Dikdörtgen payandalı yüksek yığma duvarların düzlem dışı deprem dayanımlarının yaklaşık hesabı

Rabia İzol, M. Arif Gürel, Recep Kadir Pekgökgöz, Fatih Avcil
877 228

Öz


Bu makalede payandalı yüksek yığma duvarların deprem dayanımları eşdeğer statik analiz yöntemi ile yaklaşık olarak incelenmiştir. Bu amaçla dikdörtgen kesitli yığma elemanların stabilite (kararlılık) analizleri için geliştirilmiş olan sayısal bir yöntemden faydalanılmıştır. Sayısal yöntem çatlamayı ve ikinci mertebe etkilerini hesaba katmaktadır. Duvarlar üst kesitlerine etki eden tekil düşey ve yatay yükler, duvar yüksekliği boyunca etkiyen yatay deprem yükü ve kendi ağırlıkları altında prizmatik bir konsol eleman olarak modellenmiştir. Örnek olarak bir payandalı referans duvarın ve bir de Süleymaniye Camisinin kıble duvarının deprem katsayısına karşı yatay yer değiştirme eğrileri elde edilmiştir. Referans duvar üzerindeki hesaplar bir de ABAQUS programı ile yapılmış ve elde edilen sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasında oldukça iyi bir uyuşum olduğu görülmüştür. Ayrıca referans duvar üzerinde parametrik analizler yapılarak, payandanın duvar düzlemine dik ve paralel boyutları, düşey yük ve bu yükün dış merkezliği gibi parametrelerin dayanım üzerindeki etkileri araştırılmıştır.


Anahtar kelimeler


Yığma duvar; payanda; düzlem dışı deprem dayanımı; sayısal model

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bayraktar A., "Tarihi Yapıların Analitik İncelenmesi ve Sismik Güçlendirme Metodları", Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., 1693, İstanbul, 2006.

http://emebis.me/?q=http://emebis.blogspot.com.tr. Erişim tarihi Eylül, 2015.

http://spanishshilling.blogspot.com.tr. Erişim tarihi Eylül, 2015.

http://ahsenokyar.com. Erişim tarihi Eylül, 2015

De Lorenzıs L., Dimitri R., and Ochsendorf J., "Structural Study of Masonry Buttresses: The stepped From. Structures and Buildings", ICE Publishing, 165, 9: 499-522, 2012.

De Lorenzis L., Dimitri R., and Ochsendorf J., "Structural Study of Masonry Buttresses: The Trapezoidal From. Structures and Buildings", ICE Publishing, 165, 9: 483-498, 2012.

Huerta S., "The Safety of Masonry Buttresses, Proceeding of the ICE- Engineering History and Heritage", Vol. 163, Issue 1: 3-24, 2010.

Ochsendorf J., A., Hernando J. I., and Huerta S., "Collapse of Masonry Buttresses, Journal of Architectural Engineering", ASCE, Vol, 10, No. 3: 88-97, 2004.

Ochsendorf J., and De Lorenzis L., "Failure of Rectangular Masonry Buttresses under Concentrated Loading. Structures and Buildings", ICE Publishing, 161, 5: 265-275, 2008.

Makris N., and Alexakis H., "Limit Equilibrium Analysis of Masonry Buttresses and Towers under Lateral and Gravity Loads. Archieve of Applied Mechanics", Vol. 85, Issue 6: DOI 10. 1007/s00419-015-1027-2, 2015.

Nikolinakou M. A., Tallon A. J., and Ochsendorf J. A., "Structure and Form of Early Gothic Flying Buttresses", Revue Europeenne de Genie Civil, Vol. 9, No. 9-10:1191-1217 (2005).

Paulay T., and Priestley MJN., "Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings", John Wiley and Sons, Inc., USA, 1992.

Deprem Yönetmeliği 2007, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007".

La Mendola L., and Papia M., "Stability of Masonry Piers under Their Own Weight and Eccentric Load. Journal of Structural Engineering", ASCE, Vol. 119, No. 6:1678-1693, 1993.

Seames A. E., and Conway H. D., "A Numerical Procedure for Calculating the Large Deflections of Straight and Curved Beams", Journal of Applied Mechanics Trans. ASME, 79, 24:289-94, 1957.

Frisch-Fay R., "Flexible Bars. Butter Worths", London,, 1962.

La Mendola L., Papia M., and ZINGONE G., "Stability of Masonry Walls Subjected to Seismic Transverse Forces", Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 121, No. 11:1581-1587, 1995.

ABAQUS Version 6.14 documentation, (2014).

Şanlıurfa Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Arıoğlu E., and Anadol K., "On the Earthquake Resistance of the Süleymaniye Mosque (İstanbul) in the Historical Perspective (1557-1973)", Proceedings of 5th World Conference on Earthquake Engineering, Rome, 1973.

Arıoğlu N., and Arıoğlu E., "Engineering Mystery of Master Architect Sinan's "Küfeki" Shell Limestone" Arctitectural Science Review, Vol. 48, pp. 163-172, 2005
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.