Türkiye’deki yüksek hızlı tren (YHT) kullancılarının ücret tercihlerinin ve zaman değerlerinin değerlendirilmesi

Hediye Tuydes Yaman, Gülçin Dalkıç
1.341 243

Öz


Türkiye’de yeni bir seçenek olanYüksek Hızlı Tren (YHT) zaman kazanımı yüksek olup gerek karayolu ve gerekse havayolu türleri ile rekabet edebilecek bir seçenektir. Halen maliyet olarak şehirlerarası otobüs hizmeti seviyesinde ücret ödeyen YHT kullanıcılarıyla yapılan anket sonuçları, bu düşük ücretlendirmenin tercih edilirliği arttıracak yönde olduğunu desteklemektedir. YHT biletlerininotobüs bilet ücretinin üstünde olması durumunda kullanıcıların sadece %60’nın, bilet ücretini yakalaması durumunda ise sadece %40’nın YHT tercih edeceği belirtilmiştir. Çalışmada, ekonomik değerlendirmelere temel oluşturmak amacıyla ikili lojistik modellere dayalı Zaman Değeri (ZD) tahmin formulasyonları yapılmış; ZD değerlerinin hem hatlar arasında hem de kullanıcıya göre değişebileceği görülmüştür. 


Anahtar kelimeler


Yüksek hızlı tren, Türkiye, zaman değeri, tür seçimi, şehirlerarası yolcu taşımacılığı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babalik-Sutcliffe E., Pro-rail Policies in Turkey: A Policy Shift?, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 27(4), 485-498, 2007.

Dalkic G., High Speed Rail Development in Turkey: Government Policy, Investments and Users Perspective, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.

Behrens C. ve Pels E., Intermodal Competition in the London– Paris Passenger Market: High-Speed Rail and Air Transport, Journal of Urban Economics, 71(3), 278–288, 2010.

Givoni M. ve Dobruszkes F., A Review of Ex-Post Evidence for Mode Substitution and Induced Demand Following the Introduction of High–Speed Rail, Transport Reviews, 33(6), 593, 2013.

Cho H.D., Factors That Affect Long-Distance Travel Mode Choice Decisions and Their Implications For Transportation Policy. Doktora Tezi, Florida Üniversitesi, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2013.

Wang Y., Li L., Wang L., Moore A., Staley S., Li Z., Modeling Traveler Mode Choice Behavior of a New High-Speed Rail Corridor in China, Transportation Planning and Technology, 37(5), 466-483, 2014.

Beesley M.E., The Value of Time Spent in Travelling: Some New Evidence, Economica, 32, 174-85, 1965

Šenk P. ve Biler S., Estimation of Value of Travel Time Savings Using Conditional Logit Model, Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 2012.

Hultkrantz L., A Note on High-Speed Rail Investments and Travelers’ Value of time, Journal of Rail Transport Planning & Management, 3, 14–21, 2013.

Ben Akiva M. ve Lerman S., Discrete Choice Analysis, MIT, Cambridge, Mass, 1985.

Yao E., Morikawa T, Kurauchi S, Tokida T, A Study on Nested Logit Mode Choice Model for Intercity High-Speed Rail System with Combined RP/SP Data, Intercity Conference on Traffic and Transportation Studies, Guilin, China, July 23-25, 612-619, 2002.

González-Savignat M., Will the High-Speed Train Compete Against the Private Vehicle? Transport Reviews, 24 (3), 293–316, 2004.

Park Y. ve Ha H.K., Analysis of the Impact of High-Speed Railroad Service on Air Transport Demand. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 42 (2), 95-104, 2006.

Jian Z. ve Yunyi Z., The Value of Travel Time Savings and the High Speed Rail in China, World Conference on Transport Research, 2013.

Bin-Miskeen M.A.A., Alhodairi A.M., Rahmat R.A.A.B.O.K., Modeling of Intercity Transport Mode Choice Behavior in Libya: a Binary Logit Model for Business Trips by Private Car and Intercity Bus, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(1): 302-311, 2013.

Small K.A., Valuation of Travel Time, Economics of Transportation, 1(1), 2012.

Antoniou C., Matsoukis E., Roussi P., A Methodology for the Estimation of Value-of-Time Using State-of-the-Art Econometric Models, Journal of Public Transportation, 10(3), 2007.

US Department of Transportation, Revised Departmental Guidance on Valuation of Travel Time in Economic Analysis. https://www.transportation.gov/office-policy/transportation-policy/revised-departmental-guidance-valuation-travel-time-economic. Yayın Tarihi 2011. Erişim Tarihi Ocak 20, 2016.

UK Department of Transportation, User and Provider Impacts. https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a1-3-user-and-provider-impacts-november-2014. Yayın Tarihi 2014, Erişim Tarihi: Ocak 25, 2016.

Koppelman F.S ve Bhat C., Self Instructing Course in Mode Choice Modeling: Multinomial and Nested Logit Models, U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration, 2006.

Bierlaire M. ve Thémans M., Development of Swiss Models for Transportation Demand Prediction in Response to Real-Time Traffic Information, Proceedings of the 5th Swiss Transport Research Conference, Ascona, 2005.

Ganji M., Eftekhar H., Shokri F., Ismail A., Atiq O.K.R., The Comparison of Mode Choice Sensitivity to the Reduction of Travel Time and Cost in Multimodal Trip Research. Journal of Applied Sciences Engineering and Technology, 6(9), 1680-1684, 2013.

Brownstone D., Ghosh A., Golob T.F., Kazimi C., Van A. D., Drivers’ Willingness-to-Pay to Reduce Travel Time: Evidence from the San Diego I-15 Congestion Pricing Project, Transportation Research A, 37, 373–38, 2003.

Kato H., Onoda K., Investigation of Whether Value of Travel Time Increases as Travel Time Increases: Case Study of Modal Choice of Interurban Travelers in Japan, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2135, 10–16, 2009.

Diamandis P. F., Kouretas G. P.,Tzanetos P., Modelling the Choice of the Value of Travel Time Savings for the Case of the Rion Antirion Suspension Bridge in Greece, The Annals of Regional Science. Springer Verlag, 473–489, 1997.

Doğan M., Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Projesi Kapsamında Konya Ili Yolculuk Zaman Değeri, Akademik Bakış Dergisi, 33, 2012.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İstatistik Yıllığı 2010–2014. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 2014.

Ulusal Ulaştırma Portalı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara, Türkiye http://ulasim.gov.tr/, ErişimTarihi: 05/05/2016.

Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Vol: 16083. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083. Yayın Tarihi 2013, Erişim Tarihi Temmuz 25, 2015.