermosillo, M.B. "Simulator Evaluation of Low-Cost Safety Improvements on Rural, Two-Lane, Undivided Roads: Nighttime Delineation for Curves and Traffic Calming for Small Towns". Transportation Research Board 89th Annual Meeting, 2010.

Hallmark, S.L, Peterson, E., Fitzsimmons, E., Hawkins, N., Resler, J. ve Welch, T. "Evaluation of Gateway and Low Cost Traffic Calming Treatments for Major Routes in Small Rural Communities". Center for Transportation Research and Education, Iowa State University, 2007.

Labuschagne, F. ve Kruger, T. "Traffic Calming on Higher Order Roads: Case Study". 22nd Annual Southern African Transport Conference, South Africa, 2003.

Sisiopiku, V.P. "On-Street Parking on State Roads". ITE Annual Meeting Compendium, Washington DC, USA, 2001.

APWA. "Traffic Calming Measurement Guidelines". American Public Works Association, Washington D.C., USA, 2010.

Galante, F., Mauriello, F., Montella, A., Pernetti, M., Aria, M. ve D’Ambrosio, A. "Traffic Calming Along Rural Highways Crossing Small Urban Communities: Driving Simulator Experiment". Accident Analysis & Prevention, 42(6), 1585-1594, 2010.

Du, J., Ivan, J., Garder, P. ve Aultman-Hall, L. "Public Perceptions of Traffic-Calming Device Installation". Institute of Transportation Engineers 2003 Annual Meeting and Exhibit (held in conjunction with ITE District 6 Annual Meeting), 2003.

Kang, Y.W., Kim, J.G., Kim, Y.J. ve Oh, S.H. "A Study On The Evaluation And İmprovement for Physical Elements of Slow Street in The Commercial Area". KSCE Journal of Civil Engineering, 19(5), 1523-1529, 2015.

Baguley, C. "A Road Safety Good Practice Guide for Highway Authorities". Proceedıngs of the Good Practıce Conference, BRISTOL, UK, 20-22 JUNE 2001, 2001.

Bellefleur, O. ve CDPAC, O. "Urban Traffic Calming and Health: A Literature Review". ed: Montreal: Natl. Collab. Cent. Healthy Public Policy (NCCHPP). 2012.

Bhatt, S., Barnhart, N., Luszcz, M., Meyer, T. ve Sommers, M. “Delaware Traffic Calming Design Manual”, Delaware Department of Transportation, 2012.

Charlton, S.G ve Baas, P.H. “Speed Change Management For New Zealand Roads”, Land Transport New Zealand, 2006.

DfT. "Chicane Schemes". Department for Transport, Northern, Ireland, 12/97, 1997.

DoIRD. "Traffic Calming". The Department of Infrastructure and Regional Development, Northern, Ireland, Local Transport Note 1/07, 2007.

Torbic, D.J. “Design Guidance for High-Speed to Low-Speed Transition Zones for Rural Highways 737”, Transportation Research Board, 2012.

KGM. "Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. Madde". Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1997.

Ardahan, F. ve Mert, M. "Impacts of Outdoor Activities, Demographic Variables and Emotional İntelligence on Life Satisfaction: An Econometric Application of A Case in Turkey". Social Indicators Research, 113(3), 887-901, 2013.

Sparks, J.N. "Expository Notes on The Problem of Making Multiple Comparisons in A Completely Randomized Design". The Journal of Experimental Education, 31(4), 343-349, 1963.

Kayri, M. "Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri". Journal of Social Science, 19(1), 51-64, 2009.

Mert, M. “Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları”. Ankara: Detay Yayıncılık, 2016.

TDK. “Türk Dil Kurumu”, 2016. (25 Kasım 2016).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.