EDM ile kaba işlemede küresel uçlu elektrotların kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması; dikdörtgen ceplerin boşaltılması

Engin Avlar, Murat Dilmeç, Hüseyin Selçuk Halkacı
677 178

Öz


Bu çalışmada dalma elektro erozyonla islemede (EDM), iş parçasında boşluğu oluşturacak model kullanmak yerine, kaba işlemede dikdörtgen ceplerin boşaltılmasında genel amaçlı küresel uçlu takım elektrotların kullanılabilirliği araştırılmıştır. CNC EDM tezgâhında en düşük aşınma ve birim zamanda en çok talaş kaldırmayı sağlayacak kaba işleme parametreleri kullanılarak elektrot geometrisini en az değiştirecek iki alternatif takım yolu denenmiştir. Takım elektrotlar EDM tezgâhında işleme yapmadan önce ve işleme yaptıktan sonra optoTOP-HE 3B optik ölçme sistemi ile ölçülmüştür. Rapidform 2004 PPS yazılımı kullanılarak 3B verilerden elektrotlara ait küre merkez koordinatları, elektrotlarda oluşan aşınmalar ve üretilen boşlukların ideal boşluklardan sapmaları bulunmuştur. Ayrıca, dikdörtgen ceplerin boşaltılması için kullanılabilecek bir CNC EDM CAM programı için, temel bir algoritma önerilmiştir. Takım elektrot yarıçapı ve takım kompanzasyonu değişimlerinin bulunabildiği bu algoritmanın doğruluğu, deneylerden elde edilen verilerin simülasyonu ile karşılaştırılarak kanıtlanmıştır. Daha sonraki çalışmalara ışık tutması için, rastgele eğrilerden oluşan cep boşaltmada, küre yarıçapının ve takım elektrot kompanzasyonunun doğru denklemleri ile temsil edilebileceği konusunda öneriler yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


EDM, takım aşınması, 3B optik ölçme, takım yolu, küre merkez koordinatları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Marafona J., Chousal J.A.G., A finite element model of EDM based on the Joule effect, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 46, 595-602, 2006.

Ekmekci B., Tekkaya A.E., Erden A., A semi-empirical approach for residual stresses in electric discharge machining (EDM), International Journal of Machine Tools & Manufacture, 46, 858-868, 2006.

Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology, Mass, Addison-Wesley, 1995.

Mizugaki Y., Contouring electrical discharge machining with on measuring and dressing of a cylindrical graphite electrode, Journal of Precision Engineering, 20, 1514-1517, 1996.

Bleys P., Kruth J.P., Lauwers B., Sensing and compensation of tool wear in milling EDM, Journal of Materials Processing Technology, 149, 139-146, 2004.

Bayramoğlu M., Duffill A.W., CNC EDM of linear and circular contours using plate tools, Journal of Materials Processing Technology, 148, 196-203, 2004.

Chang Y.F., Hong R.C., Parametric curve machining of a CNC milling EDM, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 45 (7-8), 941-948, 2005.

Park S. C., Chung Y.C., Tool-path generation from measured data, Computer Aided Design, 35, 467-475, 2003.

Chen Y., Mahdavian S.M., Parametric study into erosion wear in a computer numerical controlled electro discharge machining process, Wear, 236, 350-354, 1999.

Rebeloa J.C., Diasa A.M., Mesquitab R., Vassaloc P., Santosc M., An experimental study on electro-discharge machining and polishing of high strength copper ± beryllium alloys, Journal of Materials Processing Technology, 103, 389-397, 2000.

Zhao W.S., Meng Q.G., Wang Z.L., The application of research on powder mixed EDM in pough machining, Journal of Materials Processing Technology, 129, 30-33, 2002.

Valentin J., Junkar M., On-line selection of rough machining parameters, Journal of Materials Processing Technology, 149, 256-262, 2004.

Mavi Ö., Halkacı H.S., Küresel parçalar için form ölçme metotları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Ölçüm bilim Kongresi, 09-10 Ekim 2003a, Eskişehir-Türkiye.

Mavi Ö., Halkacı H.S., Küresel parçalarda hata analizi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, 09-10 Ekim 2003b, Eskişehir-Türkiye.

Lee J., et.al. Modern Manufacturing, Mechanical Engineering Handbook, CRC pres. LLC, 1999.

Kahles J., Electrical discharge machining (EDM). Metals and book, 8th edition, vol. 3 (Machining), page 227-233 American society for metals (ASM), 1967.

Marshall S., Griffiths J.G., A new cutter-path topology for milling machines, Computer Aided Design, 10 (3), 196 174, 1994.

Dragomatz D., Numerical control tool path generation using space filling curves and pixel modes, Master Thesis, University of Waterloo, Canada, 1995.

Mehl A., Gloger W., Kunzelmann K.H. and Hickel R., A new optical 3D device for the detection of wear, Journal of Dent Res., 76, 1799-1807, 1997.

Yap A., Chew C. and Teoh S., Environmental damage and occlusal contact area wear of composite restoratives, Journal of Oral Rehabilitation, 29, 87-97, 2002.

Ding S., Jiang R., Tool path generation for 4-axis contour EDM rough machining, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 44, 1493-1502, 2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.