Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi

Engin Ünal, Faruk Karaca, Furkan Sarsılmaz
1.084 209

Öz


Bu çalışmada, AISI 316L/AISI 4140 çelik çifti, sabit sürtünme ve yığma süreleri altında üç farklı devir,  sürtünme basıncı ve yığma basıncı kullanılarak sürekli tahrikli sürtünme kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Kaynaklı birleştirmelerin, birleşme ara yüzeyinde, artan devir sayısı ve sürtünme basıncına bağlı olarak meydana gelen metalurjik değişiklikleri belirlemek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Bununla birlikte birleşme ara yüzeyine dik doğrultuda alınan numunelerin mikrosertlik ölçümleri, kaynak sonrası ara yüzeyde oluşan mikroyapı ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Mikroyapı ve mikrosertlik analizi sonuçlarından, düşük devir, yığma ve sürtünme basınçlarıyla yapılan kaynaklarda birleşme bölgesinde bağlantısız bölgelerin oluştuğu belirlenerek bu bölgelerin sertlik değerlerinin yüksek devir sayısı, yığma ve sürtünme basıncıyla yapılan kaynaklara nazaran daha düşük değerlerde olduğu görülmüştür. Buna karşın, artan devir sayısına bağlı olarak ısı tesiri altındaki bölgenin (ITAB) genişleyerek ve aşırı deformasyona uğramış bölgede martenzit oluşumuyla beraber pekleşme sonucu sertliğin arttığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Sürtünme kaynağı, mikroyapı, AISI 4140, AISI 316L

Tam metin:

PDF


Referanslar


Özdemir, N., Tane Küçültülmüş Düşük Alaşımlı Yüksek Karbonlu Çeliklerin Sürtünme Kaynağı ile Birleştirilebilirliğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (2002).

Kahraman, N., Yılbaş, B., Odabaş, D., H2210 Çeliği İle Alüminyumun Sürtünme Kaynağıyla Kaynak İşlemi ve Kaynak Parametrelerinin Kaynak Üzerine Etkilerinin Deneysel olarak Araştırılması, 6. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli-Türkiye, 217-220, (1995).

Özdemir, N., Sarsılmaz, F., Hasçalık, A., Effect of ratational speed on the interface properties of friction-welded AISI 304L to 4340 steel, Materials&Design, 28, 301-307, (2007).

Ozan, S., Çay, V. V., Sürtünme Kaynak yöntemi İle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinin Arayüzey Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2, 180-184, (2004).

Lucas, W., Process Parameters and Friction Welds, Met. Cons. and British Welding J., 71, 293-297, .(1971).

Çalıgülü ,U., Orhan, A., Gür, A. K., Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinde Çevresel Hızın Mikroyapı Özelliklerine Etkisi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 583-592, (2007).

Kaluç, E., Kaynak teknolojisi el kitabı, MMO Yayınları, 356-358, Ankara, (2004).

Şahin M., Friction Welding of Different Materials. 10th Anniversary International Scientific Conference (UNITECH’10), Gabrovo-Bulgaria, 131-134, (2010).

Gao, K., Qin, X., Wang, Z., Zhu, S., Effect of spot continual induction hardening on the microstructure of steels: Comparison between AISI 1045 and 5140 steels, Materials Science and Engineering: A, 651, 535-547, (2016).

Şahin, M., Akata, H.E., Erdoğan, S., Plastik Şekil Değiştirmiş Çeliklerin Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. 9. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli-Türkiye, 9, 390-396, (2002).

Ozdemir, N., Investigation of the mechanical properties of friction-welded joints between AISI 304L and AISI 4340 steel as a function rotational speed, Materials Letters, 59, 2504-2509, (2005).

Kırık, I. Ozdemir, N. Sarsılmaz, F., Microstructure and Mechanical Behaviour of Friction Welded AISI 2205/AISI 1040 Steel Joints, Materials Testing, 54, 683-687, (2012).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.