Bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme

Hale Hapoğlu, Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Pelin Yıldırım, Nihal Yılmaz, Lale Balas
1.242 205

Öz


Türkiye Kaş bölgesi kapalı kıyısal sularında, su kalitesinin izlenmesi için Matlab ortamında faz-düzlem analizleri ile gösterge bakteriler ve çözünmüş oksijen (DO), pH ve sıcaklık parametreleri arasındaki ilişki, 20 Eylül 2013- 8 Şubat 2014 tarihleri arası dinamik davranış dikkate alınarak incelenmiştir. Bakteriyel gösterge faz düzlem analizlerinin iyi bir izleme yöntemi sağladığı ileri sürülmüştür. Sıcaklık, DO ve pH değerlerinin bakteriyel göstergeler üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bakteriyel göstergeler arasındaki ilişki aynı ölçekte “cusp” diyagramları karşılaştırılarak gözlenmiştir. Total koliform derişiminin fekal koliform (FK) derişimi ile yakın olarak ilgili olduğu gösterilmiştir.

 

Kapalı kıyısal alan su kalitesi bilgisi gösteriminde, ağırlıklı ortalama su kalite indeksi (WQIMP) uygun parametre grupları seçilerek kullanılmıştır.  İndeks sayılarını hesaplayarak zaman içinde değişimlerin takip ve analizini sürdürmek için; FK, DO, pH, sıcaklık, bulanıklık, nitrat ve toplam askıda katı olmak üzere yedi değişkenli grup ve FK, sıcaklık, DO olmak üzere üç değişkenli grup başarı ile kullanılmıştır. Parametrelerin kalite değerleri Matlab'da kübik “Hermite” polinomu kullanılarak geliştirilen yazılımdan elde edilmiştir.Anahtar kelimeler


Kapalı kıyısal sularda kalite izleme; faz-düzlem analizi; fekal koliform; eksik parametreli su kalite indeksi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Gurun S., Kımıran E.A., Ayamama Deresi’ nin Marmara Denizi’ne deşarj alanındaki bakteriyolojik kirlilik düzeyinin incelenmesi, Ekoloji 22, 86, 48-57, 2013.

Aydinol F.I.T, Kanat G., Bayhan H., Sea water quality assessment of Prince Islands’ Beaches in İstanbul, Environmental Monitoring and Assessment, 184, 149-160, 2012.

Genç A. N., Alara, Türkiye Denizel Alanında Sediman Taşınımının Modellenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(3), 545-553, 2016.

İnan A., Balas L., A Finite Difference Approach for Extended Mild Slope Equation, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28 (2), 401-408, 2013.

Kır İ., Erdoğan M., Engin M. S., Determination of nitrite, nitrate, phosphate and fluoride quantities in water and sediment of Eğirdir Lake, Turkey, Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 129-132. 2015.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yerüstü su kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri, Resmi Gazete Sayısı: 29797, 2016.

Campos C.J.A., Kershaw S. R., Lee R. J. Environmental Influences on Faecal Indicator Organisms in coastal waters and their accumulation in bivalve shellfish, Estuaries and Coasts, 36, 838-853, 2013.

Xiangpeng K., Shuhong Y., The impact of water temperature on water quality indexes in north of Liaodong Bay, Marine Pollution Bulletin, 80, 245-249, 2014.

An Y.J., Kampbell D. H., Breidenbach G. P. Escherichia coli and total coliforms in water and sediments at lake marinas, Environmental Pollution 120, 771-778, 2002.

Lopez M., Martinez S., Gomez J.M., Herms A., Tort L., Bausells J., Errachid A., Wireless monitoring of the pH, NH4+ and temperature in a fish farm, Procedia Chemistry, 1, 445-448, 2009.

Aldemir A., Hapoğlu H., Comparison of wireless temperature profiles with generalized predictive control, Journal of Polytechnic, 19 (3), 377-387, 2016.

Capella J.V., Bonastre A., Ors R., Peris M., A Wireless Sensor Network approach for distributed in-line chemical analysis of water, Talanta 80, 1789-1798, 2010.

Capella J.V., Bonastre A., Ors R., Peris M., In line river monitoring of nitrate concentration by means of a Wireless Sensor Network with energy harvesting, Sensors and Actuators B 177 419-427, 2013.

Srivastava G., Kumar P., 2013, Water quality index with missing parameters, International Journal of Research in Engineering and Technology, 2 (4) 609-614, 2013.

Cebe K., Balas L., Water quality modelling in Kaş bay, Applied Mathematical Modelling, 40, 1887-1913, 2016.

Marmara Belediyeler Birliği, Derdimiz, değerimiz, denizimiz: Marmara, 79, 64-75, 2013.

Kocakoç İ.D., Matlab ve İstatistiksel Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Türkiye, 2010.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.