ÇİFT HAZNELİ DÖNGÜSEL BİR TÜRBİN İÇİN TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Murat Kenan KAYACAN, Melih OKUR
111 28

Öz


Günümüzde üzerinde yoğun çalışmalar yapılan insansız hava araçları ve hibrit otomobiller için, yüksek verimliliğe ve güç-ağırlık oranına sahip motorlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılama potansiyeline sahip döngüsel bir motor olan Pars motor, endüstride kullanılan tek paletli soğutucu kompresör ve genleştiricilerin yapıları ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada döner valfli sisteme sahip olan Pars türbin yerine valf ve güç türbinlerinden oluşan yeni bir çift hazneli türbin tasarlanmıştır. Tasarım parametreleri olarak, eksantriklik oranı, hacim oranı, faz farkı açısı belirlenmiş ve moment değerleri hesaplanmıştır. Yapılan teorik hesaplamalarda çift hazneli türbinde döner valfli sisteme göre eşit giriş zamanı açıları için %47 moment artışı elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Turbo döngüsel motor; döner valf; türbin

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ribau, J., Silva, C., Brito, F. P., Martins, J. Analysis of four-stroke, Wankel, and microturbine based range extenders for electric vehicles. Energy Conversion and Management, 58, 120-133, 2012.

Akmandor, I. S., Ersöz, N. U.S. Patent No. 7,314,035. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 2008.

Aran, G. Aerothermodynamic Analysis and Design of a Rolling Piston Engine, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 14-45, 2007.

Eray, M. E., Yeni Tasarım Turbo Döngüsel Motor Türbin Palet Mekanizmasının Kompozit Malzemelerle Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 10-81, 2009.

Okur, M., Arabacı, E. Experimental study of a novel hinged vane rotary turbine part I: The effect of different vane thickness and vane weight on turbine performance. International Journal of Refrigeration, 51, 70-76, 2015.

Altın, İ., Bilgin, A. The effect of spark advance on engıne performance characterıstıcs ın a spark ıgnıtıon engıne havıng varıous spark plug numbers and locatıons. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31(2), 2016.

Okur, M., İçingür, Y., Akmandor, İ. S. Turbo döngüsel bir motorda farklı buji konumlarının performansa etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Karabük Üniversitesi, 1466 1-4 2009.

Okur, M., Şahin, F. The effects of rotary valve and electromagnetıc valve applıcatıons on turbıne power on a turbo rotary engıne. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28(1), 51-58 2013.

Holmberg, K., Anderson, P., Erdemir, A. Global energy consumption due to friction in passenger cars. Tribology International, 47, 221-234, 2012.

Ertuğrul, E. Çınar, C. Bir dizel motorunda yağ tüketimini etkileyen parametrelerin incelenmesi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(1)-9, 2010.

Çınar, C. Uyumaz, A. Cam desıgn and manufacturıng for a homogeneous charge compressıon ıgnıtıon gasolıne engıne. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(1), 15-22, 2014.

Okur, M., Akmandor, I. S. Experimental investigation of hinged and spring-loaded rolling piston compressors pertaining to a turbo rotary engine. Applied Thermal Engineering, 31(6), 1031-1038, 2011.

Akmandor, I. S. U.S. Patent No. 8,579,615. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, 2013.

Seymen, K. Turbo döngüsel bir türbinde hilal paletteki sürtünme ve basınç kaçakları ile güç ilişkisinin deneysel olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-46, 2012.

Subiantoro, A., Ooi, K. T. Analysis of the revolving vane (RV-0) expander, Part 1: Experimental investigations. International Journal of Refrigeration, 35(6), 1734-1743, 2012.

Subiantoro, A., Yap, K. S., Ooi, K. T. Experimental investigations of the revolving vane (RV-I) expander. Applied Thermal Engineering, 50(1), 393-400, 2013.

Subiantoro, A., Ooi, K. T. Comparison and performance analysis of the novel revolving vane expander design variants in low and medium pressure applications. Energy, 78, 747-757, 2014.

Subiantoro, A., Ooi, K. T. Analytical study of the endface friction of the revolving vane mechanism. International Journal of Refrigeration, 34(5), 1276-1285, 2011.

Yang, J. S., Mei, L., Noh, K. Y., Moon, S. H., Sa, B. D., Choi, G. M., Kim, D. J. A sensitivity study of size parameters in a twin-type rolling piston compressor. International Journal of Refrigeration, 36(3), 786-794, 2013.

Zhang, H., Wu, J., Xie, F., Chen, A., Li, Y. Dynamic behaviors of the crankshafts in single-cylinder and twin-cylinder rotary compressors. International Journal of Refrigeration, 47, 36-45, 2014.

Hu, X., Qu, Z., Yang, X., Sun, J. Theoretical study on frictional losses of a novel automotive swing vane compressor. International Journal of Refrigeration, 36(3), 758-767, 2013.

Tan, K. M., Ooi, K. T. Experimental study of fixed-vane revolving vane compressor. Applied Thermal Engineering, 62(1), 207-214, 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.