Dalga kılavuzu alanlarının zaman-uzayı enerji özelliklerinin türetilmesi

Ahmet Arda Çoşan, Fatih Erden, Oleg A. Tretyakov
1.293 162

Öz


Dalga kılavuzu problemi elektromanyetik teoride önemli yere sahip olan ve sıkça araştırılan bir konudur. Bu çalışmada zaman-domeni dalga kılavuzu problemi için klasik zaman-harmonik çözüm yönteminin aksine Elektromanyetik Teoriye Evrimsel Yaklaşım (ETEY) yöntemi kullanılarak zamana bağımlı gerçek değerli fonksiyonlar cinsinden çözüm elde edilmiştir. Maxwell denklemleri için yeni bir ölçeklendirme prosedürü kullanılarak Maxwell denklemlerinin SI birim sistemi çerçevesinde simetrik formata getirilmesi sağlanmıştır. ETEY yönteminde dalga kılavuzu probleminde Klein-Gordon denklemi (KGD) çözüm için büyük önem taşımaktadır. KGD denkleminin çözümüyle dalga kılavuzlarında modal genlikler elde edilmiş ve uygulanmış olan ölçeklendirme prosedürü ile elektromanyetik dalgaların enerji özellikleri SI birim sistemi içerisinde incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Elektromanyetik Teoriye Evrimsel Yaklaşım, evrim denklemleri, Klein-Gordon denklemi, dalga kılavuzu, zaman domeni

Tam metin:

PDF