Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması

Mehmet Fatih Aycan
1.419 197

Öz


Bu çalışmada proksimal femur kırıklarının tedavisinde kullanılan farklı implant sistemlerinin biyomekanik özelliklerinin karşılaştırılmıştır. Dördüncü nesil sentetik femur modellerde oluşturulan intertrokanterik kırıklar DHS, PFNA, Talon ve Veronail implant sistemleri ile sabitlenmiştir. Poliüretan köpük kullanılarak gerçekleştirilen döküm işlemi ile modellerin vücut içerisinde olduğu gibi normal pozisyonunda durması sağlanmıştır. Deney cihazına bağlanan numuneler hız kontrollü olarak basma yüküne maruz bırakılmıştır. Deney süresince uygulanan yük ve bu yüke karşılık gelen yer değiştirme miktarları kaydedilmiş ve deney sonunda yük yer değiştirme eğrileri elde edilmiştir. Yer değiştirme değerlerinin birbirine göre istatiksel olarak anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için Student T analizleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda deney süresince gerçekleştirilen ardıl foto çekimleri ile numunelerdeki fiziksel değişim anlık olarak takip edilmiştir. Deney sonunda tek ekstramedüler vida sistemi olan DHS sistemi en düşük yük değerine rağmen en yüksek yer değiştirme miktarı ile en başarısız implant sistemi olarak belirlenmiştir. Talon implant sisteminin en iyi biyomekanik özelliklere sahip olduğu görülürken, bu sistemi PFNA ve Veronail sistemlerinin izlediği tespit edilmiştir. Tek lag vidalı PFNA ve iki lag vidalı Veronail implant sistemlerinin sahip olduğu yer değiştirme dağılımlarının istatiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenirken, ilgili sistemler ile sabitlenen kırıklardaki açısal değişimin bu durumu destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Göstermiş oldukları biyomekanik performans ve diğer klinik bulgular ile Talon ve PFNA implant sistemlerinin intertrokanterik kırıkların tedavisinde başarıyla kullanılabileceği ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


Proksimal femur kırıkları; intramedüler vida sistemleri; basma deneyi; biyomekanik özellikler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Başal, Ö., Alt Ekstremite Kırıkları / Kalça ve Femur. Journal of Clinical and Analytical Medicine (J Clin Anal Med), 258-280, 2015.

Aksu, N., Işıklar, Z., Kalça Kırıkları, TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi, 7(1-2), 8-20, 2008.

Browner, D., Jupiter, J., Levine, A., Trafton, P., Intertrochanteric femur fracture. Skelatal Trauma, 2, 1883-1926, 1996.

Lavelle, D., Fractures and dislocations of the Hip. S. Canale, J. Beaty içinde, Campell’s Operative Orthopaedics (s. 3237-3285). Philadelphia: Mosby Year Book, 2008.

Ilgın, M. B., İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklarının PFNA Çivisi ve Endoprotez ile Cerrahi Tedavisinin Karşılaştırılması. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2015.

Balusamy, R., Kolundan, K., & Anbu, S., A comparative study of functional and radiological outcome of pertrochanteric fracture in elderly patients treated with dynamic hip screw and proximal femoral nail. J. Evolution Med. Dent. Sci., 6(5), 387-394, 2017.

Huang, X., Yu, B., Gu, Y., Li, Z., Biomechanical comparison of dynamic hip screw and Gamma nail for the treatment of unstable trochanteric fractures: a finite element study. Int J Clin Exp Med, 10(5), 7867-7874, 2017.

Pundkar, A., Modi, N., Baitule, R., Pundkar, G., Evaluation of dynamic hip screw plate v/s proximal femoral nail for unstable inter-trochanteric fracture femur. Journal of Research in Medical and Dental Science, 4(3), 283-287, 2016.

Schipper, I., Marti, R., Werken, C., Unstable trochanteric femoral fractures: extramedullary or intramedullary fixation. Review of literature. Injury, 35(2), 142-151, 2004.

Karakoyun, O., Erol, M. F., Küçükkaya, M., Demirok, M., İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi). Int J Basic Clin Med, 1(3), 165-170, 2014.

Sharma, A., Mahajan, A., & John, B., A Comparison of the Clinico-Radiological Outcomes with Proximal Femoral Nail (PFN) and Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) in Fixation of Unstable Intertrochanteric Fractures. J Clin Diagn Res. , 11(7), RC05-RC09, 2017.

Freitas, A., Torres, G. M., Souza, A. C., Maciel, R. A., Souto, D. R., Ferreira, G. N., Analysis on the mechanical resistance of fixation of femoral neck fractures in synthetic bone, using the dynamic hip system and an anti-rotation screw. Rev Bras Ortop., 49(6), 586-592, 2014.

İmren, Y., Gürkan , V., Bilsel, K., Desteli, E., Tuna , M., Gürcan, C., Tuncay, İ., Sen, C., Biomechanical Comparison of Dynamic Hip Screw, Proximal Femoral Nail, Cannulated Screw, and Monoaxial External Fixation in the Treatment of Basicervical Femoral Neck Fractures. ACTA Chırurgıae Orthopaedıcae Et Traumatologıae Čechosl (82), 140-144, 2015.

Ozkan, K., Türkmen, İ., Sahin , A., Yıldız , Y., Ertürk, S., Söylemez, M. S., A biomechanical comparison of proximal femoral nails and locking proximal anatomic femoral plates in femoral fracture fixation. Indian Journal of Orthopaedics, 49(3), 347-351, 2015.

Zou, J., Xu, Y., Yang, H., A Comparison of Proximal Femoral Nail Antirotation and Dynamic Hip Screw Devices in Trochanteric Fractures. The Journal of International Medical Research, 37, 1057-1064, 2009.

Zehir , S., Şahin, E., Zehir , R., Comparison of clinical outcomes with three different intramedullary nailing devices in the treatment of unstable trochanteric fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 21(6), 469-476, 2015.

Bramlet, D., Wheeler, D., Biomechanical Evaluation of a New Type of Hip Compression Screw With Retractable Talons. J Orthop Trauma, 17(9), 618-624, 2003.

Li, S., Sun, G.-X., Chang, S.-M., Yang, C.-S., Li, Y., Niu, W., Zhang, L.Z., Zhang, C., Simulated postoperative weight-bearing after xation of a severe osteoporotic intertrochanteric fracture. Int J Clin Exp Med, 10(5), 8438-8448, 2017.

Huang, S.-G., Chen, B., Zhang, Y., Nie, F.-F., Ju, L., Li, M., Zhang, Y.-H., Comparison of the Clinical Effectiveness of PFNA, PFLCP, and DHS in Treatment of Unstable Intertrochanteric Femoral Fracture. American Journal of Therapeutics , 0(0), 1-8, 2015.

Zeng, X., Zhang, N., Zeng, D., Zhang, L., Xu, P., Cao, L., Yu, W., Zhan, K., Zhang, X., Proximal femoral nail antirotation versus dynamic hip screw fixation for treatment of osteoporotic type 31-A1 intertrochanteric femoral fractures in elderly patients. Journal of International Medical Research, 45(3), 1109–1123, 2017.

Kouvidis, G., Sommers, M., Giannoudis, P., Katonis, P., Bottlang, M., Comparison of migration behavior between single and dual lag screw implants for intertrochanteric fracture fixation. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 4(16), 1-9, 2009.