Radyal Perçinleme İşlemine Basınç ve Zamanının Etkisi

Kadir Çavdar, Ali Durmuş
882 181

Öz


Radyal perçinleme üretim metodu özellikle otomotiv üretim sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Farklı veya aynı malzemeden üretilmiş olan parçalar perçinle bağlandığında, ilgili parçalara hasar verilmeden veya bağlantı noktası tahrip edilmeden birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Perçinleme işleminin teknik olarak optimal olabilmesi için makine tarafından perçine uygulanan basıncın değeri ve uygulama süresi büyük önem taşır. Parametrelerin elde edilme yöntemi ve deneysel olarak gözlenen değerler, perçinleme ile ilgili literatürde ilk kez dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir.  

Yayında, tasarım ve imalatı yapılan yeni bir radyal perçin bağı oluşturma makinesinin çalışma parametrelerini belirlemek amacıyla planlanan denemeler ve sonuçları tartışılmıştır. Tam faktöriyel deneysel tasarım yaklaşımına dayanan planlı deneyler yoluyla, optimum kafa oluşumu için gerekli perçinleme basıncı ve süre değerleri belirlenmiştir. Tespit edilen bu değerlerin doğrulaması için de doğrulama denemeleri yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


Radyal perçinleme; Makine tasarımı; Otomotiv; Üretim metodu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babalık FC ve Çavdar K., Machine Elements and Construction Samples, 8. Basım, Dora Yayınevi, Bursa, 2015.

Liu Y., Zhang L., Liu W., Wang P.C., Single-sided piercing riveting for adhesive bonding in vehicle body assembly; Journal of Manufacturing Systems 32, 498– 504, 2013

Mori K., Bay N., Fratini L., Micari F., Tekkaya A.E., Joining by plastic deformation; CIRP Annals - Manufacturing Technology 62, 673–694, 2013.

Neugebauer R., Todtermuschke M., Mauermann R., Riedel F., Overview on the state of development and the application potential of dieless mechanical joining processes; Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. VIII, No. 4, 51-60, 2008.

Cao Z. ve M. Cardew-Hall M., Interference-fit riveting technique in fiber composite laminates; Aerospace Science and Technology 10, 327–330, 2006.

Zimmer K., Ehrhardt M., Lorenz P., Stephan T., Ebert R., Braun A., Joining of molybdenum thin films with copper printed circuit board by laser micro-riveting; Optics & Laser Technology 49, 320–324, 2013.

Lepretre E., Chataigner S., Dieng L., Gaillet L., Cannardet H., Numerical and experimental investigations of hot driven riveting process on old metal structures, Engineering Structures 127, 583–593, 2016.

Blanchot V. ve Daidie A., Riveted assembly modelling: Study and numerical characterisation of a riveting process, Journal of Materials Processing Technology 180, 201–209, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.