Süt sığırı barınaklarından kaynaklanan kirletici gaz dağılımlarının modellenmesi

İlker Kılıç, Onur Kazım Demirarslan
1.168 194

Öz


Modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artması ile kirletici gaz ve toz konsantrasyonları da artmakta ve yerleşim alanlarının tarımsal alanların aleyhine olarak genişlemeleri bu gaz kirleticilerinin daha sıklıkla ve fazla olarak hissedilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada Bursa bölgesinde faaliyet gösteren 3 adet süt sığırı işletmesinden kaynaklanan ve kokuya neden olan gazlar, yörenin meteorolojik ve topografik verileri kullanılarak modellenmiştir. Sorunun nicelik anlamda ifadesi ve modellemenin oluşturulması çalışmasında, süt sığırı işletmelerinden salınan kirletici gaz emisyonları ve CALPUFF VIEW 5.8 bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda incelenen barınaklar çevresinde belirlenen ve yerleşim yerlerini temsil eden beş adet nazal noktada (A-E) kirletici konsantrasyonlarının önemli ölçülerde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, barınaktan kaynaklanan kirletici gaz emisyonlarının barınak çevresindeki ortalama 2000 m yarı çapında bir alanda uygun mevsim ve rüzgar şartlarında hatırı sayılır değerlere ulaşabildiği ortaya konmuştur. Bunun yanısıra nazal noktalarda tespit edilen konsantrasyonların genellikle yaz mevsiminde daha büyük olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Calpuff; Dispersiyon; Emisyon; Gaz; Süt sığırı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ghannan M., El-Fadel M., Emissions characterization and regulatory Compliance at an industrial complex: An integrated MM5/CALPUFF aproach. Atmospheric Environment, 69, 156-169, 2013.

Dairy Australia, Effluent and Manure Management Database for the Australian Dairy Industry, 2008. http://www.dairyingfortomorrow.com. Accessed 10 April 2014.

Drew G.H., Smith R., Gerard V., Burgea C., Lowea M., Kinnersleyc R., Sneathd R., Longhursta P.J., Appropriateness of selecting different averaging times for modelling chronic and acute exposure to environmental odours. Atmospheric Environment, 41, 2870-2880, 2007

Blanes-Vidal V., Suh H., Nadimi E.S., Løfstrømd P., Ellermannd T., Andersend H.V., Schwartzb J., Residental exposure to outdoor air pollution from livestock operations and perceived annoyance among citizens. Environment International, 40, 44-50, 2012.

Dourado H., Santos J.M., Reis N.C., Mavroidis I., Development of a Fluctuating plume model for odour dispersion around buildings. Atmospheric Environment, 89, 148-157, 2014.

Capelli L., Sironi S., Del Rosso R., Guillot J.M., Measuring odours in environment vs. dispersion modelling: A review. Atmospheric Environment,79,731-743, 2013.

Environmental guidance for your business in Northern Ireland & Scotland. Noise, odour and other nuisances. http://www.netregs.org.uk/business_sectors/agriculture.aspx. Accessed 20 April 2014.

Blanes-Vidal V., Guardia M., Dai X.R., Nadimi E.S., Emissions of NH3, CO2, H2S during swine wastewater management: Characterization of transient emissions after air-liquid interface disturbances. Atmospheric Environment, 54, 408-418, 2012.

Carozzi M., Ferrara R.M., Rara G., Acutis M., Evaluation of mitigation strategies to reduce ammonia losses from slurry fertilisation on arable lands. Science of the Environment, 449, 126-133, 2013.

Blunden J., Aneja V.P., Overton J.H., Modeling hydrogen sulfide emissions across the gas-liquid interface of an anaerobic swine waste treatment storage system. Atmospheric Environment, 42, 5602-5611, 2008.

Toombs M., Factsheet, odour control on livestock and poultry farms.

http://www.omafra.gov.on.ca. Yayın tarihi Ocak 01, 2003. Erişim tarihi Mayıs 15, 2014.

Official CALPUFF Modeling System. http://www.src.com/calpuff/calpuff1.htm. Accessed 10 January 2014.

Scire S.J., Strimaitis D.G., Yamartino R.J., A User’s Guide for The Calpuff Dispersion Model, 3th ed., Earth Tech Inc., Concord, 2000.

Cui H., Yao R., Xu X., et al., A tracer experiment study to evaluate the CALPUFF real time application in a near field complex terrain settings. Atmospheric Environment, 45(39), 7525-7532, 2011.