Çelik fiberli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi

Sena Tayfur, Ninel Alver, Selçuk Saatcı
1.192 228

Öz


Yapılarda meydana gelen hasarların belirlenmesinde birçok tahribatsız muayene yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan Akustik Emisyon (AE) ile elde edilen veriler çeşitli algoritmalarla analiz edilerek malzemedeki hasarların oluşum zamanı, yeri, türü gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Sinyal veya parametre bazlı olan bu algoritmalardan biri de Ib değeri analizidir ve AE aktivitelerinin şiddet dağılımını ölçeklendirerek aktivitelerin büyüklüğüne göre çatlak oluşumları veya mevcut çatlakların gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaya yaramaktadır. Bu çalışmada beton matrisine eklenen çelik fiberin varlığının Ib değerlerine etkisini araştırmak amacıyla biri referans, diğeri çelik fiberli üretilen iki betonarme kiriş basit eğilme altında test edilmiş ve AE ile izlenmiştir. Deneyler sonunda elde edilen AE parametreleri çözümlenmiş, genlik değerlerine Ib değeri analizi uygulanmış ve bu parametreler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca çelik fiberin varlığının kirişin davranışına ve Ib değeri dağılımına etkisi incelenmiştir.  


Anahtar kelimeler


çelik fiberli betonarme kiriş; hasar tespiti; akustik emisyon; Ib değeri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abdul-Ahad, R. B. ve Aziz, O. Q., Flexural Strength of Reinforced Concrete T-beams with Steel Fibers, Cement & Concrete Composites, 21, 263-268, 1999.

Lu, Y., Li, N., Li, S. ve Liang, H., Behavior of Steel Fiber Reinforced Concrete-Filled Steel Tube Columns under Axial Compression, Construction and Building Materials, 95, 74-85, 2015.

Afroughsabet, V. ve Ozbakkaloglu, T., Mechanical and Durabitiliy Properties of High-Strength Concrete Containing Steel and Polypropylene Fibers, Construction and Building Materials, 94, 73-82, 2015.

Yoo, D. Y., Banthia, N., Kim, S. W. ve Yoon, Y. S., Response of Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams with Continuous Steel Reinforcement Subjected to Low-Velocity Impact Loading, Composite Structures, 126, 233-245, 2015.

Wang, Z. L., Wu, L. P. ve Wang, J. G., A Study of Constitutive Relation and Dynamic Failure for SFRC in Compression, Construction and Building Materials, 24,1358-1363, 2010.

Sahoo, D. R., Maran, K. ve Kumar, A., Effect of Steel and Synthetic Fibers on Shear Strength of RC Beams without Shear Stirrups, Construction and Building Materials, 83, 150-158, 2015.

Mertol, H. C., Baran, E. ve Bello, H. J., Flexural Behavior of Lightly and Heavily Reinforced Steel Fiber Concrete Beams, Construction and Building Materials, 98, 185-193, 2015.

Mirmiran, A. ve Philip, S., Comparison of Acoustic Emission Activity in Steel-Reinforced and FRP-Reinforced Concrete Beams, Construction and Building Materials, 14, 299-310, 2000.

Carpinteri, A. ve Lacidogna, G., Damage Evaluation of Three Masonry Towers by Acoustic Emission, Engineering Structures, 29, 1569-1579, 2007.

Alver, N., Tanarslan, H. M. ve Tayfur, S., Monitoring Fracture Processes of CFRP-Strengthened RC Beam by Acoustic Emission, Journal of Infrastructure Systems, 23(1), 2017.

Alver, N., Tanarslan, Sulun, O. Y., Ercan, E., Karcili, M., Selman, E. ve Ohno, K., Effect of CFRP-Spacing on Fracture Mechanism of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Beam Identified by AE-SiGMA, Construction and Building Materials, 67, B, 146-156, 2014.

Lee, J., Nondestructive Evaluation on Damage of Carbon Fiber Sheet Reinforced Concrete, Composites Structures, 58, 139-147, 2002.

Degala, S., Rizzo, P., Ramanathan, K. ve Harries, K. A., Acoustic Emission Monitoring of Externally Bonded FRP-Reinforced Concrete, Department of Civil & Enviromental Engineering, University of Pittsburgh, 3700 O'Hara Street, 949 Benedum Hall, Pittsburgh, PA, 15261, USA, 2008.

Rizzo, P., Degala, S., Ramanathan, K. ve Harries, K., Acoustic Emission Monitoring of CFRP Reinforced Concrete Slabs, Construction and Building Materials, 23(5), 2016-2026, 2009.

Anastasapoulos, A., Tsimogiannis, A., Toutountzakis, T., Papanicolau, C, ve Triantafillou, T., Non Destructive Testing of Reinforced Concrete Beams Using Acoustic Emission, The 5th National Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing "Non-Destructive Testing: Certification, Applications, New Developments, November 18-19, Athens, Greece, 2005.

Soulioti, D., Barkoula, N. M., Piapetis, A., Matikas, T. E., Shiotani, T. ve Aggelis, D. G., Acoustic Emission Behaviour of Steel Fiber Reinforced Concrete under Bending, Construction and Building Materials, 23, 3532-3536, 2009.

Kurz, J. H., Finck, F., Grosse, C. U. ve Reinhardt, H. W., Stress Drop and Stress Redistribution in Concrete Quantified over Time by the b-value Analysis, Structural Health Monitoring, 5, 1, 69-81, 2006.

Colombo, I. S., Main, I. G. ve Forde, M. C. Assessing Damage of Reinforced Concrete Beam Using b-value Analysis of Acoustic Emission Signals, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 15, 3, 280-286, 2003.

Kaphle, M. R. Tan, A. C. C., Thambiratnam, D. P. ve Chan, T. H. T., Study of Acoustic Emission Data Analysis Tools for Structural Health Monitoring Applications, Progress in Acoustic Emission XV: Proceedings of the 20th International Acoustic Emission Symposium, 2010.

Sagar, R. V. ve Rao, M. V. M. S., An Experimental Study on Loading Rate Effect on Acoustic Emission based b-values Related to Reinforced Concrete Fracture, Construction and Building Materials, 70, 460–472, 2014.

ASTM E 1316, Standard Terminology for NDT, 2002.

Rao, M. V. M. S. ve Prasanna Lakshmi, K. J., Analysis of b-value and Improved b-value of Acoustic Emissions Accompanying Rock Fracture, Current Science, 89, 9, 1577-1582, 2005.

Behnia, A., Chai, H. K., Ranjbar, N. ve Jumaat, M. Z., Damage Detection of SFRC Concrete Beams Subjected to Pure Tension by Integrating Acoustic Emission and Weibull Damage Function, Structural Control and Health Monitoring, Published Online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), DOI: 10.002/stc.1753, 2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.