Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı

Serdar Ekinci
784 229

Öz


Bu çalışmada yeni bir sezgisel-üstü metot olan sinüs kosinüs algoritmasının (SCA) güç sistemi kararlı kılıcısının (PSS) optimal tasarımında kullanılması önerilmiştir. PSS tasarım problemi için özdeğer ve zaman tanım bölgesi tabanlı amaç fonksiyonlarından oluşan yeni bir çoklu amaç fonksiyonu düşünüldü ve SCA tekniği ile önerilen bu amaç fonksiyonu minimum hale getirilerek kararlı kılıcının optimal parametreleri bulundu. SCA ile tasarlanan kararlı kılıcının dayanıklılığı ve etkinliği büyük ve küçük arızalara maruz kalan sonsuz baraya bağlı tek makinalı bir güç sisteminde düşük frekanslı salınımları bastırmak için test edildi. Önerilen SCA tabanlı PSS’nin (SCAPSS) sonuçları yarasa algoritması tabanlı PSS (BAPSS) ve simbiyotik organizmalar arama algoritması tabanlı PSS (SOSPSS) ile karşılaştırıldı. Lineer model kararlılık analizi ve lineer olmayan zaman tanım bölgesi simülasyonu yapılarak tasarlanan SCAPSS’nin üstünlüğü doğrulandı. Analiz sonuçları önerilen yeni yaklaşımın senkron makinanın rotorundaki düşük frekanslı salınımlara daha hızlı sönümleme ve minimum aşım sağladığını göstermiştir. Ayrıca, son çözümün doğruluğu, yakınsama hızı, hesaplama zamanı, sönüm oranı ve rotor açısının yerleşme zamanı açısından SCA diğer iki algoritmaya nazaran daha iyi performans sergilemiştir.        


Anahtar kelimeler


Güç sistemi kararlı kılıcısı; dinamik kararlılık; sinüs kosinüs algoritması (SCA); yarasa algoritması (BA); simbiyotik organizmalar arama algoritması (SOS).

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.