Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması

Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
774 139

Öz


Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle havacılık, uzay, otomotiv ve medikal gibi endüstrilerde yüksek hassasiyette üretilmiş parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel imalat yöntemleriyle imal edilmesi mümkün olmayan bu parçalar ancak geleneksel olmayan imalat yöntemleri ile imal edilebilmektedir. Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemi (MAİ) manyetik alan yardımıyla yüzeyden talaş kaldıran bir geleneksel olmayan imalat yöntemidir.

Bu çalışmada, endüstride yaygın olarak kullanılan AISI 304L östenitik paslanmaz çelik boruların iç yüzeylerinin MAİ yöntemiyle işlenebilirliği araştırılmıştır. Çalışmada, Fe tozu tanecik boyutu, SiC tozu tanecik boyutu, işleme süresi, iş parçası devir sayısı ve aşındırıcı karışım oranı parametrelerinin talaş kaldırma oranı ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmıştır.

Sonuç olarak, talaş kaldırma oranının Fe tozu tanecik boyutu, aşındırıcı tanecik boyutu, boru devir sayısı ve aşındırıcı oranının artmasıyla arttığı; işleme süresinin artmasıyla azaldığı görülmüştür. Ayrıca yüzey pürüzlülüğü değerlerinin uygun işleme koşullarında %75 oranında iyileştiği tespit edilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Manyetik Aşındırıcılarla İşleme; Yüzey Pürüzlülüğü; Abrasiv İşleme; Talaş Kaldırma Oranı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hashimoto, F., Yamaguchi, H., Krajnik, P., Wegener, K., Chaudhari, R., Hoffmeister, H. W., Kuster,

F. Abrasive fine-finishing technology. CIRP Ann.-Manufacturing Technology, 65(2), 597-620, 2016.

Fox, M., Agrawal, K., Shinmura, T., and Komanduri, R., Magnetic Abrasive Machining of Rollers, CIRP Ann., 43(1),181–184, 1994.

Yamaguchi, H. and Shinmura, T., Study of the Surface Modification Resulting from an Internal Magnetic Abrasive Finishing Process,Wear, 225–229, 246–255, 1999.

Yamaguchi, H. and Shinmura, T., Study of an Internal Magnetic Abrasive Finishing using a Pole rotation System–Discussion of the Characteristic Abrasive Behavior, Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 24, 237–244, 2000.

Kang, J., Development of high-speed internal finishing and cleaning of flexible capillary tubes by magnetic abrasive finishing, PhD Thesis, University of Florida, Florida, 2012.

Mori, T., Hikota, K., Kawashima, Y., Clarification of Magnetic Abrasive Finishing Mechanism, Journal of Material Processing Technology, 143-144(20), 682-686, 2003.

Yamaguchi, H., Shinmura, T., Takenaga, M., Development of a New Precision Internal Machining Process Using an Alternating Magnetic Field, Precis. Eng., 27(1), 51-58, 2003.

Shinmura, T., Study on Magnetic Abrasive Finishing, CIRP Annals – Manufacturing Technology, 39(1), 325-328, 1990.

Kang, J., George, A., Yamaguchi, H., High-speed Internal Finishing of Capillary Tubes by Magnetic Abrasive Finishing, 5th CIRP Conference on High Performance Cutting, 414-418, 2012.

Nteziyaremye, V., Wang, Y, Li, W., Shih, A., Yamaguchi, H., Surface finishing of Needles for high – performance biopsy, Procedia CIRP 14, 48 – 53, 2014.

Wang, A. C., Lee, S.J., Study the characteristics of magnetic finishing with gel abrasive, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 49, 1063-1069, 2009.

Sihag, N., Kala, P., Pandey, P. M., Chemo Assisted Amgentic Abrasive Finishing: Experimental Investigations, 12th Global Conference on sustainable Manufacturing, Procedia CIRP, 26, 539-543, 2015.

Mori, T., Hirota, K., Kawashima, Y., Clarification of magnetic abrasive finishing mechanism, Journal of Materials Processing Technology, 143-144, 682-686, 2003.

Chang, G.W., Yan, B.H., Hsu, R.T., Study on cylindirical magnetic abrasive finishing using unbonded magnetic abrasives, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 42, 575-583, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.