Uçağa yolcu alım problemi için karar destek sistemi

Erol Azuz, Tuba Tatar, Çiğdem Alabaş Uslu
264 36

Öz


Uçakla yolculuk günümüzün en popüler ve en çok tercih edilen ulaşım yolu haline gelmiş bulunmaktadır. Artan taleple birlikte havayolu şirketleri, en yüksek kazancı elde etmeyi ve yolcularına en kaliteli şekilde hizmet vermeyi hedeflemektedirler. Bu bağlamda, uçakların sadece havada oldukları sürece para kazandırdıkları ve kazancı arttırmanın temelinin de ancak uçuş sıklığını arttırmak olduğu bir gerçektir. Uçakların havada kalma süresini kısaltan önemli unsurlardan biri yolcuların uçağa yerleştirilmesi sürecidir. Dolayısıyla, en uygun yöntemi uygulayarak uçağın hazırlanması ve yolcuların yerleştirilme süresinin en aza indirilmesi havayolu şirketlerine önemli ölçüde kâr sağlayacaktır. Yolcuların uçağa yerleşme süresinin kısaltılması aynı zamanda yolcu memnuniyetini de artıracaktır. Bu çalışmada, kullanıcıya, yolcuları uçağa alma yöntemi geliştirmesi ve bu yöntemi değerlendirmesi imkânı sağlayacak bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir. KDS içinde geliştirilen bir algoritma, kullanıcının geliştirdiği yöntemin neden olabileceği ortalama yolcu çakışma sayısını hesaplamaktadır. Bu çalışmada ayrıca, iki ayrı yolcu alma yöntemi önerilmiş ve geliştirilen KDS kullanılarak test edilmiştir. Yapılan testler, geliştirilen yöntemlerin literatürdeki mevcut yöntemlere göre ya daha az ortalama çakışma sayısına yol açtığını ya da uygulama kolaylığına sahip olduğunu göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Yolcuların uçağa yerleştirilme problemi; Yolcu çakışması; Karar destek sistemi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Tu, Y.F., Ball, M.O., Jank, W.S., (2008). Estimating flight departure delay distributions – a statistical approach with long-term trend and short-term pattern. Journal of the American Statistical Association 103, 112–125.

Marelli, S., Mattocks, G. ve Merry, R., (1998). The role of computer simulation in reducing airplane turn time. AERO Magazine, vol. 1.

Steiner, A., Philipp, M., (2009). Speeding up the airplane boarding process by using pre-boarding areas. In: Swiss Transport Research Conference, 9–11 September 2009, Ascona, Switzerland

Nyquist,D.C.,&McFadden,K.L (2008).A study of the airline boarding problem. Journal of Air Tranport Management,14(4),197–204.

Milan, J., (1997). The flow management problem in air traffic control: a model of assigning priorities for landings at a congested airport transportation.

H. Van Landeghem, A. Beuselinck, (2002). Reducing passenger boarding times in airplanes: a simulation based approach, Eur. J. Oper. Res. 142 294–308.

Ferrari, P., Nagel, K., (2005). Robustness of efficient boarding in airplanes. Transportation Research Record 1915, 44–54.

Steffen, J.H., (2008). Optimal boarding method for airline passengers. J. Air Trans.

Mas,S.,Juan,A.A.,Arias,P.,&Fonseca,P.(2013). A simulation study regarding different aircraft boarding strategies.

Van den Briel, M.H.L., Villalobos, J.R., Hogg, G.L., Lindemann, T., Mule, A.V., (2005). America west airlines develops efficient boarding strategies. Interfaces 35,191-201.

Bazargan, M., (2006). A linear programming approach for aircraft boarding strategy. European Journal of Operational Research 183, 394-411.

Soolaki, M., Mahdavi, I., Mahdavi-Amiri, N., Hassanzadeh, R., & Aghajani, A. (2012). A new linear programming approach and genetic algorithm for solving airline boarding problem. Applied Mathematical Modelling, 36(9), 4060-4072.

Milne, R.J., Kelly, A.R., (2013). A new method for boarding passengers onto an airplane. J. Air Transp. Manag. 34, 93e100.

Bachmat, E., Elkin, M., (2008). Bounds on the performance of back-to- front airplane boarding policies. Operations Research Letters 36, 597–601.

Ade-Ibijola, Abejide Olu, (2012). A Simulated Enhancement of Fisher-Yates Algorithm for Shuffling in Virtual Card Games using Domain-Specific Data Structures. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), 24.

Milica Kalic ve diğerleri., (2013). Comparison of Two MCDM Methodologies in Aircraft Type Selection Problem.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.